Domů
Evropská Unie
Evropská komise přijala seznam PCI projektů. ČR má své zastoupení
Evropská komise
Zdroj: LIBER Europe / Creative Commons / CC BY 2.0

Evropská komise přijala seznam PCI projektů. ČR má své zastoupení

Evropská komise přijala šestý seznam projektů společného zájmu (PCI) a projektů ve společném zájmu (PMI). Seznam obsahuje klíčové přeshraniční infrastrukturní projekty, které mají EU pomoci dosáhnout jejích ambiciózních cílů v oblasti energetiky a klimatu.

Seznam má několik prvenství. Jedná se o první seznam od revize nařízení o transevropských energetických sítích (TEN-E), která ukončuje podporu infrastruktury pro fosilní paliva a zaměřuje se na přeshraniční energetickou infrastrukturu budoucnosti.

Jedná se tedy o první seznam, který je v souladu s Evropskou zelenou dohodou. Dříve seznam zahrnoval projekty společného zájmu, což jsou projekty na území EU. Letos však poprvé také obsahuje projekty infrastruktury ve společném zájmu, které spojují EU s jinými zeměmi.

Nově je na seznamu i vodík

V neposlední řadě se jedná o první seznam, který obsahuje vodíkové projekty. Konkrétně jich je 65 a mají hrát významnou roli při umožnění integrace energetických systémů a dekarbonizace průmyslu EU.

Ze 166 vybraných projektů společného zájmu připadá 85 projektů na oblast tradičních, offshore či chytrých elektrických sítí, přičemž se očekává, že mnohé z nich budou uvedeny do provozu mezi lety 2027 a 2030.

Seznam zahrnuje také 14 projektů infrastruktury pro CO2 v souladu s cíli vytvořit trh pro zachycování a ukládání uhlíku.

Na seznam se dostalo také osm projektů, které se dotýkají České republiky. Dva se týkají rozvoje vodíkových sítí. Šest elektrizační soustavy, přičemž pět z nich bylo již na předchozím PCI listu a svou pozici obhájilo.

Co možná nejdřívější dokončení

Cílem je, aby byly projekty dokončeny co možná nejdříve a mohly tak přispět ke zdvojnásobení kapacity elektrizační soustavy EU do roku 2030 a ke splnění cíle 42,5 % energie z obnovitelných zdrojů. K tomu přispívá i fakt, že projekty budou mít prospěch ze zjednodušených povolovacích a regulačních postupů a získají nárok na finanční podporu EU z Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

Seznam ještě musí schválit Evropský parlament a Rada. Obě tělesa mají dva měsíce na to, aby seznam přijala nebo zamítla v plném rozsahu. Měnit jej nemohou. Lhůta může být v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce.

Jakmile bude seznam přijat, bude Komise spolupracovat s předkladateli projektů a členskými státy, aby podpořila rychlou realizaci tohoto seznamu projektů v souladu s posílenými opatřeními, která jsou dnes navržena v akčním plánu EU pro sítě.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(2)
Adélka Nováková
29. listopad 2023, 16:03

do seznamu PCI +PMI jednoznačně zapadá využití mimořádných geomorfologických podmínek na území ČR ke skladování elektřiny. Lze v PVE zvyšovat gravitační energii vody čerpáním (při OZE nadbytku) do horní nádrže z dolní nádrže == akumulace,....při turbinování vyrábí PVE elektřinu s účinností cyklu 75% = PVE Přečerpávací Vodní Elektrárny zvyšují bezpečnost EPS.

Životnost a účinnost PVE daleko převyšují jiné druhy a způsoby akumulace elektřiny, pouze ekologové odmítají vybudovat nové Dlouhé Stráně i jinde, kde jsou podmínky pro PVE realizaci příznivé.

Vodík je příliš neúčinná transformace elektřiny k jejímu skladování, pouze pro vodíkové pohony OA. Ale velká energetika musí zpět k jádru a PVE doplní OZE!!! Kdo o ENERGETICE ROZHODUJE? ÚČINNOST CYKLU výroba / spotřeba TĚŽKO!!!

Adélka Nováková
29. listopad 2023, 16:03

do seznamu PCI +PMI jednoznačně zapadá využití mimořádných geomorfologických podmínek na území ČR ke skladování elektřiny. Lze v PVE zvyšovat gravitační energii vody čerpáním (při OZE nadbytku) do horní nádrže z dolní nádrže == akumulace,....při turbinování vyrábí PVE elektřinu s účinností cyklu 75% = PVE Přečerpávací Vodní Elektrárny zvyšují bezpečnost EPS.

Životnost a účinnost PVE daleko převyšují jiné druhy a způsoby akumulace elektřiny, pouze ekologové odmítají vybudovat nové Dlouhé Stráně i jinde, kde jsou podmínky pro PVE realizaci příznivé.

Vodík je příliš neúčinná transformace elektřiny k jejímu skladování, pouze pro vodíkové pohony OA. Ale velká energetika musí zpět k jádru a PVE doplní OZE!!! Kdo o ENERGETICE ROZHODUJE? ÚČINNOST CYKLU výroba / spotřeba TĚŽKO!!!

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se