Domů
Plynárenství
Dánský Ørsted chce investovat do výroby zeleného vodíku
Oersted - lokalita pro H2RES

Dánský Ørsted chce investovat do výroby zeleného vodíku

Dánská společnost Ørsted ve středu oznámila přijetí konečného rozhodnutí o investici do nového demonstračního projektu H2RES, který má za cíl využívat elektrickou energii z přímořských větrných elektráren pro výrobu zeleného vodíku. Pro Ørsted se jedná o první provozovaný projekt výroby zeleného vodíku. Se samotnou produkcí vodíku má demonstrační projekt začít na konci letošního roku.

Nový demonstrační projekt H2RES se má nacházet v Avedøre Holme poblíž Kodaně. Pro Ørsted realizace projektu značí začátek nové éry, kdy energie vyrobená přímořskými větrnými elektrárnami bude využívána pro dekarbonizaci nad rámec přímé elektrifikace a nabídne tak cestu k dosažení nulových emisí i v dalších odvětvích.

Zelený vodík je považován za jedno z významných paliv, které umožní dekarbonizaci mnohých odvětví. Rozvoj jeho výroby je proto součástí energetických plánů EU. Současná ambiciózní strategie EU má za cíl navýšit výkon zařízení na výrobu vodíku ze současných přibližně 300 MW na 6 GW v roce 2024 a 40 GW v roce 2030.

Demonstrační zařízení má mít výkon 2 MW a mělo by být schopné vyrobit přibližně 1 tunu zeleného vodíku denně. Vyrobený vodík by měl být využíván jako palivo pro silniční dopravu.

„Obnovitelný vodík, spolu s dalšími udržitelnými palivy, považujeme za základní prvky pro dosažení čistých nulových emisí v roce 2050. H2RES přispěje klíčovými poznatky k přeměně ambiciózních evropských cílů v oblasti obnovitelného vodíku v další příběh o průmyslovém úspěchu. Se správným rámcem, který bude podporovat přechod od fosilních paliv, může obnovitelný vodík pomoci dekarbonizovat odvětví těžkého průmyslu a dopravy, což je zásadní pro vytvoření světa, který je poháněn výhradně obnovitelnými zdroji.“ – Martin Neubert, výkonný ředitel Ørsted Offshore

Nové příližetosti pro největšího výrobce elektrické energie z offshore větrných parků

Ørsted během posledních 18 měsíců uzavřela spolupráci s různými konsorcii v celkem 7 projektech výroby obnovitelného vodíku v Dánsku, Německu, Nizozemsku a ve Velké Británii.

Demonstrační projekt má za úkol prozkoumat, jak nejlépe využívat elektrolyzér v kombinaci s proměnlivou výrobou energie z přímořských elektráren. K tomu mají být využity dvě stávající větrné turbíny v lokalitě, každá o výkonu 3,6 MW. Na realizaci projektu přispěl i dánský stát dotací ve výši 34,6 milionu dánských korun (přibližně 121,5 milionu Kč). Finance byly poskytnuty prostřednictvím Dánské energetické agentury a programu Vývoje a demonstrace energetických technologií.

Partnerem projektu je mimo jiné společnost Geen Hydrogen Systems, kterou si Ørsted vybral jako dodavatele elektrolyzérů.

„Obnovitelný vodík bude základním kamenem pro dosažení ambiciózního dánského dekarbonizačního cíle. H2RES je příkladem, jak může veřejné spolufinancování kombinované s odhodlaným vodíkovým průmyslem a ambiciózními odběrateli vést k dekarbonizaci sektoru dopravy. H2RES je malým, ale důležitým krokem směrem k velkovýrobě obnovitelného vodíku.“ – Anders Nordstrøm, Vice President a ředitel sekce vodíku v Ørsted

Zdroj úvodního obrázku: Ørsted

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(9)
Juan
24. leden 2021, 10:58

Zelený vodík vyrobený z větrné energie je ekonomicky a sociálně velmi

drahý ve srovnání s vodíkem vyrobeným z jaderné energie

Jaroslav Studnička
24. leden 2021, 11:27

Ano, proto rakušáci svým vetem zamezili možné podpoře výroby zeleného vodíku z jádra.

