Domů
Legislativa ČR
Zásobníky plynu v České republice

Zásobníky plynu v České republice

S příchodem podzimu se již tradičně začínají znovu rozbíhat debaty o možnosti přerušení dodávek zemního plynu a dopadech takové situace na české spotřebitele. Jednou z velkých výhod zemního plynu ve srovnání s elektrickou energií je možnost jeho skladovatelnosti ve velkých množstvích. V ČR dnes funguje několik zásobníků plynu, které mají za cíl vyrovnávat sezónní výkyvy spotřeby plynu a chránit tak bezpečnost dodávek této cenné suroviny.

Technické provedení

Podzemním zásobníkem plynu jsou dle definice veškerá podpovrchová a povrchová zařízení nutná pro skladování plynu. Ve většině případů se využívají přírodní, případně uměle vybudované prostory v podzemí, které jsou umístěny mezi geologicky nepropustnými vrstvami. Podzemním zásobníkem plynu tak může být například starý vytěžený důl, nebo cíleně vybudovaný prostor, do kterého se po část roku plyn vtlačuje, aby se v případě potřeby mohl opět vytěžit zpět a pustit do plynovodní sítě.

Typově se zásobníky dělí na:

 • Porézní zásobníky
  • Jedná se o vytěžená ložiska ropy a zemního plynu. Skladování zde probíhá v drobných pórech a trhlinách pevných hornin. Při ukládání tedy jde o navracení plynu do míst, kde již původně byl. Specifickým případem takových zásobníků jsou pak Aquifery, což jsou podzemní zásobníky vody. Odtlačením vody do větších hloubek je možné tyto prostory doplnit plynem a ten v případě potřeby zase zpět vytěžit.
  • Schéma podzemního zásobníku plynu. Zdroj: RWE Gas Storage

   • Kavernové zásobníky
    • Jsou to uměle vytvořené zásobníky. Může jít o původně solné, nebo například uhelné doly. Výhodou kavernových zásobníků je snadnost řízení a vysoké vtláčecí/těžební výkony.
    • Schéma kavernového zásobníku. Zdorj: RWE Gas Storage

     Účel

     Primárním účelem zásobníků je optimalizace využití plynárenské soustavy. Spotřeba plynu je totiž v roce proměnná a pokud by byla infrastruktura dimenzována na maximální spotřebu (v zimním období), tak by po dlouhou část roku nebyla celá síť plně využívána a docházelo by k neefektivitě. Zásobníky tedy mají primárně vyrovnávat sezónní rozdíly ve spotřebě plynu.

     V posledních letech se ovšem často kromě optimalizace využívají i jako „pojistka“ energetické bezpečnosti, pro případ přerušení dodávek plynu do ČR. Další podstatnou výhodou je i možnost využití plynu v zásobníku pro vykrývání špiček, kdy není třeba nakupovat krátkodobě drahý plyn na spotovém trhu.

     Využití podzemních zásobníků plynu v průběhu roku. Zdroj: RWE Gas Storage

     Zásobníky v ČR

     V současné době je v ČR v provozu osm podzemních plynových zásobníků, které jsou provozovány společnostmi RWE Gas Storage (6 zásobníků) a MND Gas Storage (2 zásobníky). Dále probíhá výstavba nového zásobníku plynu ze strany společnosti Moravia Gas Storage a rozšiřování zásobníku Uhřice (společnost MND Gas Storage).

     RWE vlastní zásobníky v lokalitách Lobodice, Dolní Dunajovice, Štramberk, Třanovice, Tvrdonice a Háje. MND vlastní podzemní zásobníky Uhřice a Uhřice Jih.

     Kapacita zásobníků plynu pro ČR činí 2,93 miliard metrů krychlových, což například v roce 2014 představovalo zhruba 40 % roční spotřeby zemního plynu v celé ČR. V posledních letech se spotřeba plynu v ČR pohybuje okolo 8 miliard metrů krychlových za rok. Technické parametry zásobníků plynu v ČR shrnuje následující tabulka.

     Technické parametry zásobníků plynu v ČR. Zdroj: ERÚ

     Největší kapacitu plynových podzemních zásobníků najdeme u společnosti RWE Gas Storage, která provozuje zásobníky s kapacitou 2,7 miliard metrů krychlových. Jedná se o šestici zásobníků, které dohromady tvoří jeden virtuální zásobník. Technicky jde o 4 plynová ložiska, jeden aquifer a jednu skalní kavernu.

