Ačkoliv historie využívání uranu pro výrobu elektrické energie sahá pouze do poloviny 20. století, což dělá z uranu jedno z nejmladších paliv, tato surovina se velmi rychle stala strategicky důležitým palivem pro mnoho zemí světa. Těžbou uranu je ve světě známa i Česká republika, která se celkovou produkcí zařadila do první desítky zemí s historicky největší produkcí.

Díky své vysoké energetické hustotě se uran stal důležitým palivem nejen pro výrobu elektřiny v jaderných elektrárnách, ale později i pro pohon plavidel, zpočátku ponorek a později také lodí.

Stejně jako téměř každý libovolný prvek lze i uran nalézt kdekoliv na světě. Pro jeho ekonomicky výhodnou těžbu je však důležitá jeho koncentrace, která se může významně lišit. Těžba uranové rudy probíhá v současné době ve zhruba 20 zemích světa, přičemž celé 2/3 světové produkce pochází od tří největších těžařů – Kazachstánu, Kanady a Austrálie.

Zmíněné tři země jsou i domovem největším uranovým dolům světa, kdy více než polovinu veškeré produkce uranu pokrývá pouhá desítka dolů.

Důl Země Typ Roční produkce (tuny uranu) Podíl na světové produkci (%)
McArthur River Kanada Podzemní 7356 13
Tortkuduk & Moinkum Kazachstán ISL 4322 8
Olympic Dam Austrálie Podzemní 3351 6
SOMAIR Niger Povrchový 2331 5
Budenovskoye 2 Kazachstán ISL 2084 4
Jižní Inkai Kazachstán ISL 2002 4
Priagunsky Rusko Podzemní 1970 4
Langer Heinrich Namibie Povrchový 1947 4
Inkai Kazachstán ISL 1922 3
Mynkuduk střed Kazachstán ISL 1790 3

10 největších uranových dolů na světě. Zdroj: world-nuclear.org

Kazachstán

Za 40 % veškeré světové produkce uranu (2014) stojí pouze jediná země, a to Kazachstán. První průzkumné práce začaly v Kazachstánu probíhat na konci 40. let minulého století a po 60 letech zaujala tato země v oblasti těžby uranu světové prvenství.

Na počátku 70. let byly v Kazachstánu prováděny první pokusy s hydrochemickým způsobem těžby, který začal být posléze široce uplatňován a tato metoda těžby nyní v tamních dolech zcela dominuje.

Kazachstán zažívá v posledních letech značný nárůst v těžbě uranu, kdy v roce 2009 s 28 % světové produkce vystřídal na první pozici do té doby dlouho panující Kanadu. V roce 2014 činila celková produkce již 23 tisíc tun. Za posledních 15 let, kdy těžba v roce 2000 jen mírně přesahovala 2 tisíce tun, se tedy jedná o více než 10násobný nárůst.

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Roční produkce uranu (tisíce tun) 4,357 5,279 6,637 8,521 14,020 17,803 19,451 21,317 22,567 23,127

Produkce uranu v Kazachstánu v letech 2005 – 2014. Zdroj: world-nuclear.org

Přestože je Kazachstán největším světovým producentem uranu, země sama žádnou jadernou elektrárnu neprovozuje a veškerá produkce tedy směřuje na vývoz do jiných zemí. Těmi jsou tradičně Rusko a v poslední době i Čína, která nyní odebírá přes polovinu kazašské produkce.

Kanada

Rozdíl v objemu těžby mezi prvním Kazachstánem a po něm následující Kanadou je značný. Kanada s 9 134 tunami vytěženého uranu v roce 2014 nedosahuje ani poloviny produkce Kazachstánu, nicméně v této zemi lze nalézt největší uranový důl světa, McArthur River, z něhož pochází 80 % kanadského uranu. Za vysokou produkcí dolu stojí zejména vysoký podíl uranové rudy v tamní zemině, který dosahuje necelých 15 %.

Těžba v největším uranovém dole na světě, McArthur River. Zdroj: cameco.com
Největší uranový důl na světě, McArthur River. Zdroj: cameco.com

První těžba radioaktivních prvků se v Kanadě datuje do 30. let minulého století, kdy se v zemi začala rozvíjet produkce radonu. První průzkumy cílené na ložiska uranu začaly s ohledem na rostoucí poptávku po této komoditě probíhat již v roce 1942.

V období 2. světové války byl však na privátní průzkumné práce uvalen zákaz. Po jeho zrušení došlo v 50. letech k opětovnému nárůstu a do roku 1959 bylo v Kanadě v provozu přes 23 aktivních dolů.

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Roční produkce uranu (tisíce tun) 11,628 9,862 9,476 9,000 10,173 9,873 9,145 8,998 9,332 9,134

Produkce uranu v Kanadě v letech 2005 – 2014. Zdroj: world-nuclear.org

Na rozdíl od Kazachstánu se Kanada potýká s relativně stabilním poklesem v těžbě uranu, který za posledních deset let činí přibližně 21 %.

Austrálie

Třetí zemí světa v pořadí produkce uranu je s ročním objemem 5 001 tun (2014) Austrálie. Přesto, že Austrálie není největším světovým producentem, je zemí, která disponuje největšími světovými zásobami, a to zhruba 30 %.

Podobně jako v ostatních zemích světa začala těžba uranu v této zemi v 50. letech minulého století.

V poslední době dochází v Austrálii k poklesu těžby a uzavírání dolů, v současnosti zbyly v zemi pouhé čtyři aktivní doly.

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Roční produkce uranu (tisíce tun) 9,516 7,593 8,611 8,430 7,982 5,900 5,983 6,991 6,350 5,001

Produkce uranu v Austrálii v letech 2005 – 2014. Zdroj: world-nuclear.org

Stejně jako v případu Kazachstánu Austrálie nedisponuje žádným jaderným zdrojem a téměř veškerý uran tedy směřuje na export.

Budoucnost těžby

Známé světové zásoby uranu jsou více než dostačující a při současné potřebě tohoto paliva, která dosahuje 67 tisíc tun ročně, by měly vystačit nejméně do konce 21. století.

Země Zásoby uranu (tisíce tun) Podíl na světových zásobách (%)
Austrálie 1706,1 29
Kazachstán 679,3 12
Rusko 505,9 9
Kanada 493,9 8
Niger 404,9 7
Namibie 382,8 6
Jihoafrická republika 338,1 6
Brazílie 276,1 5
USA 207,4 4
Čína 199,1 3
Mongolsko 141,5 2
Ukrajina 117,7 2
Uzbekistán 91,3 2
Ostatní země 358,8 6

Známé vytěžitelné světové zásoby uranu. Zdroj: world-nuclear.org

V současné době pochází z uranových dolů přibližně 90 % těženého uranu, přičemž zbytek uranu je získáván jako vedlejší produkt těžby jiných surovin.

Dalším důležitým zdrojem uranu v tomto tisíciletí se staly jaderné zbraně z období studené války. Uran z vyřazených hlavic se od roku 2000 podílel na pokrytí světové spotřeby z více než jedné desetiny.

Zdroj úvodní fotografie: IAEA

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *