Zpráva IPCC: Je nutné zabránit zvýšení teploty už o 1,5 ºC do roku 2100

DomůŽivotní prostředíZpráva IPCC: Je nutné zabránit zvýšení teploty už o 1,5 ºC do roku 2100

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) vydal novou zprávu. Podle ní bude mít závažné a nenávratné dopady již oteplení o 1,5 ºC do roku 2100. Dosažení tohoto limitu by se přitom podle zprávy dalo zabránit pouze zásadní globální transformací během následujících 30 let.  

Podle nové zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC) bude mít devastující dopady již oteplení o 1,5 ºC do roku 2100. Podle vědců je jednoznačně nutné dostat emise uhlíku na „čistou nulu“ během nadcházejících tří dekád, aby bylo dosaženo omezení zvýšení teploty. To by ovšem znamenalo nutnost obrovské a okamžité transformace, které vlády nejsou příliš nakloněné.

„Několik dalších let bude pravděpodobně nejdůležitějších v naší historii.“

Debra Roberts, spolupředsedkyně výzkumu dopadů globálního oteplování IPCC    

Podle zprávy IPCC odpovídá rozdíl mezi omezením zvýšení teploty o 1,5 ºC a 2 ºC vyhnutí se možné ztrátě 70 – 90 % korálů do roku 2100 a úplné ztrátě útesů. Malé ostrovní státy byly během vyjednávání Pařížské klimatické dohody součástí koalice, která zvažovala kromě cíle 2 ºC také cíl 1,5 ºC. Vydaná zpráva IPCC je odpovědí právě na tento duální cíl. Věda totiž doposud jasně nedefinovala, co by se při překročení obou těchto limitů stalo a ani to, jak se limitu 1,5 ºC vyhnout.

Kompletní přeměna světa

Zpráva popisuje nutnou kompletní transformaci světa. Podle ní bude 70 – 85 % elektřiny vyráběno z obnovitelných zdrojů energie. Jaderné elektrárny budou využívány více. Plyn, jež se bude využívat společně s technologiemi zachycování uhlíku, bude prudce klesat a nakonec bude vyrábět pouze 8 % elektřiny. Uhelné elektrárny pak nebudou využívány vůbec. Elektromobily budou v dopravě dominantní a 35 – 65 % veškeré dopravy bude nízkouhlíkové nebo úplně bez emisí.

Podle twitterového příspěvku současného generálního tajemníka OSN, Antónia Guterrese, je dosažení omezení zvýšení teploty o 1,5 ºC tak, jak je popisuje zpráva IPCC, nemožné. Přesto by ale měly být podniknuty „okamžité a společné kroky“. Aby bylo této přeměny dosaženo, tak by svět musel investovat každý rok téměř bilión dolarů až do roku 2050.

„Omezení zvýšení teploty o 1,5 ºC je možné v mezích chemických a fyzikálních zákonů, ale její realizace by vyžadovalo bezprecedentní změny.“

Jim Skea, spolupředseda IPCC

Autoři zprávy jsou o reálnosti vyhlídek do budoucna nekonkrétní. Aby bylo omezeno zvýšení teploty o 1,5 ºC, tak je nutné omezit emise CO2 o 45 % do roku 2030 oproti roku 2010 a do roku 2050 je omezit téměř na nulu. V současnosti ovšem emise rostou a neklesají. V roce 2017 vzrostly o 1,6 %.