Přepravní kapacita plynovodu Síla Sibiře by se mohla dále rozšířit

DomůKomoditní trhyPřepravní kapacita plynovodu Síla Sibiře by se mohla dále rozšířit

Rusko začalo posílat zemní plyn skrz plynovod Síla Sibiře 2. prosince letošního roku v rámci 30leté smlouvy mezi ruským Gazpromem a čínským CNPC. A již od podpisu této smlouvy se uvažuje o dalším možném rozšíření tranzitních kapacit.

V prosinci by mělo být dle odhadů dodáno do severovýchodní oblasti Číny přibližně 300 miliónů m³ zemního plynu skrz nově zprovozněný plynovod Síla Sibiře.

Obavy o dovoz LNG do Číny

Přestože bude nějakou dobu trvat, než se toky zemního plynu z Ruska do Číny dostanou na významnější úroveň (předpoklad využití nominální přepravní kapacity plynovodu, 38 miliard m³/rok, je očekáváno až okolo roku 2025), vyhlídka na zpomalení růstu poptávky po zemním plynu a zvýšení nabídky „potrubního“ plynu představují hrozbu pro předpokládaný dovoz stále většího množství LNG do Číny.

Přitom roste také domácí produkce zemního plynu v Číně, což dále stlačí podíl LNG na dodávkách zemního plynu. Za prvních 10 měsíců tohoto roku čínská domácí produkce dosáhla na hodnotu 142 miliard m³, což je 10% meziroční nárůst. Spotřeba zemního plynu za stejné období vzrostla meziročně o 9 % na  246 miliard m³.

Ve srovnání s hodnotou z roku 2017/2018, kdy došlo k nárůstu spotřeby o 17 %, jde o znatelné zpomalení. Slabší makroekonomická situace v Číně spojená se zpomalením zavádění environmentální politiky tak zasáhla i růst poptávky po zemním plynu. Globální trh s LNG je tak silně zásobován a spotové ceny dosahují rekordně nízkých hodnot.

Rozšíření přepravní kapacity a preference potrubních dodávek

Mezi Gazpromem a CNPC probíhají rozhovory o možných dalších dodávkách zemního plynu skrz nový plynovod. Produkce zemního plynu na ruském poli Chayandinskoye a Kovyktinskoye by měla v roce 2025 dosáhnout 50 miliard m³, což značí, že prostor ke zvýšení dodávky je.

Plánované vytvoření nezávislé čínské ropovodní a plynovodní společnosti ovšem jednání, vzhledem k nejistotě o investorovi do nové infrastruktury na čínské straně, zpomaluje.

„Pomalejší růst poptávky a zaměření se na domácí produkci snižuje poptávku po dováženém zemním plynu, zatímco obavy o bezpečnost dodávek a závislost na dovozu ve světle obchodní války USA a Číny vedou vládu k preferenci potrubních dodávek před LNG. Realitou však zůstává, že budoucí poptávka Číny bude vyžadovat plynovod i LNG,“ uvedl Michal Meidan, ředitel čínského energetického programu na Oxfordském energetickém institutu.