Poslední loňská aukce pro FVE v Německu přinesla průměrnou cenu 57 EUR/MWh

DomůObnovitelné zdrojePoslední loňská aukce pro FVE v Německu přinesla průměrnou cenu 57 EUR/MWh

Na začátku prosince v Německu proběhlo poslední loňské kolo aukcí na výstavbu fotovoltaických elektráren. Dostatek přihlášených projektů již tradičně zajistil velkou míru konkurence, vysoutěžené ceny však nadále stagnují a pohybovaly se na loňském celoročním průměru.

Na začátku prosince se v Německu uskutečnilo další kolo, v loňském roce již 5. a zároveň poslední, samostatných aukcí na výstavbu dotovaných fotovoltaických elektráren. Do aukce, ve které německý síťový regulátor Bundesnetzagentur (BNetzA) nabídl k soutěžení 500 MW výkonu, developeři podali 346 nabídek o celkovém výkonu 1344 MW, čímž byl objem aukce téměř trojnásobně překonán.

V aukci nakonec uspělo 121 nabídek o souhrnném výkonu 501 MW. Největší část výkonu úspěšných projektů byla již tradičně soustředěna v Bavorsku (148 MW), další v pořadí se umístily spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko (80 MW) a Šlesvicko-Holštýnsko (49 MW).

Vysoutěžené ceny se podle německého regulátora pohybovaly mezi 47 a 62 EUR/MWh, jejich vážený průměr dosáhl 56,8 EUR/MWh. Oproti říjnovému kolu nevzrostla pouze průměrná vysoutěžená cena, ale i nejnižší úspěšná nabídka (v říjnové aukci 45,9 EUR/MWh).

Aukce FVE 2019: Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou 45 EUR

V loňském roce v Německu proběhlo 5 kol samostatných aukcí, ve kterých developeři fotovoltaických elektráren soutěžili o provozní podporu pro své projekty. V těchto 5 kolech německý regulátor nabídl celkově 1475 MW výkonu, nárok na podporu nakonec získaly projekty o výkonu téměř 1542 MW. Toto mírné navýšení je způsobeno skutečností, že výkon posledního úspěšného projektu v každé aukci není omezen celkovým poptávaným výkonem v dané aukci.

Celkově dosáhl vážený průměr vysoutěžených cen napříč všemi loňskými aukcemi hodnoty 57,7 EUR/MWh. Ve srovnání s rokem 2018, kdy průměrná cena ze tří samostatných aukcí činila 45,3 EUR/MWh, se jedná o růst o 12,4 EUR/MWh, tedy o 27 %. Nejnižší dosažená cena 39 EUR/MWh se ve srovnání s 38,6 EUR/MWh z roku 2018 téměř nezměnila, naopak maximální vysoutěžená cena 84 EUR/MWh byla oproti maximu roku 2018 (51,5 EUR/MWh) o více než 30 EUR vyšší.

Kromě samostatných aukcí v Německu loni proběhla i dvě kola technologicky neutrálních aukcí, která však zcela ovládly solární elektrárny bez jediného přihlášeného projektu na výstavbu větrné elektrárny. S přihlédnutím k těmto aukcím tak bylo v Německu loni vysoutěženo celkem 1955,3 MW solárního výkonu. Na celoroční vážený průměr vysoutěžených cen tato kola však žádný zásadní vliv neměla.

Letos budou developeři soutěžit o více než 2 GW

V letošním roce budou mít developeři solárních elektráren v Německu možnost ucházet se o podporu v 7 samostatných aukcích s celkovým poptávaným výkonem 1800 MW a 2 technologicky neutrálních aukcích s celkem 400 MW výkonu.

Pokud bude současný trend zpomalující výstavby větrných elektráren vzhledem k obtížnému získávání stavebních povolení nadále pokrčovat, lze očekávat, že společné aukce opět zcela zaplní pouze fotovoltaické elektrárny.

Monitoring
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Přenosová soustava 3D
Prohlédněte si v názorné mobilní aplikaci, jak funguje česká přenosová soustava!
Web podporují