IEA: Spotřeba plynu v EU zůstane na současné úrovni navzdory růstu jeho spotřeby v elektroenergetice

DomůPlynárenstvíIEA: Spotřeba plynu v EU zůstane na současné úrovni navzdory růstu jeho spotřeby v elektroenergetice

Spotřeba zemního plynu v Evropské unii nevzroste podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) ze současných hodnot ani přes očekávaný růst jeho spotřeby v elektroenergetickém sektoru. IEA zároveň ve svém Světovém energetickém výhledu podotkla, že EU bude stále více závislá na dovozu plynu kvůli poklesu jeho těžby v Evropě.

Plánované vyřazování uhelných elektráren z provozu v mnoha členských státech EU v následujících letech a nepříliš optimistický výhled pro evropskou jadernou energetiku povede dle IEA k růstu výroby elektřiny jak z obnovitelných zdrojů energie, tak ze zemního plynu.

„Elektroenergetický sektor zůstává v dlouhodobém horizontu klíčový pro vyhlídky zemního plynu v EU,“ uvedla agentura s tím, že odhadované 7% zvýšení spotřeby zemního plynu v EU v loňském roce na více než 460 mld. m³ bylo způsobeno zejména vyšší výrobou elektřiny z plynu.

Očekávaný vývoj spotřeby zemního plynu. Zdroje: IEA – World Energy Outlook 2017

Podle agentury bude pro náhradu odstavovaných elektráren a pro poskytnutí potřebné flexibility evropské elektrizační soustavě potřeba vybudovat více než 110 GW nového instalovaného výkonu v elektrárnách spalujících zemní plyn.

Růst závislosti na dovozu plynu

Navzdory přibližně konstantní celkové spotřebě zemního plynu v EU poroste podle IEA kvůli poklesu těžby v Evropě závislost na jeho dovozu.

„EU má vhodnou polohu pro náhradu poklesu domácí těžby importem. Má dobře fungující a efektivní vnitřní trh s plynem, mnoho málo využívaných zplynovacích terminálů a široké portfolio potrubních importních cest,“ dodala IEA.

Agentura předpokládá nárůst importu zemního plynu do EU o zhruba 60 mld. m³ na 390 mld. m³ do roku 2040 s tím, že hlavním dodavatelem plynu do Evropy bude nadále Rusko, které by si mělo udržet tržní podíl kolem 40 %.

Podle statistik Eurostatu vzrostla mezi lety 2006 a 2015 evropská závislost na dovozu zemního plynu z 60,3 na 69,1 %.