Přepravní kapacita plynovodu Síla Sibiře by se mohla dále rozšířit