Dánský Ørsted chce investovat do výroby zeleného vodíku

DomůPlynárenstvíDánský Ørsted chce investovat do výroby zeleného vodíku

Dánská společnost Ørsted ve středu oznámila přijetí konečného rozhodnutí o investici do nového demonstračního projektu H2RES, který má za cíl využívat elektrickou energii z přímořských větrných elektráren pro výrobu zeleného vodíku. Pro Ørsted se jedná o první provozovaný projekt výroby zeleného vodíku. Se samotnou produkcí vodíku má demonstrační projekt začít na konci letošního roku.

Nový demonstrační projekt H2RES se má nacházet v Avedøre Holme poblíž Kodaně. Pro Ørsted realizace projektu značí začátek nové éry, kdy energie vyrobená přímořskými větrnými elektrárnami bude využívána pro dekarbonizaci nad rámec přímé elektrifikace a nabídne tak cestu k dosažení nulových emisí i v dalších odvětvích.

Zelený vodík je považován za jedno z významných paliv, které umožní dekarbonizaci mnohých odvětví. Rozvoj jeho výroby je proto součástí energetických plánů EU. Současná ambiciózní strategie EU má za cíl navýšit výkon zařízení na výrobu vodíku ze současných přibližně 300 MW na 6 GW v roce 2024 a 40 GW v roce 2030.

Demonstrační zařízení má mít výkon 2 MW a mělo by být schopné vyrobit přibližně 1 tunu zeleného vodíku denně. Vyrobený vodík by měl být využíván jako palivo pro silniční dopravu.

„Obnovitelný vodík, spolu s dalšími udržitelnými palivy, považujeme za základní prvky pro dosažení čistých nulových emisí v roce 2050. H2RES přispěje klíčovými poznatky k přeměně ambiciózních evropských cílů v oblasti obnovitelného vodíku v další příběh o průmyslovém úspěchu. Se správným rámcem, který bude podporovat přechod od fosilních paliv, může obnovitelný vodík pomoci dekarbonizovat odvětví těžkého průmyslu a dopravy, což je zásadní pro vytvoření světa, který je poháněn výhradně obnovitelnými zdroji.“ – Martin Neubert, výkonný ředitel Ørsted Offshore

Nové příližetosti pro největšího výrobce elektrické energie z offshore větrných parků

Ørsted během posledních 18 měsíců uzavřela spolupráci s různými konsorcii v celkem 7 projektech výroby obnovitelného vodíku v Dánsku, Německu, Nizozemsku a ve Velké Británii.

Demonstrační projekt má za úkol prozkoumat, jak nejlépe využívat elektrolyzér v kombinaci s proměnlivou výrobou energie z přímořských elektráren. K tomu mají být využity dvě stávající větrné turbíny v lokalitě, každá o výkonu 3,6 MW. Na realizaci projektu přispěl i dánský stát dotací ve výši 34,6 milionu dánských korun (přibližně 121,5 milionu Kč). Finance byly poskytnuty prostřednictvím Dánské energetické agentury a programu Vývoje a demonstrace energetických technologií.

Partnerem projektu je mimo jiné společnost Geen Hydrogen Systems, kterou si Ørsted vybral jako dodavatele elektrolyzérů.

„Obnovitelný vodík bude základním kamenem pro dosažení ambiciózního dánského dekarbonizačního cíle. H2RES je příkladem, jak může veřejné spolufinancování kombinované s odhodlaným vodíkovým průmyslem a ambiciózními odběrateli vést k dekarbonizaci sektoru dopravy. H2RES je malým, ale důležitým krokem směrem k velkovýrobě obnovitelného vodíku.“ – Anders Nordstrøm, Vice President a ředitel sekce vodíku v Ørsted

Zdroj úvodního obrázku: Ørsted

Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Naše služby a inzerce
Zobrazit
Web podporují