Spotřeba uhlí při výrobě elektřiny v Indonésii by mohla do roku 2050 vzrůst na čtyřnásobek