Rozsáhlý výpadek dodávek elektřiny ve Spojeném království byl způsoben současným výpadkem dvou zdrojů

DomůEnergetika v zahraničíRozsáhlý výpadek dodávek elektřiny ve Spojeném království byl způsoben současným výpadkem dvou zdrojů

Včera okolo 17. hodiny došlo ve Spojeném království, včetně oblastí Londýna, k částečnému výpadku dodávek elektřiny. Na hodinu se ocitlo bez elektřiny přes milion obyvatel. Narušena byla železniční i letecká přeprava v dopravní špičce, kdy některé z vlaků zůstaly stát až do dnešních brzkých ranních hodin. Důvodem byl současný výpadek dvou velkých zdrojů, paroplynové elektrárny a offshore větrného parku.

„Jako provozovatel přenosové soustavy nevyrábíme elektrickou energii přímo, ale pouze využíváme poskytovanou energii k řízení systému a vyvážení nabídky a poptávky. Hlavní příčina včerejšího problému neležela v našem systému, ale byla to vzácná a neobvyklá událost, téměř simultánní ztráta dvou velkých zdrojů, plynové elektrárny a offshore větrného parku, v 16:54. Aktuálně spolupracujeme s provozovateli na objasnění, co způsobilo ztrátu výkonu,“ uvedl k události ve svém dnešním vyjádření britský provozovatel přenosové soustavy National Grid ESO.

Spojené království přišlo v horizontu 2 minut mezi 16:52 a 16:54 o cca 1250 MW výkonu, když 2 minuty po výpadku paroplynové elektrárny Little Barford došlo k výpadku větrného parku Hornsea. Frekvence v elektrizační soustavě klesla v čase 16:54 na 48,8 Hz.

Výkonová bilance a frekvence v elektrizační soustavě Spojeného království v době události. Zdroj: Twitter, @MhehedZherting
Výkonové změny ve zdrojovém mixu a frekvence elektrizační soustavy Spojeného království v době události. Zdroj: Twitter, @dcelal

Po události reagovaly ostatní zdroje v soustavě společně s bateriemi a odezvou na straně spotřeby zvýšením svého výkonu, respektive snížením příkonu podle očekávání. To však vzhledem k rozsahu výpadku nebylo dostatečné a pro zajištění co nejrychlejšího obnovení normálního provozu došlo ke spuštění systému ochrany, který odpojil vybranou zátěž napříč Spojeným královstvím.

David Hunter ze společnosti Schneider Electric uvedl v rozhovoru pro BBC, že důležitým faktorem v rozsahu dopadu události bylo její načasování. Událost nastala okolo páteční 17. hodiny v dopravní špičce.

Po incidentu byl systém zabezpečen a provozovatel přenosové soustavy dal provozovatelům distribučních soustav pokyn k obnovení dodávek. Veškeré dodávky byly obnoveny do 17:40. Přesto některé vlakové spoje stály do brzkých ranních hodin a plynulý chod dopravy byl narušen až do dnešního poledne.

Britský regulátor Ofgem již vydal směrem k National Grid požadavek na detailní zprávu o události, aby bylo možné jednoznačně identifikovat příčiny a rozhodnout o potenciálních budoucích opatřeních, která by měla minimalizovat dopady podobných situací.

Duncan Burt, provozní ředitel National Grid, v rozhovoru pro BBC označil útoky zvenčí jako velmi nepravděpodobnou příčinu události, rovněž dodal, že důvodem nebyly ani povětrnostní podmínky v Severním moři, které by ovlivnily výrobu větrného parku Hornsea.