Oxidace palivových tyčí na německé elektrárně Brokdorf byla způsobena zvyšováním a snižováním výkonu ve snaze vyrovnávat zatížení sítě. Elektrárna kvůli tomu byla již v únoru odstavena a až nyní může být opět spuštěna, ale pouze s upravenými podmínkami provozu.

Odstávka německé elektrárny Brokdorf, která byla odstavena v průběhu února, ukazuje na fakt, že některé typy v současnosti provozovaných jaderných elektráren nejsou flexibilní. Častou změnou výkonu navíc může docházet k jejich poškození, například oxidací palivových tyčí, což může vést až k nucenému odstavení reaktoru a následné nápravě.

Nyní může být elektrárna díky povolení regionálního dozorčího úřadu opět spuštěna, nicméně pouze v rámci „bezpečného provozu“. Již nyní, alespoň podle informací agentury Bloomberg, přišla odstávka elektrárny jejího provozovatele společnost E.ON na více než 100 mil. EUR. Elektrárna má být trvale odstavena v prosinci 2021.

Jaderná elektrárna Brokdorf
Jaderná elektrárna Brokdorf. Zdroj: Flickr @Stefan Jürgensen

V rámci inspekce bylo také uvedeno, že rozhodnutí o provozu elektrárny ve „flexibilním režimu“ k částečnému vyrovnávání výkonu v síti přispělo k poškození palivových tyčí.

„Podle našich zjištění přispěly zásahy do výroby k oxidaci v horních částech palivových tyčí,“ dodal Robert Habeck, ministr pro energetiku Šlesvicko-Holštýnska, (pozn. za stranu zelných) kde se elektrárna nachází.

Regulace výkonu v soustavě je v Německu potřeba čím dál více

Regulace výkonu u elektrárny Brokdorf by se přitom z pohledu jejího umístění více než nabízela. Brokdorf je totiž druhou nejsevernější německou jadernou elektrárnou a sever země je známý tím, že je zde největší koncentrace instalovaného výkonu větrných turbín. Nicméně nyní již elektrárna nebude moci s regulací výkonu pomáhat.

Obecně bude v budoucnu s rostoucím podílem OZE v soustavě nutné zajistit více flexibilního výkonu, který bude reagovat na proměnlivý výkon OZE. Při srovnání flexibility hlavních konvenčních zdrojů v Německu jsou jaderné elektrárny nejméně flexibilní (viz. graf).

Flexibilita zdrojů v Německu.
Flexibilita zdrojů v Německu. Zdroj: Twitter Energy_Charts

Z grafu je zřejmé, že i přes záporné ceny elektřiny na denním trhu přesahuje utilizace jaderných zdrojů 60 %. Nejvíce flexibilní je zemní plyn, který ale dosahuje vyšší utilizace jen velice zřídka. Naopak černé uhlí je schopné na ceny elektřiny reagovat velice dobře, což ukazuje graf výše.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *