Čína splní klimatické cíle pouze masivní podporou jaderné energetiky

DomůJaderné elektrárnyČína splní klimatické cíle pouze masivní podporou jaderné energetiky

Čína musí zvýšit instalovaný výkon jaderných elektráren, aby země splnila klimatické cíle dané Pařížskou klimatickou dohodou. Instalovaný výkon jaderných elektráren se musí do roku 2050 zvýšit na 554 GWe. S informací přišel Energetický výzkumný institut spadající pod Národní rozvojovou a reformní komisi.

Pařížská klimatická dohoda, která vstoupila v platnost v listopadu 2016, má za cíl omezit do roku 2100 celosvětový nárůst teploty na méně než 2 °C. Cílem dohody je také snaha omezit nárůst teploty na méně než 1,5 °C.

Výzkumní pracovníci z čínského Energetického výzkumného institutu analyzovali potřebná instalovaný výkon jaderných elektráren do roku 2050 pro realizaci cíle 1,5 °C. Výzkum byl zaměřen i na proveditelnost, potřebná opatření a případné potíže.

Čínský instalovaný výkon jaderných elektráren se bude muset zvýšit z 26 GWe v roce 2015 na 554 GWe v roce 2050, uvedla zveřejněná studie. Podíl jaderné energie v energetickém mixu země se bude muset v tomto období zvýšit ze 3 % na 28 %. Studie poznamenala, že na konci srpna roku 2017 bylo v Číně v provozu 37 reaktorů s celkovým instalovaným výkonem 35,8 GWe. V tu samou dobu bylo ve výstavbě dalších 19 reaktorů s celkovým instalovaným výkonem 22,1 GWe. Dalších 290 reaktorů bude muset být postaveno, aby se přidalo dalších 361-433 GWe instalovaného výkonu dle velikosti postavených reaktorů.

„Jen v případě, že další jaderné reaktory budou mít v budoucnosti instalovaný výkon podobný reaktorům CAP1400 a roční provozní dobu kolem 7500 hodin, může být požadavek 1,5 °C jadernou energetikou v Číně splněn,“ uvádí studie.

Navýšení lidských zdrojů a masivní investice

K dosažení tohoto růstu instalovaného výkonu jaderných elektráren musí být ročně vybudováno deset reaktorů až do roku 2046. Tři hlavní výrobní základny Číny mají v současné době výrobní kapacitu na deset až dvanáct reaktorů ročně, jak uvádí studie. Stavební kapacita v zemi by se však měla do budoucna zdvojnásobit. Pracovní síla potřebná k provozování jaderných elektráren by se musela do roku 2050 zvýšit na desetinásobek.

Studie uvádí, že na výstavbu až 433 GWe v instalovaném výkonu jaderných reaktorů bude zapotřebí celkové investice ve výši 1 300 miliard dolarů (29,5 bilionů korun). Studie předpokládá cenu 2 867 dolarů (65 000 korun) za kW. Na základě investic do nových reaktorů v posledních letech je celková investiční poptávka do roku 2050 proveditelná.

„Pokud do roku 2050 bude přibližně 21 % čínské elektrické energie vyráběno z jaderné energie, tak jaderná a obnovitelná energie bude v energetickém mixu představovat více než 80 %. V takovém kontextu by celkový instalovaný výkon jaderných elektráren měl dosáhnout 415 GWe,“ uvádí studie.