Domů
Rychlé zprávy
JAR prohlubuje spolupráci se zeměmi EU v podpoře zeleného vodíku, na dovoz by se mohla spoléhat i Česká republika
Vodíkovod. Zdroj: FNB Gas
Zdroj: FNB Gas

JAR prohlubuje spolupráci se zeměmi EU v podpoře zeleného vodíku, na dovoz by se mohla spoléhat i Česká republika

Zástupci Jihoafrické republiky, Nizozemí a Dánska se minulý týden dohodli na spuštění fondu „SA-H2“, který bude podporovat dekarbonizační úsilí této africké země a rozvoj potenciálu, kterým stát disponuje díky ideálním podmínkám pro využití zeleného vodíku. Fond, který by měl obstarat prostředky ve výši 1 miliardy dolarů, je projektem smíšeného financování, přičemž jeho realizaci zaštiťuje partnerství jak veřejných a soukromých podniků, tak mezinárodních i domácích institucí. Tato spolupráce by mohla v budoucnu ovlivnit i vodíkovou strategii České republiky.

Jihoafrická republika pokračuje ve využívání zeleného vodíku, který se vyrábí prostřednictvím obnovitelných zdrojů, a který si zvolila jako důležitý pilíř vlastní energetické tranzice. Možnosti využití jsou především v dopravě, letectví, výrobě ekologické oceli a dalších sektorech. Završením tohoto procesu by mělo být vytvoření funkčního průmyslového řetězce, a především významného exportního centra.

Právě budoucí možné exportní kapacity zeleného vodíku lákají investory ze zemí EU – podobný fond byl již loni zřízen v Namibii. Samotný vodík bude nezbytný pro dekarbonizaci klíčových odvětví průmyslového sektoru.

Evropská unie proto, jako lídr v obnovitelné energetice, rozšiřuje svoje pole působnosti a hledá strategie, jak podporovat mimoevropské státy, které mají optimální podmínky a enormní potenciál, nicméně bez potřebných investic do OZE jej nejsou schopni využít. Tento trend se již osvědčil v oblasti Severní Afriky, například Maroko prokazuje silnou vůli exportovat tuto energetickou komoditu.

Podobným směrem míří i Jihoafrická republika, ačkoliv je stále závislá na 15 stárnoucích uhelných elektrárnách a světově se řadí na 14. místo v produkci oxidu uhličitého. Zemi proto čeká ještě dlouhá cesta, neboť od roku 2011 přidala pouze cca 6 GW instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů energie, přičemž v ideálním případě by měla v následujících dvou dekádách budovat obdobné množství výkonu každý rok. Prezident JAR Cyril Ramaphosa zmínil, že finanční náklady se vyšplhají až k 18 miliardám dolarů.

Spolupráci oznámilo i Německo

Kromě zmíněného fondu, vytvoří Jihoafrická republika společnou pracovní skupinu pro rozvoj vodíku s Německem. Cílem této spolupráce bude další realizace projektů spojených s využitím vodíku. Dále se bude jednat především o dvoustrannou výměnu informací, usnadnění přístupu na trh a vytvoření sítě mezi vládami, sektory průmyslu a výzkumnými ústavy mezi zmíněnými státy.

V neposlední řadě spolupráce poskytne vhodné zázemí a podporu komerčním životaschopným projektům, které povedou k uspokojení mezinárodní poptávky s nabídkou potenciálu afrického vodíku. Součástí jsou i plány na vytvoření „vodíkového údolí“ (hydrogen valley), které by mělo zahrnovat 3 dominantní centra v regionech kolem Johannesburgu, Mogalakweny a Durbanu.

Vyjednané dohody by mohly ovlivnit i strategii České republiky

Česká republika se tématem využití vodíku zabývá v rámci jednoho ze svých nástrojů, a to sice Vodíkové strategie. V ní připouští, že navzdory geografickým podmínkám bude v budoucnu nutné spoléhat i na import skrze transevropské systémy vodíkových plynovodů. Jako klíčové země pro odběr identifikuje především státy s vysokým potenciálem OZE, přičemž v rámci mimoevropských lokalit se jedná o státy Severní Afriky či Blízkého východu.

Právě iniciovaná jihoafricko-německá spolupráce by mohla znamenat další z možností odkud importovat vodík. Transport by si však vyžádal nutné technické úpravy jednotlivých částí sítě, což však do budoucna bude zřejmě nevyhnutelné.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(12)
intfor
3. červenec 2023, 12:38

Je to ta stejná JAR, která sama trpí podstatnými výpadky dodávek elektřiny?

