Design ruského reaktoru VVER-TOI byl formálně certifikován evropskými energetickými společnostmi jako vyhovující požadavkům EUR (European Utility Requirements) pro budoucí projekty jaderných elektráren III a III+ generace. Požadavky stanovené v EUR vychází ze zkušeností evropských provozovatelů lehkovodních reaktorů a požadavků příslušných evropských a mezinárodních dozorných orgánů.

Požadavky EUR cílí na vývoj standardizovaného návrhu jaderných elektráren, který je vyvážený z hlediska jaderné bezpečnosti, stabilní výroby elektřiny i nákladů na její výrobu. Nové projekty, které mají být zpracovány na základě těchto požadavků, lze snadno přizpůsobit specifickým podmínkám v konkrétních lokalitách a aktuálním specifickým požadavkům národních regulačních orgánů.

„Při vývoji VVER-TOI jsme použili nová technická řešení, která zvyšují úroveň bezpečnosti a spolehlivosti provozování reaktoru. Certifikát EUR, který jsme dnes obdrželi, je potvrzením, že tato rozhodnutí jsou v souladu s mezinárodními požadavky na reaktory.“ – Alexander Lokshin, předseda inženýrského oddělení v Rosatomu.

„Mohu oprávněně konstatovat, že projekt VVER-TOI prošel tím nejpodrobnějším a nejdetailnějším přezkoumáním, a zcela odpovídá požadavkům EUR.“ – čestný předseda EUR Guillaume Jacquard

Reaktory jsou v současnosti ve výstavbě v JE Kursk II

Nově certifikovaný design reaktoru VVER-TOI byl poprvé zveřejněn v roce 2010 společností Atomenergoproekt, dceřinou společností Rosatomu. Jedná se o reaktor vyvinutý s pomocí technických poznatků z reaktorů VVER-1200. VVER-TOI je typickým designem optimalizovaného a automatizovaný reaktoru VVER. Tento design má vylepšenou tlakovou nádobu, vyšší výkon (3300 MWt), další vývoj pasivních bezpečnostních systémů a nižší provozní náklady. Očekávaná doba výstavby je 40 měsíců.

Úkolem jeho projektantů bylo vyvinout standardní design reaktoru o vysokém výkonu, který by byl schopný ve všech aspektech konkurovat s jinými rychle se rozvíjejícími a renomovanými lídry v oblasti jaderné energetiky. Zejména pak z hledisek technického provedení, technických a ekonomických charakteristik, bezpečnosti, doby výstavby a využití moderních informačních technologií a správy informací. První 2 reaktory tohoto typu jsou stavěny v JE Kursk II, první beton byl v lokalitě položen v dubnu 2018, výstavba druhého bloku začala letos v dubnu.

Zdroj úvodního obrázku: Rosatom

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *