Struktura výroby elektřiny v ČR se od revoluce zásadně změnila