Miloslav Černý
4. červenec 2023, 11:33

Každá dovozová energie, ať je v jakékoliv formě, bude vždycky drahá a závislosti se tím navíc nevyhneme, což sebou přináší další rizikovost v nestabilitě. S jakýmkoliv fosilem je celosvětová tendence se ho max. zbavit, s velkým jádrem, které nemůže být dostatečně chráněné v současném a s budoucím dlouhodobém horizontu to také nemůže být výhra. Přijatelné na přechodnou dobu snad jenom malé modulární reaktory, na kterých se intenzívně celosvětově pracuje, které jsou umístitelné v podzemí pro nejhorší situaci, na kterou se bojíme pomyslet. Takže je jediné východisko v celém spektru v OZ. Brojíme např. proti větrným elektrárnám a při tom je to menší zlo než inflace jíž jsme postižený.

Jan Veselý
6. červenec 2023, 11:50

Vodík, respektive zelený amoniak, methan nebo methanol, které se nejspíše budou reálně dovážet, jsou už vysoce standardizované průmyslové výrobky, kde na výrobu stačí vzduch, voda a energie, které se dají ve velkém produkovat ve velké části světa. Právě diverzifikace zdrojů a konkurence mezi nimi vám zajistí mnohem stabilnější a předvídatelnější ceny než ropa nebo plyn. Navíc jsou skladovatelné v prakticky libovolných objemech.

Galipoli
9. červenec 2023, 22:44

To, že MeOH, metan i NH3 jsou „vysoce standardizované průmyslové výrobky" je pravda. Jenže (např) MeOH se vyrábí reakcí vodního plynu (z uhlí a vodní páry) s vodíkem (ze zemního plynu). Amoniak se vyrábí obdobně - zdroj vodíku ze zemního plynu parním reformingem. Máte spočítanou cenu na 1 kg produktu (NH3, MeOH) pokud byste používal elektrolytický vodík a (např) CO2 ze vzduchu?

Martin Prokš
3. červenec 2023, 12:48

Dobrý den,

Hmmm, JAR, export vodíku...

Není to ta země na nejjižnějším výběžku Afriky? Ta co tam utlačovaní převzali otěže vlády nad utlačovateli, svatý Mandela, a nyní tam vládne nádherný duhový ráj plný náhrdelníků svobody?

Zemi kde díky nerostnému bohatství diamantů, zlata a dalších kovů, uhlí, ... je tak bohatá. Zemi kde energetika stojí na uhlí, které ještě exportují, ropu vozí ve velkém z Iránu, zemní plyn tam jede ve velkém... Hmm, to bude tak čistý vodík. A z druhé polokoule, to se sem tak dobře a rychle poveze...

K zemi hleď!

Heil Gréta!

Ať žije Gaia!

Brave New World!

Zdeněk
3. červenec 2023, 13:21

Ale no tak! Jak si dovolujete používat fyzikálně podložené argumenty?

To je od Vás nekalé. Vždyť u zelených projektů EU přeci o fyzice nehovoříme!

Toto se Vám objeví v zeleném kádrovém posudku.

Jan Veselý
6. červenec 2023, 11:59

Jaké fyzikální argumenty? Já tam nenašel ani jeden.

Richard Vacek
3. červenec 2023, 13:44

Asi další tunel jak připravit naivní Evropany o peníze.

Milan Hora
3. červenec 2023, 21:24

Také bych si vyjel v zimně do JAR na nějaké to jednání. Mohla by to být hezká "služební" dovolená. K ničemu jinému to nebude.

Pravoslav Motyčka
3. červenec 2023, 22:39

Problém je asi v tom , že JAR jako vývozce uhlí bude vyrábět vodík právě z něho EU tento vodík nazývá černý nebo hnědý podle typu uhlí z kterého se vyrábí jenže to samozřejmě není dekarbonizace to je idiocie. Je mnohem lepší pálit domácí uhlí než dovezený vodík z JAR a uhlí na špičkové zdroje používané řádově 60 dní v roce máme na stovky let. Přečerpávací el. je nutno stavět musíme mít akumulaci různých typů nejméně na 24 hodin , pak bude síť dobře fungovat i s mixem OZE + jádro.

Rostislav Žídek
5. červenec 2023, 08:51

Jen je jaksi problém s umístěním nových přečerpávacích nádrží.

Nevím proč.

Za sebe bych řekl, ať klidně odbagrujou špičku Lysé i s vysílačem.

Pokud v nádrži bude možné provozovat třeba šlapadla, a půjde koupit kvalitní zmrzlina, tak jim řada lidí ješte i zatleská...

Toliko k hyzdění krajiny.

Jan Veselý
6. červenec 2023, 11:58

Plán na PVE existoval o dva kopce vedle, na Slavíči, přímo na přehradou Morávka, 10km od velké trafostanice v Nošovicích. Je to takový zašitý kopec, kde není nějaký velký cvrkot a zvládla by se tam bez potíží i 2x větší PVE než jsou Dlouhé Stráně.

Jenže chyběl a chybí investor ochotný do toho vrazit svoje prachy a absolvovat povolovací martyrium za účasti CHKO Beskydy.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se