Domů
Názory
Panika kolem Černobylu ublížila lidem více než radiace
Zdroj: Pixabay

Panika kolem Černobylu ublížila lidem více než radiace

Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.

V březnu jsme si připomněli výročí 8 let od havárie ve Fukušimě (11.března 2011), která se líčí jako „nový Černobyl“. Německo následně oznámilo, že do roku 2022 uzavře všechny své jaderné elektrárny. V lednu 2019 německá vláda oznámila, že během 20 let uzavře také svých 84 uhelných elektráren. Nad Německem se vznáší Damoklův meč energetického blackoutu.

Chceme-li hledat efektivní alternativy k fosilním palivům, bez jaderné energie se neobejdeme. Energetická sebevražda Německa, které bude závislé na dovozu elektřiny, to ukazuje velice názorně. V cestě ale stojí pověry (urban legends), které zkreslují přínosy a rizika jaderné energie. [1] Stačí si přečíst sekci „mýty o Černobylu“ na webu města Pripjať kousek od Černobylu a člověk zjistí, že všechno je trochu jinak, než jsme si celý život mysleli. [2]

Letitými představami otřásla už v roce 2005 Světová zdravotnická organizace, která zorganizovala mezinárodní fórum (s účastí vlád postižených zemí) ke zhodnocení dvaceti let výzkumů dopadů havárie. Zprávu s názvem „Chernobyl’s Legacy: Health, Environment and Socio-Economic Impacts“ si lze stáhnout celou [3] nebo si přečíst tiskové prohlášení WHO „Chernobyl: the true scale of the accident“. [4]

Tisková zpráva začíná takto: Až 4000 lidí by mohlo celkově zemřít (could eventually die) na následky ozáření při havárii jaderné elektrárny Černobyl před téměř 20 lety. To jsou závěry mezinárodního týmu více než 100 vědců. Do roku 2005 však zatím bylo možno připsat účinkům ozáření méně než 50 úmrtí. Téměř u všech šlo o záchranáře, kteří dostali vysoké dávky radiace, mnoho z nich zemřelo pár měsíců po havárii, ale někteří až v roce 2004.

Padesát mrtvých, to je na největší nukleární pohromu v dějinách překvapivě málo. Odkud se ale bere těch 4000 lidí, kteří by mohli – možná – umřít, ale ještě neumřeli?

Z úvodu zprávy (Summary) dále cituji: „Počet úmrtí na rakovinu, kterou způsobilo ozáření při černobylské havárii, není možné spolehlivě odhadnout s jakoukoli přesností… Projekce indikují, že u nejvíce postižených populací (likvidátoři havárie, evakuovaní, obyvatelé nejpřísněji hlídané oblasti) se celková úmrtnost na rakovinu může zvýšit až o několik procent kvůli ozáření při havárii. Může jít až o několik tisíc úmrtí na rakovinu navíc, což je zvýšení oproti asi sto tisícům úmrtí na rakovinu, které se očekávají u těchto populací z jiných příčin, než je radiace. Nárůst v tomto rozsahu je však velmi obtížné detekovat, i při velmi pečlivých epidemiologických studiích“.

Neznamená to, že nikdo nebyl postižen. Ale není to prostě nárůst o stovky procent, jak by člověk očekával. Ukrajina ani Bělorusko nepatří k zemím s nejvyšším výskytem rakoviny na 100 tisíc obyvatel, to dosvědčí pohled do libovolné statistické ročenky.

Instalace sarkofágu na čtvrtém bloku JE Černobyl

Strana Zelených v Evropském parlamentu byla zklamána (či spíše zděšena) optimistickým tónem WHO, a tak si objednala vlastní zprávu (pod zkratkou TORCH), [5] která podle očekávání čísla úmrtí notně přifoukla. Tato alarmistická zpráva měla v médiích větší ohlas, protože senzace táhnou. Dr. Fairlie, který to psal, dostal prostor i v českých médiích (Titulek: „Černobyl stále zabíjí: Na rakovinu zemře ještě 40 000 lidí, tvrdí vědec“).[6] Že je dr. Fairlie účelově najatý stranou Zelených, to se ale v novinách neobjevilo. Ale zcela správně se tam objevil nesouhlas českých vědců, kteří kritizovali spojování nedávného nárůstu výskytu rakoviny s Černobylem.

