Domů
Legislativa ČR
Energetický zákon prošel třetím čtení a jde do Senátu

Energetický zákon prošel třetím čtení a jde do Senátu

Ostře sledovaný energetický zákon se po „aprílovém“ projednávání vrátil na pořad 26. schůze sněmovny 10. dubna. V tento den byl ve třetím čtení přijat a může pokračovat v legislativním procesu v Senátu Parlamentu ČR. Projednávání zákona bylo, na rozdíl od prvního projednání ve třetím čtení, ušetřeno obstrukcí ze strany Hnutí Úsvit.

I přesto se dá hovořit o částečném úspěchu poslanců Hnutí Úsvit. Dva nejkontroverznější body, které Úsvit kritizoval, byly projednány podle představ této politické strany.

Úspěšné a neúspěšné pozměňovací návrhy k novele EZ

Neprošel návrh na formální rozdělení elektráren, díky kterému by se mohli solárníci vyhnout placení tzv. solárního odvodu. Úspěsný byl naopak návrh o povinném zápisu věcných břemen do katastru nemovitostí. Dle názoru ERÚ mohl zápis vyvolat náklady, které by se odrazily v cenách za energie. Odsouhlaseno bylo to, že věcná břemena nemusí být do katastru nemovitostí zapsána, ale informace o břemenech budou poskytovány osobám, které na věci prokáží právní zájem.

Odmítnut byl návrh poslance Kováčika, který požadoval zvýhodnění solárních elektráren uvedených do provozu v lednu a únoru roku 2011. Kvůli tomu dostaly nižší podporu na vyrobenou elektřinu. Poslanec dále varoval, že neschválení pozměňovacího návrhu může stát další peníze při soudním vyrovnání.

Odmítnut byl i návrh na zřízení osoby ombudsmana energetického regulačního úřadu.

Schválení zákona nejmenší možnou většinou

Zákon při hlasování prošel nejtěsnější možnou většinou v poslanecké sněmovně (pro přijetí byla nutná prostá většina přítomných poslanců v PS). Ze 171 přítomných poslanců přihlášených k hlasování zákon podpořilo přesně 86 poslanců, což byl minimální potřebný počet. Proti návrhu bylo 13 poslanců, zejména z Hnutí Úsvit. Opozice se převážně zdržela hlasování.

Hlavní změny energetického zákona

Jednou z hlavních změn v současné novele energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie je změna způsobu financování podpory OZE. Nově se platby na obnovitelné zdroje nebudou odvíjet od spotřeby, ale od velikosti rezervovaného příkonu resp. velikosti jističe.

K přesnému určení dopadů novely zákona je přesto ještě daleko. Zákon upravuje způsob financování podpory a její limity. Důležité proto budou prováděcí vyhlášky a navazující právní předpisy k energetickému zákonu, které se musí pohybovat v jeho mezích.

Na závěr uvádíme názor Michala Šnobra:

„Ty změny nebyly tak zásadní. V mnoha věcech šlo opravdu o harmonizaci s evropským právem a dokonce ve většině věcech šlo o úpravy nutné s novelou občanského zákoníku, novelou zákona o obchodních korporacích. Medializované jsou v podstatě jenom některé poměrně nevýznamné úpravy, ale ty byly právě středem zájmu nejrůznějších nátlakových skupin,“ uvedl analytik J&T Banky Michal Šnobr.

Potřebujete být v obraze ohledně legislativy?

Každý den pečlivě vybíráme nejdůležitější informace z oblasti legislativy a odesíláme je odběratelům do jejich e-mailové schránky. Přihlaste se k odběru Monitoringu oEnergetice.cz také a nic vám neunikne.
Naposledy jsme informovali o:
225/0 Novela z. - energetický zákon
26. květen 2022, 10:46
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
16. květen 2022, 12:21
Vyzkoušejte Monitoring oEnergetice.cz na 14 dní zdarma!

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se