Vratné lahve mají pomoci Skotsku být ekologičtější (video)

DomůRychlé zprávyVratné lahve mají pomoci Skotsku být ekologičtější (video)

Skotsko plánuje letos zavést vratný poplatek (zálohu) ve výši 2Op (6 Kč) na lahve ze skla, PET lahve a plechovky. Toto opatření má být jedním z řady kroků, kterými chce Skotsko bojovat proti změně klimatu, zamoření plasty a stát se ekologičtější zemí. Jde o podobný model jako v Česku známý systém vratných zálohovaných obalů. 

Skotská vláda bere ekologii velmi vážně. Před nedávnem se proto například rozhodla stanovit konkrétní termín, ke kterému bude Skotsko uhlíkově neutrální (2040) a kdy nebude produkovat již žádní skleníkové plyny (2045). Jedním z dalších kroků k ekologičtějšímu Skotsku je zavedení vratného poplatku ve výši 20 pencí (6 Kč) na PET lahve, hliníkové plechovky a skleněné lahve.

„Skotsko je první částí Spojeného království, které zvažuje zavedení systému záloh v rámci našeho širšího úsilí o zabránění tomu, aby se vyhozené nápojové obaly dostaly do našich ulic a moří. Jsem proto ráda, že mohu potvrdit, že máme v úmyslu zavést systém pokrývající PET – nejběžnější formu plastových obalů – plechovky z hliníku či oceli a skleněné lahve. Záloha je stanovena na 20 pencí.“
Roseanna Cunningham, vládní zmocněnkyně pro životní prostředí

Odpad plast
Plastový odpad se stává stále častějším tématem politiků.

Zapojení lidí, aneb ukliď si sám

Systémy záloh jsou běžně využívány v řadě zemí, včetně zemí EU. Jednou z hlavních výhod navrhovaného systému je, že není třeba ze strany vlád zavádět komplikované systémy sběru, ale jsou to samotní občané, kteří zajistí sběr. Jako výhoda dané metody je občas uváděno i to, že finančně motivuje ke sběru odpadu, který jiní ledabyle pohodili. Producenti odpadu tak přicházejí o vloženou zálohu, která se naopak navrátí tomu, kdo odpad uklidí.

„Jde o významnou změnu v přístupu k recyklaci a oběhové ekonomice ve Skotsku. Dáváme lidem další pobídku k tomu, aby udělali něco dobrého pro naše životní prostředí napříč Skotskem. Pro všechny z nás bude snazší udělat správnou věc. Tím se zlepší objem a kvalita recyklace. S obrovskou sítí míst, kam lze vrátit lahve a plechovky, bude recyklace stejně snadná. Půjde totiž o stejné místo jako samotné nakupování. Jsem hrdá na roli Zero Waste Scotland při poskytování poradenství skotské vládě v této koncepci.“
Jill Farrell, COO Zero Waste Scotland

Vratné PET jsou v Česku stále tématem diskusí

Skotské opatření je částečně ekvivalentem českého zákona o obalech, ale vztahuje se například i na PET lahve. V Česku je možnost zavedení vratného poplatku na PET lahve dlouho diskutované téma. Ministerstvo životního prostředí ovšem argumentuje, že by takové opatření dávalo smysl pouze v případě, kdy by PET lahve byly opakovaně používány. Za zavedení vratného poplatku na PET lahve a plechovky se naopak staví například společnost Karlovarské minerální vody.

Společnost Karlovarské minerální vody si nechala zpracovat studii od Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN), která navrhovala zavedení zálohy ve výši 3 Kč. Dle výsledků studie by takový systém mohl být plně finančně soběstačný. Hlavním cílem je zavedení principu cirkulární ekonomiky a tedy recyklace “z lahve do lahve”. Jde o situaci, kdy se z použitých, a prostřednictvím zálohového systému vracených lahví, vyrobí lahve nové za použití recyklátu v potravinářské kvalitě.