Mluvčí Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který spadá pod české ministerstvo zdravotnictví, tehdy uvedl: „Tyto údaje a trendy nelze nijak spojovat s 30 let starými událostmi v Černobylu.“ Přednosta Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie Fakultní nemocnice Motol Petr Vlček uvedl k nárůstu karcinomů štítné žlázy: „Pokud by to bylo závislé jenom na Černobylu, tak by musely prakticky stoupat počty všech karcinomů. Stoupají jen ty malé.“ [6, 8]

K nárůstu výskytu rakoviny sice ve světě opravdu dochází. Viz třeba článek „WHO zveřejnila děsivá čísla, rakovina se vymyká kontrole“.[7] Ale nelze to přičítat Černobylu. K nárůstu počtu zjištěných případů nádorových onemocnění došlo jen u malých, obtížně zjistitelných nádorů. To proto, že ty do té doby unikaly pozornosti. Dokud vlna zájmu nezpůsobila pečlivější vyšetřování populace a větší prevenci. Nedošlo tedy ke zhoršení zdraví, ale o zlepšení detekce. Dokumentuje to třeba studie z The New England Journal of Medicine z roku 2016.[8]

I TORCH přiznává (str. 16), že dopady radiace byly obecně nízké a tedy špatně detekovatelné: „Jen velké, nákladné a zdlouhavé epidemiologické studie dokážou odhalit účinky, kde je signál (zvýšení výskytu rakoviny) slabý a datový šum (vysoký přirozený výskyt rakoviny) silný. Často spíše vidíme řadu malých studií, kde každá ukazuje jen pár případů onemocnění navíc, čímž se ale moc nedokazuje.“

Zatímco ale zprávě Zelených se v našich médiích dostalo hojné pozornosti, o zprávě Světové zdravotnické organizace u nás skoro nikdo neslyšel. Pro novináře platí, že dobrá zpráva, není zpráva. Zaznamenal jsem snad jen Brezinův článek z roku 2006, jinak ticho.[9]

Z čeho vůbec plynou apokalyptické představy veřejnosti o Černobylu? Jednak jsou tu ohromující počty stovek tisíc evakuovaných osob, které byly z oblasti vystěhovány. Obraz opuštěných vylidněných měst zarůstajících trávou vyvolává dojem krajiny po atomové válce, ačkoli v Černobylu k žádnému jadernému výbuchu nedošlo.

Spousta lidí si představuje, že byl nějaký jaderný hřib nad Černobylem. Není tam ani žádný kráter. Došlo pouze k normální explozi (nikoli jaderné) a k požáru. Díky tomu do atmosféry celé dny unikala oblaka kontaminované radioaktivní páry. Věděli jste, že další bloky elektrárny vyráběly elektřinu ještě do roku 2000?

Hrozivě také zní údaj, že zamořená oblast zahrnuje pět milionů lidí. Už se ale neřekne, že ono zamoření je velice nízké (10 – 20 mSv). Lidé evakuovaní z těsného okolí Černobylu dostali dávky 30 – 50 mSv ozáření. Mnohem většímu ozáření byly vystaveny statisíce likvidátorů havárie, kteří dostali celkovou dávku 100 až 200 mSv. [10]

Zní to jako vysoká čísla, ale srovnejme to s návštěvou na rentgenu v nemocnici. Americká lékařská asociace (AAPM) [11] uvádí, že rentgenové vyšetření není nebezpečné, pokud účinné dávky záření jsou pod 50 mSv na jedno vyšetření nebo pod 100 mSV u několika vyšetření v krátkém časovém období. Pro pracovníky, kteří s radiací pracují, je stanoven zdravotní limit 20 mSv ročně.

To se ovšem týká dospělých. Dětský organismus je zranitelnější, proto na rentgen neposíláme těhotné matky. Proto také Černobyl spojujeme s nárůstem výskytu nádorů štítné žlázy u dětí, což je naštěstí snadno léčitelné.

Pro srovnání dodejme, že na Zemi jsou oblasti (hlavně ve vyšší nadmořské výšce, kam dopadá více kosmického záření), kde je přirozená radiace více než globální průměr 2,4 mSv ročně…třeba i 260 mSv ročně.[12] Překvapivě tam mají menší výskyt rakoviny, snad že si tamní organismy vyvinuly lepší sebeopravné mechanismy (anglicky „hormesis“).

Bohužel se stalo zvykem, každé zdravotní postižení na Ukrajině dávat za vinu Černobylu. Každý v médiích viděl jistě nějaké tělesně postižené označované za oběti Černobylu (tzv. Děti Černobylu). Například beznohá atletka, o které psal Blesk. [13] Jde o osobní tragédii, nepochybně. Novinářské hyeny takové příběhy zbožňují. Ale není pravda, že v oblasti došlo k neobvyklému zvýšení četnosti zdravotních postižení. Vytrhávat jednotlivý případ z celkového kontextu je neprofesionální.

Typická věta z médií: „Na Ukrajině se dodnes rodí postižení lidé“. Ano. Postižení lidé se rodí na celém světě. Odjakživa. BBC: „Britská pediatrička Rachel Furly říká, že v nejtěžších případech se rodí děti bez končetin a v jednom případě se narodilo dítě se dvěma hlavami.“ [14] Takové otřesné věci se opravdu dějí. Polycephalii znali už staří Řekové (viz Wiki). Ale na Ukrajině se nedějí o nic častěji než na opačném konci světa.

