Epocha fosilních paliv patřila k nejvlhčím obdobím z celého tisíciletí