To když ideologie vítězí nad zdravým rozumem...

Jan Veselý
24. leden 2021, 15:51

A kdo ten jaderný vodík vyrábí, kolik ho vyrábí a za jakou cenu?

energetik
25. leden 2021, 06:22

Zelený vodík není možné vyrábět z jaderné energie.

Jaroslav Studnička
25. leden 2021, 07:44

http s://www.osel. cz/11513-male-modularni-reaktory-slibuji-ekonomickou-produkci-vodiku.html

petr
24. leden 2021, 16:32

Prosím jednoduché počty :

121,4 mil Kč / 1/365/20 = 16 644 Kč/t zeleného vodíku (a to je jen ta dotace !!!)

Může mi někdo vysvětlit, proč v době, kdy krachují tisíce drobných podniků v důsledku čínské chřipky takto někdo vyhazuje peníze oknem?

Toto není energetika, ale příklad totální marx-ekologická idiocie...

To snad ani komouši by nevymysleli..

Juan
25. leden 2021, 11:14

No sláva, bude vodík. Avšak je třeba k tomu dodat, že hlavním důvodem k jeho výrobě je současná chybějící možnost skladování elektřiny z nových OZ a ta nutí k tomu, aby získaná elektřina z VtE byla navíc použita k elektrolytické výrobě vodíku jako skladovacího média, který pak bude sloužit přímo v palivových článcích nebo ještě lépe metanizací bude převeden na plyn (power to gas), protože samotný vodík totiž představuje významné a potenciálně nepřekonatelné problémy s manipulací a vyžaduje novou infrastrukturu.

Pro oba způsoby použití takto získaného vodíku platí: v prodlouženém řetězci: větrná turbína -> elektřina -> elektrolýza -> vodík -> CO² -> metanový plyn (-> konverze plynu) dojde ke značné ztrátě celkové účinnosti, jež je způsobena nejen četnými změnami stavu

provázené vznikem anergie na každém stupni ale i ztrátami v důsledku elektrického odporu, chemické redukce a pod. Proto bude třeba neustálé zvyšovat množství vložené primární energie. To, co se během cesty ztratí, musí být „vpředu“ - potencováno navýšením brutto primární energie.

Jde samozřejmě o pokusný projekt ale bude-li se s touto technologií počít v budoucnu ve větším měřítku, naroste nutnost další stavby, již tak obrovského počtu větrných turbín, o další jednotky, do zcela nerealistických čísel.

Bizon
25. leden 2021, 11:53

Vodíkový grid-to-grid storage také považuji za naprostou utopii. Principielní účinnost cca 25% je sama o sobě katastrofa, plus elektrolyzéry mají dost vysoké investiční náklady, plus membrány palivových článků nevydrží moc dlouho. Ostatní akumulace, přes své vlastní problémy, jsou pořád lepší než vodík: baterky, stlačený vzduch, kapalný vzduch, gravitační, tepelné...

Část paliv podle mně nahradit nepůjde, vodík a P2X skoro určitě potřebovat budeme, ale pouze tam kde nebude alternativa. Např. rychlé dálkové letadlo na elektřinu na 98% nikdy nebude.

Čísla na účinnost grid-P2X-grid jsou přibližne: elektrolýza a komprese vodíku cca 65%, solidní single-step P2X na methan či methanol taky cca 65%, dohromady účinnost cca 40%. Bohužel následuje ještě Carnotovská ztráta všech tepelných strojů, při účinnosti plynové elektrárny 40% to ve výsledku dá cca 15% vložené energie.

Vinkler
26. leden 2021, 16:32

Jak tady pořád čtu, když je ee za zápornou cenu, tak vám za to budou platit a účinnost je nedůležitá. Ne? :-)

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se