Jaderná elektrárna Černobyl

Pokud vygooglujete „horrors of Chernobyl“, vyskočí na vás obrázky děsivě zdeformovaných mutantů. Jde o typický „hoax“ slepený z fotografií, které často vůbec nic nemají společného s Černobylem. Je smutné, když bulvár takto zneužívá fikci na úrovni seriálu Akta X jako lacinou senzaci. O marných pokusech najít u Černobylu mutantní zvířata viz článek v časopise Vesmír z roku 2001.[15]

K pochopení tak komplexní problematiky nestačí nafilmovat jednoho postiženého, nýbrž potřebujete dlouhodobé epidemiologické studie, které prozkoumají zdravotní výkazy celého státu či kraje za desítky roků.

Cituji ze zprávy WHO (Summary): „Kromě dramatického zvýšení výskytu rakoviny štítné žlázy u osob ozářených v nízkém věku, nedošlo k žádnému prokázanému zvýšení výskytu rakoviny a leukémie následkem ozáření v nejvíce zasažených populacích.“ Výskyt nádorů štítné žlázy u dětí se tehdy významně zvýšil, ale nikoli úmrtnost, protože problém umíme včas podchytit a léčit.

Každý novinář si umí v telefonním seznamu najít nejbližší zdravotnické zařízení, vyfotit tam někoho postiženého a prohlásit: „Hle, oběť Černobylu.“ Organizace, které pomáhají zdravotně postiženým na Ukrajině, rovněž nemají žádnou motivaci proč černobylskou kartu nehrát. Sehnat peníze pro nemocné není snadné a každý argument se hodí.

Starší zpráva OSN z roku 2002 nazvaná Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident: „OSN je přesvědčena, že většina deformovaných dětí, které si fotí západní charity, aby získaly financování, nemají nic společného s Černobylem, nýbrž jde o normální deformace, ke kterým v nízké míře dochází v každé populaci.“ [16, 17]

A znovu z tiskového prohlášení WHO: „Ke zmatení ohledně dopadů přispívá to, že tisíce lidí v ozářených oblastech zemřely z přirozených příčin. Zároveň se rozšířilo očekávání, že lidi postihnou nemoci z ozáření. To způsobilo, že místní obyvatelé mají tendenci připisovat veškeré zdravotní problémy ozáření, takže pak pokládají počet úmrtí zaviněných Černobylem za mnohem vyšší, než je ve skutečnosti.“

A hlavně tato pasáž: „Protože dávky ozáření byly tak nízké, není žádný důkaz o vlivu na počet potratů, problémů s těhotenstvím, komplikací při porodu či celkové zdraví dětí. Pozorován je mírný, ale trvalý nárůst zjištěných vrozených deformací v kontaminovaných i nekontaminovaných oblastech v Bělorusku, ten je ale zjevně způsoben zlepšenou detekcí, nikoli radiací.“

Alarmisté, kteří nemají rádi citovanou zprávu WHO, se snažili najít nějaké důkazy o zvýšení deformací novorozenců na Ukrajině. Reuters v roce 2010 třeba informoval o výzkumu dr Wladimira Werteleckiho [18, 19], který podrobně analyzoval data z okresu Rivne na Ukrajině. A zjistil, že postižení nervové trubice (NTC) jsou tu častější než evropský průměr. Pojďme si tento příklad rozebrat. Chápu, že někdo nevěří vládám (které svá selhání bagatelizují) a někdo zase nevěří aktivistům (kteří problémy nafukují), takže nejlepší je ponořit se do studia vědeckých dat osobně.

Wertelecki zkoumal zdravotní záznamy u cca 96 tisíc dětí narozených 2000 – 2006. A zjistil, že na 10 000 dětí tu připadá 22 postižených, což je větší než evropský průměr 9. Bohužel novináři Reuters neumějí číst statistická data a nechápou, co to znamená.

Je zavádějící porovnávat chudou Ukrajinu s průměrem Evropy, což je nejbohatší část světa. Zdravotní stav totiž hodně koreluje se životní úrovní. Jinde ve světě jsou čísla jako 20:10000 zcela běžná. Mimo jiné v Číně nebo Irsku či Argentině. A v zemích jako Turecko či Indie jsou běžná i čísla vysoko přes 20. [20]

Tedy Werteleckiho výzkum – navzdory zavádějícím titulkům v Reuters – pouze podtrhuje uklidňující závěry WHO. Číslo 22 neodpovídá mediálnímu obrazu Černobylu. U největší nukleární katastrofy v dějinách bych čekal spíše výskyt typu dva tisíce z deseti tisíc dětí apod.

