Domů
Plynárenství
Výstavba infrastruktury: připojení bioplynové stanice Horní Suchá na distribuční plynovod
Ad
Zdroj: GasNet
Zdroj: GasNet

Výstavba infrastruktury: připojení bioplynové stanice Horní Suchá na distribuční plynovod

Největší český distributor plynu, skupina GasNet, zvyšuje podíl biometanu ve své distribuční síti. Uhlíková stopa plynárenství se tím dál snižuje. Naposledy připojil GasNet výrobnu biometanu v Horní Suché ve Slezsku. Co všechno obnáší připojit takovou stanici k distribučním plynovodům, které obnovitelný biometan dopravují až ke koncovému odběrateli?

Výroba biometanu je poměrně jednoduchá. Vezmou se zbytky potravin nebo zemědělský odpad – cokoliv, co se biologicky rozkládá. Uzavře se přístup vzduchu a odpad začíná pracovat. Přitom se uvolňuje bioplyn, který se jímá.

Bioplyn se skládá převážně z metanu a oxidu uhličitého. Podíl metanu v bioplynu dosahuje 50–55 %, oxid uhličitý tvoří zhruba třetinu bioplynu. Aby bioplyn odpovídal normě a mohl být vpuštěn do distribuční soustavy, musí se vyčistit na požadovaných 95 % metanu. Během toho se odstraňuje voda a jiné stopové nečistoty jako sulfan nebo amoniak. Mezi nejpoužívanější metody úpravy bioplynu patří vysokotlaká vodní vypírka, chemická vypírka, metoda střídání tlaků, kryogenní separace nebo membránová separace.

Zdroj: GasNet

Tohle všechno zajišťuje výrobna biometanu. A co dělá distributor?

Jak se připojovala Horní Suchá

Z bioplynové stanice je potřeba dovést vyrobený plyn do distribuční soustavy. Biometan putuje do distribuční sítě přímo ze stanice takzvaným těžebním plynovodem. Kromě něj je potřeba postavit i další infrastrukturu, která napojení stanice na distribuci umožní. V GasNetu zaštiťuje celý proces budování těchto staveb odbor investiční výstavby.

Po cestě ze stanice je potřeba biometan nastříknout kvůli bezpečnosti odorantem a zároveň neustále hlídat množství a kvalitu plynu dodávaného do soustavy. Zatímco těžební plynovod stavěla přímo bioplynka Horní Suchá a my jsme tady vykonávali pouze stavební dozor, odorozační stanici jsme si postavili sami a sami ji také napojili na plynovod. Museli jsme zkoordinovat a zajistit i takzvanou telemetrii, abychom v živém čase dostávali přímo z místa do našeho dispečinku aktuální informace o množství dodávaného biometanu a o jeho kvalitě,“ vysvětluje Klára Fabiánová, projektová manažerka z odboru řízení výstavby Morava sever.

Investiční výstavba spolupracuje během fyzického připojování bioplynky s dalšími týmy v GasNetu. Zahrnuje to práci projektanta, provozu, odboru připojování plynárenských zařízení a technického assetu. Dodávku odorizační stanice zajišťuje vlastní oddělení odorizačních stanic.

Zdroj: GasNet

To všechno do sebe muselo zapadnout, aby bioplynka mohla dodávat bezpečně biometan do distribuční soustavy. Nedílnou součástí je i řešení stavebních povolení a další legislativy.

Odorizační stanice “made in GasNet”

Stejně jako běžný zemní plyn není ani biometan cítit. Před jeho vpuštěním do distribuce se proto plynu dodává patřičná vůně v odorizační stanici. Zařízení pro odorizaci si sestavují v GasNetu sami.

Odorizační stanice je nádrž s odorizační látkou, která se v přesně daném množství vstřikuje do biometanu. To zajišťuje dávkovací čerpadlo, snímač dávky a řídicí jednotka na základě informací o průtoku bioplynu v potrubí,“ říká Jiří Kacafírek, vedoucí odorizačních stanic GasNetu.

Kvalitu plynu sledují on-line

DPD. Za těmito třemi písmeny se skrývá dálkový přenos dat. Bez přesných údajů a neustálého sledování, kolik do plynovodů proudí plynu, se distribuční dispečink ani zmiňované vstřikování odorantu k biometanu neobejde.

Krabička s telemetrií není nijak velká, ale ukrývá se v ní velmi chytré zařízení, které dokáže propojit řídící systém bioplynové stanice, řídící jednotkou odorizační stanice a zařízení pro měření průtoku bioplynu dodávaného do sítě. Data putují do páteřní aplikace distributora SCADA.

Průtok biometranu se měří hned u výstupu ze stanice, kde plynaři z GasNetu nainstalovali zařízení pro obchodní měření průtoku bioplynu. Přenos dat z obchodního měření (přepočítávače) jde rovnou do aplikace AVE. Odtud pak údaje putují do SCADA a dále do nového datového skladu. Kvalitu dodávaného biometanu do sítě plynovodů a složení dodávaného plynu měří chromatograf. Tato zařízení jsou součástí bioplynové stanice.

Připojení bioplynové stanice vyžaduje na straně distributora vybudovat potřebnou infrastrukturu. Bez toho to nejde.

Horní Suchá je už třetí připojená výrobna biometanu. Ukazuje se, že proces připojení včetně výstavby klíčových zařízení pro bezpečné vtláčení do distribuční soustavy už zvládáme na výbornou,“ uzavírá Klára Fabiánová z investiční výstavby GasNetu.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
Petr Turek
22. červen 2023, 21:39

Uhlíková stopa plynárenství se tím dál snižuje. Jak někdo může napsat takovouto kravinu !

Metan, když jej spálíme tak vždy nakonec vznikne CO2 a můžou si neznalci se zelenou ideologií psát cokoliv.

"Bože jak hluboko úroveň našeho poznání klesla"

Doporučuji všem obdivovatelům snižování CO2 si prostudovat chemii v 7.třidě ZŠ - téma fotosyntéza

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se