Rozsáhlý výpadek dodávek elektřiny ve Spojeném království byl způsoben současným výpadkem dvou zdrojů