Domů
Legislativa EU
Ember: EU se začíná blížit k cestě vedoucí ke splnění cílů vytyčených v REPowerEU
Obnovitelné zdroje energie
Zdroj: TAFE SA TONSLEY / Creative Commons / CC BY 2.0

Ember: EU se začíná blížit k cestě vedoucí ke splnění cílů vytyčených v REPowerEU

Podle analýzy think tanku Ember se EU začíná blížit k cestě, která vede ke splnění vysoce ambiciózních cílů v oblasti výroby zelené elektřiny pro rok 2030 v rámci širšího plánu nesoucího označení REPowerEU. Analýza si všímá již učiněného pokroku na poli obnovitelných zdrojů (OZE), a to zvláště v posledních letech. Konktrétně se hovoří o rozvoji fotovoltaických (FVE) a větrných (VTE) elektráren na půdě EU, které společně zaznamenaly nejvyšší meziroční přírůstek výroby v historii. EU i přes výše zmíněné musí rozvoj OZE dále urychlit, aby dosáhla svých cílů.

Cílem EU pro rok 2030 je dle plánu REPowerEU 72% podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové výrobě elektřiny. V loňském roce došlo vůbec poprvé k překonání hranice 40 %, když byl díky rekordnímu meziročnímu přírůstku výroby FVE a VTE zaznamenán 44% podíl. Přírůstek výroby činil vůči výrobě roku 2022 v případě VTE 55 TWh (+13 %), u FVE pak 36 TWh (+17 %).

Přestože společný meziroční přírůstek výroby FVE a VTE dosáhl historického maxima, tak Ember podotýká, že se tempo rozvoje v případě solárních elektráren v loňském roce vůči roku 2022 zpomalilo. V roce 2022 činil přírůstek výroby 48 TWh, loni již uvedených 36 TWh.

V letošním roce bude podle Ember jedním z nejdůležitějších ukazatelů toho, zda se cíle podaří splnit, zájem společností o aukce pro offshore větrné elektrárny. U těch se bude soutěžit v rámci celé EU až o 50 GW instalovaného výkonu.

Ember si dále všímá navyšujícího se počtu hodin s velmi vysokým podílem výroby z OZE a související snižující se výrobou tradičních elektráren a adaptaci přenosových sítí a jejich provozovatelů na nové stavy. Za příklad dává i uhelné Polsko, jenž během června 2023 pokrývalo v hodinách špičkového zatížení až 67 % tamní poptávky právě pomocí OZE. U Řecka vyzdvihuje dosažení 100% pokrytí poptávky pomocí OZE v 5 hodinách srpna 2022. V Nizozemsku pak zmiňuje tamní výrobu VTE a FVE, která přesáhla poptávku v přibližně ve 140 hodinách června 2023.

ČR je pozadu

V ČR se však například velké projekty s ohledem na délku povolovacích procesů teprve připravují.

Modernizační fond, spadající pod Ministerstvo životního prostředí (MŽP), již přislíbil skrze investiční dotace podporu celkem 1559 projektům FVE s celkovým instalovaným výkonem 2 274 MW. Ty mohou vyrobit, v případě že se všechny projekty zrealizují, orientačně okolo 2,3 TWh elektřiny ročně.

A další investiční pobídky se chystají, psali jsme zde.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(6)
Ivan Novák
11. květen 2024, 11:54

A není to málo, marxleninisté?

Richard Vacek
11. květen 2024, 14:33

A teď zpátky na zem. Elektřina není jediná energie, kterou potřebujeme. Když se podíváme na celkovou spotřebu energie dle IEA v takovém Německu, tak uhlí dává 20%, ropa 33%, zemní plyn 24%, Biopaliva a odpady 12% a solár+vítr 6%.

Jan Veselý
11. květen 2024, 17:23

Ještě bych dodal, že cca 2/3 energie v tom uhlí a 5/6 energie v té ropě se bez užitku vyhodí. Proto vypadají významnější než v reálu jsou.

Bob
11. květen 2024, 19:05

A 2/3 elektřiny z OZE se při dlouhodobé akumulaci bez užitku vyhodí. Tedy až vůbec bude ve větší míře ta dlouhodobá akumulace k dispozici.

To pak taky bude mít to množství (ze slunce vyrobená ) energie daleko menší přínos v době spotřeby.

Jo, to jsou ty zákony fyziky, které někteří obdivovatelé své preferované technologie tak rádi ignorují.

Jan Veselý
11. květen 2024, 19:33

Teoreticky, možná, jednou, malá část, jestli vůbec.

Bob
11. květen 2024, 21:37

Taky jeden co zpochybňuje dávno známé zákony, kterými se řídí elektrolýza, stlačování plynů a parní cyklus paroplynové vodíkové elektrárny, nebo palivového článku?

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se