Nový instalovaný výkon větrných elektráren v Evropě byl loni nejnižší od roku 2011

DomůVětrné elektrárnyNový instalovaný výkon větrných elektráren v Evropě byl loni nejnižší od roku 2011

Přírůstek instalovaného výkonu v Evropě byl loni nejnižší od roku 2011, když bylo zprovozněno 11,7 GW nového instalovaného výkonu. Výhled je nicméně příznivější, jelikož loňský rok byl rekordním v oblasti finálních investičních rozhodnutí v objemu 16,7 GW.

V Evropě bylo v loňském roce podle dat evropské asociace WindEurope zprovozněno 11,7 GW nového instalovaného výkonu větrných elektráren, z čehož 10,1 GW připadalo na státy Evropské unie. Ve srovnání s rekordním rokem 2017 se jedná o 32% pokles. Zároveň je to nejnižší hodnota od roku 2011.

Čistý přírůstek instalovaného výkonu větrných elektráren dosáhl loni 11,3 GW, jelikož bylo z provozu vyřazeno 0,4 GW větrných elektráren.

Nový instalovaný výkon větrných elektráren v Evropě s rozdělením na pevninské (onshore) a přímořské (offshore) instalace. Zdroj: WindEurope

 

Tahounem celého sektoru bylo tradičně Německo, které stálo za 29 % nového instalovaného výkonu větrných elektráren v Evropě. Meziročně bylo však v Německu instalováno o 49 % méně nového výkonu větrných elektráren.

Kromě Německa zažilo velký propad v nových instalacích také Spojené království.

Nový instalovaný výkon větrných elektráren v Evropě podle zemí. Zdroj: WindEurope

 

Celkově bylo v Evropě ke konci roku 2018 v provozu 189 GW instalovaného výkonu větrných elektráren, z čehož 170 GW tvořily onshore větrné elektrárny a 19 GW offshore větrné elektrárny.

Větrné elektrárny tak tvořily 18,4 % celkového instalovaného výkonu elektráren v Evropské unii a očekává se, že během roku 2019 předstihnou elektrárny spalující zemní plyn a stanou se zdrojem s největším celkovým instalovaným výkonem.

Vývoj instalovaného výkonu v Evropské unii. Zdroj: WindEurope

 

S celkovou výrobou 362 TWh pokryly v roce 2018 v Evropské unii větrné elektrárny zhruba 14 % spotřeby elektřiny.

Nejvyšší podíl větrných elektráren na spotřebě elektřiny mělo Dánsko (41 %), následované Irskem (28 %), Portugalskem (24 %) a Německem (21 %).

Rekordní rok z pohledu finálních investičních rozhodnutí

Ačkoliv byl v loňském roce zaznamenán výrazný propad v oblasti nového instalovaného výkonu větrných elektráren, jednalo se o velmi úspěšný rok z pohledu finálních investičních rozhodnutí.

Podle asociace WindEurope dostaly zelenou projekty s celkovým instalovaným výkonem 16,7 GW, z čehož 4,2 GW tvořily offshore instalace a 12,5 GW onshore instalace.

V roce 2017 získaly finální investiční rozhodnutí projekty s celkovým instalovaným výkonem 11,5 GW.

Celý report Wind energy in Europe 2018 je k dispozici zde.

Monitoring
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...