Evropská komise oznámila na konferenci v Paříži konané tento týden svůj závazek poskytnout sumu ve výši 9 miliard eur na financování opatření směřujících proti změnám klimatu – tím plní požadavky Pařížské klimatické úmluvy ohledně krytí nákladů na environmentální opatření a klimatické technologie. Prostředky budou použity primárně na čistou energii, projekty týkající se udržitelnosti měst a zemědělství.

Evropský komisař pověřený oblastí klimatu a energetiky Miguel Arias Cañete uvedl, že Pařížská dohoda již nyní slaví nemalé úspěchy, co se týče investování do opatření na potlačení globálních změn klimatu. Ve svém vyjádření uvedl:

„Tyto investice mají zásadní význam, pokud chceme přejít z fáze plánování na fázi akce. Plán EU navýší potřebné investice v sousedních regionech a také v celé Africe.“

Investice a divestice

Jako vedlejší produkt investování – mimo jiné – do technologií a zařízení budou, dle Cañeteho, také vytvořena pracovní místa, v regionech bude snížena chudoba a zlepšen zdravotní stav místních obyvatel. EU a její členské státy jsou největšími poskytovateli financí na ochranu klimatu na světě. V loňském roce dosahovala částka takto uvolněná unijními fondy více než 20 miliard eur.

Na konferenci One Planet představili své plány na změny investičních oblastí i některé z velkých francouzských společností jako nadnárodní pojišťovací společnost AXA či nizozemská skupina ING. Ty částečně upouští od investování do fosilních zdrojů, stejně jako tomu bude nejspíše i u norského ropného fondu, největšího singulárního investora na světě.

Skupina Světové banky, organizace OSN soustředící se na financování rozvojových projektů, taktéž oznámila vyřazení většiny svých “fosilních investic”, a to již do konce roku 2019. Banka byla v minulosti kritizováno za svou neschopnost investice ospravedlnit a divestovat právě pokud jde o fosilní zdroje.

Miguel Arias Cañete vidí budoucnost klimatického financování pozitivně. Zdroj: flickr

Adaptace na změny v centru zájmu

Investice do adaptačních opatření, tedy těch, které lidské společnosti pomáhají se již nastalým změnám přizpůsobovat, byly do současnosti spíše na druhé koleji vzhledem k financování opatření mitigačních (těch, co změny omezují – například investice do obnovitelných zdrojů). Ovšem s tím, jak výzkumy v poslední době poukazují na fakt, že pařížský cíl nedosáhnout oteplení o více než 2 stupňů Celsia není realistický, financování adaptačních opatření nyní dostává více prostoru.

Do adaptačních opatření investují i další velcí hráči světové technologické scény. Umělá inteligence (AI) má, alespoň dle společnosti Microsoft, vysoký potenciál boji proti změnám klimatu napomoci. Technologická firma oznámila investici 50 milionů dolarů například na projekt, v rámci kterého je vyvíjena AI, jež bude instalována do tzv. smart buildings. Budovy budou využívat méně energie díky tomu, že AI bude reagovat a předjímat lidské chování. Jiné formy umělé inteligence budou využívány například v zemědělství.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *