Domů
Přenos elektřiny
ENTSO-E a energetické asociace jsou proti vyhrazení minimálně 75 % přeshraničních kapacit pro obchodování

ENTSO-E a energetické asociace jsou proti vyhrazení minimálně 75 % přeshraničních kapacit pro obchodování

Obchodníci s elektřinou žádají Výbor Evropského parlamentu pro energetiku, aby v klíčovém hlasování 21. února odmítl návrh Rady EU stanovující minimální 75% výši přeshraničních kapacit přidělovaných trhu. Ve společném prohlášení to ve čtvrtek uvedla čtyři sdružení z odvětví. Proti návrhu se vyslovila i Evropská síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E).

Ministři EU v návrhu Nařízení o vnitřním trhu s elektřinou zahrnuli ve své vyjednávací pozici návrh, aby do konce roku 2025 bylo na přenosových profilech mezi obchodními zónami nejméně 75 % přenosové kapacity rezervováno pro volné obchodování. Tento návrhu byl přijat na zasedání Rady EU 18. prosince.

Součástí návrhu je, že pokud země EU nedosáhnou tohoto cíle, bude Evropská komise mít pravomoc navrhnout opatření k vyřešení tohoto problému, včetně rozdělení obchodních zón, pokud by to situace vyžadovala.

Úprava obchodních zón je v EU velmi citlivým tématem a názory na to, zda by   obchodní zóny měly být určovány na základě technického nebo politického rozhodnutí, se liší.

Ve svém společném prohlášení vydaném v minulém týdnu se proti tomuto bodu vyjádřila sdružení obchodníků s elektřinou EFET, sdružení energetických výrobců Eurelectric, sdružení energetických asociací Market Parties Platform a norské energetické sdružení Nordenergi.

„Koncept ‚minimální hranice‘ přeshraniční kapacity přidělované trhu je neadekvátní a zavádějící. Arbitrární jednotná hodnota pro všechny hranice EU by ignorovala hodnotu vytvářenou přeshraničním obchodem, skutečnost systému a specifika regionálních a vnitrostátních trhů. To by také vedlo k umělým cenovým signálům,“ uvádí prohlášení.

ENTSO-E v prohlášení z tohoto měsíce také varovalo před návrhem a upozorňuje, že zavedení opatření by si ze strany provozovatelů přenosových soustav vynutilo „výrazně více redispečinku“. Důsledkem by byl podle ENTSO-E nárůst emisí CO2 z důvodu nutnosti uvádět do provozu méně účinné elektrárny a navýšení účtů pro koncové spotřebitele vlivem nutnosti hradit náklady na redispečink.

„Pokud dojde k implementaci na základě dohody z 18. prosince mezi členskými státy, návrh článku 14 by vedl k tomu, že pravidla obchodování a fyzická realita energetického systému by se ještě více rozcházela. Především cílová hodnota 75 % přeshraniční kapacity přidělované trhu se zdá být arbitrárně zvolena a postrádá fyzické a ekonomické odůvodnění,“ uvádí ENTSO-E.

„ENTSO-E nepodporuje žádný podobný arbitrární celoevropský cíl minimální kapacity. Cíle týkající se minimální kapacity, jaké navrhuje Rada, by měly být definovány a pravidelně přezkoumávány na základě ekonomické a fyzikální analýzy a měly by být odlišné pro jednotlivé regiony. Rovněž musí být provozovatelům přenosových soustav povoleno odchýlit se od dosažení tohoto kapacitního cíle, pokud jde o bezpečnost systému,“ dodává prohlášení ENTSO-E.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se