Domů
Rychlé zprávy
Německá vláda rozhodla o znárodnění společnosti Gazprom Germania
Gazprom budova
Zdroj: Gazprom

Německá vláda rozhodla o znárodnění společnosti Gazprom Germania

Německá vláda v pondělí oznámila, že znárodní bývalou společnost Gazprom Germania, přejmenovanou letos v létě po pokusu Moskvy o likvidaci německé dceřiné společnosti Gazpromu na Securing Energy for Europe (SEFE). Rozhodnutí přišlo poté, co Evropská komise schválila opatření německé vlády na podporu energetické společnosti v hodnotě 225,6 milionu EUR.

Dle tiskové zprávy vydané Evropskou komisí bude v rámci plánovaného opatření stávající základní kapitál společnosti ve výši 225,6 milionu EUR vynulován, čímž de facto skončí vlastnictví současného ruského akcionáře. Společnost SEFE následně vydá nové kmenové akcie ve stejné nominální hodnotě. Tímto opatřením se vlastní kapitál společnosti SEFE nezmění a nově akcie upíše německý stát.

Dne 4. dubna 2022 byla společnost SEFE z důvodu pokusu o převod akcií a likvidaci ze strany ruského akcionáře svěřena do správy Spolkové republiky Německo.  Mohla tak nadále pokračovat v podnikání a zajistit bezpečnost dodávek. Převedením pod správu německého regulátora přešla společnost pod kontrolu Spolkové republiky až do 15. prosince 2022 a odpovědné německé úřady nabyly pravomoci odvolat vedoucí pracovníky, přijmout zaměstnance, řídit management a bránit odlivu financí z firmy.

K převzetí plného vlastnictví společnosti se německá vláda odhodlala proto, aby došlo k uklidnění paniky na energetických trzích, bylo možné pokračovat v obchodních vztazích s účastníky trhu, a tím i nadále poskytovat služby zákazníkům.

Navzdory změně názvu společnosti v pondělí vláda uvedla, že banky a obchodní partneři se zdráhali se SEFE spolupracovat, dokud zůstával vlastníkem Gazprom. Společnosti tak hrozila platební neschopnost, pokud nebude schopná přilákat nové investice.

Německý regulační úřad ve svém dopise adresovaném bankám, obchodním partnerům, poskytovatelům služeb a zákazníkům uvedl, že společnost musí obstarávat plyn a mít prostředky na jeho úhradu, aby se vyhnula platební neschopnosti.

"Důsledky platební neschopnosti pro systém dodávek energie nejen v Německu, ale i v Evropě by byly vážné," uvedl regulátor.

SEFE pokrývá celý hodnotový řetězec

SEFE, dříve Gazprom Germania, je německá energetická společnost pokrývající celý hodnotový řetězec. Její činnost zahrnuje dodávky velkoobchodníkům i maloobchodníkům, skladování a přepravu plynu potrubím. V současnosti má 14% podíl na trhu dodávek plynu v Německu.

Kromě toho vlastní a provozuje 28 % zásobníků plynu sloužících německému trhu a vlastní plynovody v Německu a dalších členských státech. V portfoliu aktiv má například největší německý zásobník plynu v Rehdenu v Dolním Sasku s kapacitou 4 miliard metrů krychlových plynu.

Brusel rozhodnutí podporuje

Rusko v květnu zařadilo společnost na sankční seznam a zastavilo dodávky. To znamenalo, že společnost musela nahradit ruské objemy nákupem na krátkodobých trzích, aby splnila smlouvy o dodávkách uprostřed rekordně vysokých cen plynu, které ještě zhoršila válka na Ukrajině.

"Přerušení dodávek plynu ze strany Gazpromu ukazuje nespolehlivost Ruska jako dodavatele. Mnozí dovozci ruského zemního plynu, kteří mají s odběrateli před krizí uzavřené pevné smlouvy o dodávkách, nejsou v současné době zásobováni", uvedla v tiskové zprávě Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže."Jakékoli neuspořádané neplnění těchto pevných smluv může mít vážné důsledky pro zákazníky a německou ekonomiku. Proto vítáme změnu vlastníka společnosti [SEFE], která Německu umožní hledat nové dodavatele plynu a zároveň zajistí bezpečnost dodávek," dodala Vestagerová.

Krizová opatření EU

Převzetí SEFE německým státem umožnil dočasný krizový rámec, který byl Evropskou komisí přijat v březnu 2022. Ten má členským státům umožnit podporovat ekonomiku v souvislosti s uvalením sankcí na Ruskou federaci po její invazi na Ukrajinu.

„Dočasný krizový rámec doplňuje stávající soubor nástrojů státní podpory o mnoho dalších možností, které již mají členské státy k dispozici, jako jsou opatření poskytující kompenzaci společnostem za škody, které přímo utrpěly v důsledku výjimečných okolností, a opatření nastíněná ve sděleních Komise o vývoji na trhu s energií“, uvedla Vestagerová.

Podpora podle dočasného krizového rámce může být poskytována do 31. prosince 2023 a umožňuje členským státům mimo jiné zajistit, aby podnikům zůstala k dispozici dostatečná likvidita, a kompenzovat společnostem dodatečné náklady vzniklé v důsledku mimořádně vysokých cen plynu a elektřiny.

Dne 28. října 2022 Komise prodloužila a upravila dočasný krizový rámec. Důvodem je pokračující agrese Ruska proti Ukrajině a

Gazprom budova Zdroj: Gazprom

zpětná vazba s připomínkami od členských států.

S ohledem na tuto skutečnost umožní Komise členským státům využít flexibilitu předpokládanou v pravidlech státní podpory k řešení této bezprecedentní situace se zachováním ochrany rovných podmínek na jednotném evropském trhu.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
Maly Jarda
15. listopad 2022, 23:29

Tento příspěvek byl redakcí odebrán z důvodu porušení pravidel diskuze

Spíš Arizace..
.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516