Poslední loňská aukce pro FVE v Německu přinesla průměrnou cenu 57 EUR/MWh

DomůObnovitelné zdrojePoslední loňská aukce pro FVE v Německu přinesla průměrnou cenu 57 EUR/MWh

Na začátku prosince v Německu proběhlo poslední loňské kolo aukcí na výstavbu fotovoltaických elektráren. Dostatek přihlášených projektů již tradičně zajistil velkou míru konkurence, vysoutěžené ceny však nadále stagnují a pohybovaly se na loňském celoročním průměru.

Na začátku prosince se v Německu uskutečnilo další kolo, v loňském roce již 5. a zároveň poslední, samostatných aukcí na výstavbu dotovaných fotovoltaických elektráren. Do aukce, ve které německý síťový regulátor Bundesnetzagentur (BNetzA) nabídl k soutěžení 500 MW výkonu, developeři podali 346 nabídek o celkovém výkonu 1344 MW, čímž byl objem aukce téměř trojnásobně překonán.

V aukci nakonec uspělo 121 nabídek o souhrnném výkonu 501 MW. Největší část výkonu úspěšných projektů byla již tradičně soustředěna v Bavorsku (148 MW), další v pořadí se umístily spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko (80 MW) a Šlesvicko-Holštýnsko (49 MW).

Vysoutěžené ceny se podle německého regulátora pohybovaly mezi 47 a 62 EUR/MWh, jejich vážený průměr dosáhl 56,8 EUR/MWh. Oproti říjnovému kolu nevzrostla pouze průměrná vysoutěžená cena, ale i nejnižší úspěšná nabídka (v říjnové aukci 45,9 EUR/MWh).

Aukce FVE 2019: Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou 45 EUR

V loňském roce v Německu proběhlo 5 kol samostatných aukcí, ve kterých developeři fotovoltaických elektráren soutěžili o provozní podporu pro své projekty. V těchto 5 kolech německý regulátor nabídl celkově 1475 MW výkonu, nárok na podporu nakonec získaly projekty o výkonu téměř 1542 MW. Toto mírné navýšení je způsobeno skutečností, že výkon posledního úspěšného projektu v každé aukci není omezen celkovým poptávaným výkonem v dané aukci.

Celkově dosáhl vážený průměr vysoutěžených cen napříč všemi loňskými aukcemi hodnoty 57,7 EUR/MWh. Ve srovnání s rokem 2018, kdy průměrná cena ze tří samostatných aukcí činila 45,3 EUR/MWh, se jedná o růst o 12,4 EUR/MWh, tedy o 27 %. Nejnižší dosažená cena 39 EUR/MWh se ve srovnání s 38,6 EUR/MWh z roku 2018 téměř nezměnila, naopak maximální vysoutěžená cena 84 EUR/MWh byla oproti maximu roku 2018 (51,5 EUR/MWh) o více než 30 EUR vyšší.

Kromě samostatných aukcí v Německu loni proběhla i dvě kola technologicky neutrálních aukcí, která však zcela ovládly solární elektrárny bez jediného přihlášeného projektu na výstavbu větrné elektrárny. S přihlédnutím k těmto aukcím tak bylo v Německu loni vysoutěženo celkem 1955,3 MW solárního výkonu. Na celoroční vážený průměr vysoutěžených cen tato kola však žádný zásadní vliv neměla.

Letos budou developeři soutěžit o více než 2 GW

V letošním roce budou mít developeři solárních elektráren v Německu možnost ucházet se o podporu v 7 samostatných aukcích s celkovým poptávaným výkonem 1800 MW a 2 technologicky neutrálních aukcích s celkem 400 MW výkonu.

Pokud bude současný trend zpomalující výstavby větrných elektráren vzhledem k obtížnému získávání stavebních povolení nadále pokrčovat, lze očekávat, že společné aukce opět zcela zaplní pouze fotovoltaické elektrárny.