Skupina RWE plánuje být do roku 2040 uhlíkově neutrální

DomůEnergetika v zahraničíSkupina RWE plánuje být do roku 2040 uhlíkově neutrální

Skupina RWE přijala nový plán snižování emisí CO2, jehož cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2040. RWE plánuje investovat přibližně 1,5 miliardy euro ročně do obnovitelných zdrojů a technologií akumulace energie. Díky veškerým těmto aktivitám chce zůstat klíčovým aktérem mezi světovými producenty elektrické energie.

Mezi lety 2012 až 2018 RWE snížila své emise CO2 o jednu třetinu, respektive zhruba o 60 milionů tun. Další snížení o přibližně 70 % se očekává do roku 2030. Do tohoto roku RWE ukončí provoz veškerých svých uhelných elektráren ve Spojeném Království.

Podobně i v Německu budou postupně uhelné elektrárny skupiny odpojovány v souladu s uhelným phase-outem země. A v neposlední řadě plánuje výrobu elektřiny z uhlí do roku 2030 ukončit i Nizozemsko.

Cílem skupiny RWE je přeměnit výrobu elektřiny z fosilních paliv tak, aby výroba byla uhlíkově neutrální do roku 2040. Už nyní je v portfoliu zahnuta fotovoltaika a větrné elektrárny, které chce firma dále rozšiřovat. Kromě těchto aktivit se hodlá více zaměřit také na uskladňování energie, biomasu a elektrárny vyrábějící elektřinu z plynu, zejména tedy z tzv. zeleného plynu.

„Toto představuje pro RWE obrovský úkol. Máme ovšem jasnou vizi, jak cíle dosáhnout: chceme ukončit využívání fosilních paliv důsledně a zodpovědně. Budeme významně investovat do větrné a solární energetiky a také do vysoce kapacitních technologií pro uskladňování energie. Nové RWE je a zůstane jedním z hlavních hráčů byznysu výroby elektrické energie.“

Rolf Martin Schmitz, CEO RWE AG

RWE chce zůstat i nadále důležitým globálním hráčem mezi výrobci elektřiny

Portfolia v oblasti obnovitelné energetiky E.ONu a innogy, které nyní tvoří RWE Renewables, podle oficiálního tiskového prohlášení ze skupiny vytvoří „globálního aktéra“ s instalovaným výkonem více než 9 GW. Dalších 2,6 GW instalovaného výkonu je již ve výstavbě a bude brzy dokončeno.

RWE chce do větrné energetiky na pevnině i na moři, do fotovoltaických elektráren a do technologií akumulace investovat 1,5 miliardy euro ročně (zhruba 38,7 miliard korun). Pokud bychom zohlednili i partnerské projekty, tak se tato částka vyšplhá na 2 – 3 miliardy euro (zhruba 51,5 – 77,3 miliard korun).

Nová skupina RWE se bude skládat ze čtyř společností: RWE Renewables, RWE Supply & Trading, RWE Generation a RWE Power.