National Grid: Spojené království může dosáhnout nulových čistých emisí do 2050