Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně má letos rekordní produkci