V ČR rostou obří skleníky. Zdrojem tepla jsou klasické elektrárny nebo kogenerační jednotky

DomůEnergetika v ČRV ČR rostou obří skleníky. Zdrojem tepla jsou klasické elektrárny nebo kogenerační jednotky

Díky investičním dotacím na výstavbu skleníků, které poskytuje statní intervenční zemědělský fond, odstartoval v ČR jejich značný rozvoj. Ekonomika skleníků je však do velké míry závislá na ceně, za kterou jejich provozovatelé nakupují elektřinu a teplo potřebné pro jejich provoz. Mezi adepty na vhodné lokality pro umístění skleníků proto patří místa v blízkosti bioplynových stanic nebo tepelných elektráren, které produkují odpadní teplo. Toto odpadní teplo je totiž možné využít jako levný zdroj energie pro vytápění.

Mezi lety 2008 až 2013 nastal v ČR největší rozvoj bioplynových stanic, které k výrobě elektřiny a tepla z bioplynu využívají kogeneračních jednotek. Najít dostatečné využití pro teplo produkované bioplynovými stanicemi bylo ovšem v některých případech velmi komplikované. Jedním ze způsobů jak zužitkovat větší množství energie produkované bioplynkami je právě výstavba skleníků. Již na podzim roku 2016  byl například otevřen skleník v Haňovicích na Olomoucku, který pro svůj provoz využívá teplo a elektřinu z kogeneračních jednotek bioplynové stanice nacházející se v jeho sousedství.

Teplo skleníkům mohou dodávat i klasické elektrárny

Společnost NWT, jeden z předních stavitelů skleníků v Česku, totiž vybuduje v Dolní Lutyni poblíž elektrárny Dětmarovice skleníky o rozloze přes 11 hektarů. Největší česká černouhelná elektrárna bude také využívána jako zdroj tepla při rozvoji skleníků v ČR, v tomto případě se ovšem nejedná o využití odpadního tepla. Teplo pro vytápění skleníků bude totiž dodáváno horkovodem z elektrárny Dětmarovice. Finančním partnerem projektu je Komerční banka, která na realizaci projektu poskytla investiční úvěr, dodavatelem elektřiny pak bude ČEZ.

„Teplo pro vytápění skleníků bude dodáváno ve formě horké vody novým horkovodem z Elektrárny Dětmarovice. Odběratel si tepelnou energii přemění na teplo, které bude vytápět skleníky, a na teplou užitkovou vodu pro potřeby personálu. Dodávky se budou zvyšovat podle postupného zvětšování skleníkové plochy,“ uvedl obchodní ředitel ČEZ Teplárenská Radim Sobotík.

Další možností, jak může být uplatněna kombinovaná výroba elektřiny a tepla při provozu skleníků, je využití kogeneračních jednotek na zemní plyn. V takovém případě je výhodné, aby byl skleník realizován v blízkosti dalších možných odběratelů energie z řad průmyslových podniků.  Tím se rozšíří možnosti dodávek elektřiny a tepla zejména v letních měsících, kdy značně klesá spotřeba tepla skleníku. Realizace projektu kombinujíc kogenerační jednotky, skleník a odběr průmyslových podniků se aktuálně připravuje například na Vysočině.

Úvodní fotografie – Výstavba skleníku v Dolní Lutyni. Zdroj: ČEZ