Zelený vodík může dekarbonizovat ocelářství nebo cementářský průmysl