     Podzemní zásobníky plynu provozované společností RWE Gas Storage. Zdroj: RWE Gas Storage

     Ekonomika zásobníků

     Díky liberalizaci plynárenství je možné skladovat plyn nejen na území ČR, ale v jakémkoliv státě EU. Zajímavostí je proto například jihomoravský zásobník patřící společnosti SPP Storage, který je napojený na slovenskou plynárenskou síť. Cena za skladování se řídí tržními mechanismy a zájemci o uskladnění plynu mohou v pravidelných aukcích nakoupit volnou kapacitu zásobníku.

     V roce 2013 tak například provozovatelé současných zásobníků nabízeli v 10 aukcích celkem 45,2 milionů m3 skladovacích kapacit. RWE Gas Storage uskutečnila 9 aukcí s celkovou roční kapacitou 40,9 milionů m3 a společnost MND Gas Storage vyhlásila jednu aukci v objemu 4,3 milionů m3 . Vyvolávací ceny aukcí se přitom odvíjí od spotových cen.

     Zároveň proběhla v roce 2013 i aukce kapacit budovaného zásobníku společnosti Moravia Gas Storage. V aukci bylo 90 procent z celkové skladovací kapacity (448 milionů m3) přiděleno na 15 let společnosti Gazprom Export, počínaje červencem 2016.

     Kapacita jednotlivých zásobníků plynu v ČR. Zdroj: ERÚ

     Legislativa a regulace

     Provozovatelé zásobníků jsou soukromé společnosti, jednající ve svém ekonomickém zájmu. Přesto, že provozování zásobníků se řídí tržními principy, je legislativně nastaveno několik podmínek, které musí provozovatelé plnit. Jednou z těchto podmínek je například zveřejňování plánu odstávek zásobníků s alespoň měsíčním předstihem před samotnou odstávkou, a to na webových stránkách provozovatele zásobníku. Dále je například zakotvena povinnost prodeje uvolněné (nebo nové) skladovací kapacity formou elektronické aukce.

     Provozovatelé zásobníku rovněž dodržují Program rovného zacházení, který má za cíl zajistit nediskriminační postavení účastníků trhu, kteří využívají, nebo chtějí využívat uskladňování plynu v zásobnících. Energetický regulační úřad (ERÚ) proto stanovuje, jaké informace musí být zájemcům předem oznámeny, než je skladovací kapacita prodávána v aukci. Podmínky aukcí jsou zveřejňovány na internetu a ERÚ tyto podmínky monitoruje a vyhodnocuje.

     Provozovatele plynových zásobníků ovšem nepřímo ovlivňují i legislativní a regulatorní zásahy jiných hráčů na energetickém trhu. Od roku 2012 například platí vyhláška o stavu nouze v plynárenství, která uděluje dodavatelům plynu povinnost zajistit takzvaný bezpečnostní standard pro chráněné zákazníky. Nařizuje tím například, že od 30. září do 1. dubna musí být minimálně 20 % hodnoty bezpečnostního standardu pokryto uskladněním plynu v zásobnících plynu (v ČR nebo na území EU). Tato vyhláška tak nepřímo ovlivňuje i provozovatele plynových zásobníků.

     Jistá budoucnost v nejisté situaci

     Podzemní zásobníky plynu plní svojí roli optimalizace plynárenské soustavy, stejně jako bezpečnostní pojistky pro případy nenadálých událostí v dodávce plynu. Situace v plynárenství je velmi odvislá od geopolitické stability a s příchodem nejistot význam zásobníků narůstá. Je tedy pravděpodobné, že i do budoucna budeme s příchodem zimy sledovat zprávy o naplněnosti našich zásobníků a jejich připravenosti na nečekané události.

     Komentáře

     (1)

     Perikles

     3. únor 2016, 00:41

     Zásobník Dolní Bojanovice od SPP je sice v článku zmíněn, nicméně není započten pro připojení na slovenskou distribuční soustavu. Vzhledem k tomu, že je na českém území a web SPP nemá ani slovenskou verzi, lze podle mého mínění jej klidně započítat mezi české zásobníky pro české uživatele....

     Přidat komentář

     Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
     Vyžadované informace jsou označeny *
     Pravidla diskuze
     Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
     Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
     Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
     Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
     V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
     OM Solutions s.r.o.
     Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
     Třebíč
     IČ: 02682516
     SOCIÁLNÍ SÍTĚ
     © 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.