Omezení v přenosu elektřiny mezi Německem a Dánskem přetrvávají i po zásahu Evropské komise

DomůPřenos elektřinyOmezení v přenosu elektřiny mezi Německem a Dánskem přetrvávají i po zásahu Evropské komise

Přestože nařízení Evropské komise k navýšení přenosové kapacity na německo-dánském profilu pro přeshraniční obchodování uspokojilo dánské výrobce, vyšším fyzickým tokům mezi zeměmi však stále brání omezení v německé přenosové soustavě.

Evropská komise na konci loňského roku přijala návrh, se kterým přišel provozovatel části německé přenosové soustavy, společnost TenneT. Podle návrhu se měly výrazně zvýšit přeshraniční toky mezi Dánskem a Německem a TenneT současně zajistit, aby tato přenosová kapacita byla k dispozici vždy vyjma výjimečných událostí.

TenneT se tak zavázal do letošního léta navýšit kapacitu dostupnou pro přeshraniční obchodování na 1300 MW, tedy zhruba 75 % technické přenosové kapacity. Tato hodnota by měla na počátku 20. let dále vzrůst na 2625 MW, až dojde k rozšíření přenosových vedení. V roce 2016 přitom byla dostupná kapacita v severojižním směru využívána v průměru pouze z 11 %.

„Je na hranici mezi Dánském a Německém vše vyřešeno? Z pohledu dánských výrobců elektřiny je nové řešení dostačující, ale jako provozovatel přenosové soustavy z virtuální kapacity moc nadšení nejsme,“ řekl serveru Montel Johannes Bruun, vedoucí rozvoje energetických trhů u dánského provozovatele přenosové soustavy Energinet.

Podle Brunna však neexistuje přímá souvislost mezi kapacitou uvolněnou pro přeshraniční obchodování a skutečnými fyzickými toky. TenneT tak podle něj bude muset v situacích, kdy cena bude signalizovat možnost vývozu do Německa, platit dánským výrobcům elektřiny za to, aby omezovali svou výrobu, jelikož nebude k dispozici dostatečná přenosová kapacita v síti.

„Raději bychom byli bývali navýšili fyzické toky. Nyní máme na západní hranici Dánska řešení, které nezmění fyzikální principy, ale pouze převádí peníze přes hranici,“ dodal Johannes Bruun.

Optimálním dlouhodobým řešením by podle Brunna bylo zvýšení přenosové kapacity uvnitř Německa, což by zemi umožnilo přenášet nadbytečnou elektřinu z větrných elektráren do průmyslových oblastí na jihu. Další možností by bylo rozdělení Německa do několika cenových zón, což je však i dle Brunna nepřijatelné.