Žonglováním se statistikou ale můžete vytvořit iluzi gigantické katastrofy, jak se vám zachce. Stačí třeba srovnat Rivne s nějakou vyspělou zemí, kde se výskyt NDT pohybuje kolem 5:10000. Pak se může napsat, že Černobyl způsobil nárůst postižení o stovky procent oproti „normálu“. Že takové titulky připraví o klidný spánek tamní obyvatele? To lovce senzací nezajímá.

GRAF 1: Výskyt poškození nervové trubice (neural tube defect) ve světě. Sytě oranžová je výskyt 11,7 -22,6 případů na deset tisíc narození. Červená barva je výskyt nad 22,6 případů. Zelené a žluté oblasti jsou na tom lépe – pod 11,6 případů z 10 000 narození. Ukrajinský region Rivne zasažený černobylskou radiací patří k těm, kde je výskyt relativně vyšší oproti bohaté západní Evropě. Ale nijak nevybočuje z toho, co je běžné v chudých částech světa. [20]

Shrnuto a podtrženo, je možné, že ozářená populace má mírně zvýšený výskyt zdravotních problémů, než by měla, nebýt Černobylu. Jejich úmrtnost a nemocnost však nevybočuje z toho, co je běžné i tam, kde žádné ozáření nebylo.

Lidem na Ukrajině mnohem více než radiace ublížila panika, kterou šířila média. Vysídlenci přišli o domov a stali se závislými na pomoci jiných. Uvažují o sobě jako o invalidech, protože jim bylo řečeno, že je čekají hrozné nemoci. Půl milionu lidí sestávající z likvidátorů havárie a z vysídlenců dostal právo se označovat za „oběti Černobylu“ a tento termín jim dal nárok na různé sociální dávky („příspěvek na rakev“ jak poeticky říkají). Pochopitelně si z toho odvodili, že je čekají hrozná zdravotní postižení. Jinak by jim přece nikdo nedával peníze zadarmo. Tito lidé desítky let žijí v hrůze, že se jim zaručeně narodí znetvořené děti nebo že oni sami podlehnou hrozným onemocněním. Vystrašená veřejnost se bojí jíst potraviny vypěstované na Ukrajině, takže místní zemědělci přišli o možnost obživy.

Ekonomická motivace udržovat „Černobylskou lež“ při životě“, je bohužel velká. Místní obyvatelé, pokud se prohlásí za „oběť Černobylu“, dostávají sociální dávky. Ty peníze jsou pro lidi důležité, je to chudá země. Neziskovky, které shánějí peníze pro postižené, také nemají důvod zabíjet husu, která snáší zlatá vejce. Obchodní značka Černobyl je pro fundraising skvělá věc. A pak jsou tu bulvární média, která si spočítají, že hororová fotografie na titulní obálce prodá více výtisků. Psychické škody tohoto obchodu se strachem jsou ale nedozírné.

GRAF 2: Odpovědi a otázku: „Myslíte, že máte nemoc z ozáření?“ V roce 1990 odpovídalo 263 lidí z kontaminovaných vesnic a 263 lidí z kontrolních nekontaminovaných vesnic. [21]

Tři roky po výbuchu elektrárny na Ukrajině vyšetřovala komise Mezinárodní agentury pro atomovou energii.[21] Nezjistila žádné jednoznačné zdravotní následky (kromě oněch 50 mrtvých), ale konstatovala, že si přesto polovina populace myslí, že má nemoc z ozáření. Obavy z ozáření měly vážné dopady na psychiku. Zvýšený krevní tlak, problémy se spánkem a zvýšená konzumace alkoholu, deprese.

To je odvrácená tvář „předběžné opatrnosti“. Posttraumatický stres způsobený… tím, že se neříká pravda.

To jediné, čeho se musíme bát, je strach sám. Ten bezejmenný neodůvodněný děs, se kterým se nedá vyjednávat a který paralyzuje potřebné úsilí, jak ústup proměnit v cestu kupředu.“ (F.D.Roosevelt 1933)


Psáno původně pro server OSEL.cz

REFERENCE

[1] Jaderný výbuch a ekologická katastrofa? Toto jsou největší mýty o Černobylu. Eurozpravy.cz 10.2.2019.

[2] http://pripyat.com/en/articles/ten-myths-about-chernobyl-disaster.html

[3] Chernobyl’s Legacy: Health, Environment and Socio-Economic Impacts

[4] Chernobyl: the true scale of the accident

[5] TORCH: The Other Report on Chernobyl (Greens/EFA in European Parliament, 2006).

[6] Černobyl stále zabíjí: Na rakovinu zemře ještě 40 000 lidí, tvrdí vědec

[7] WHO zveřejnila děsivá čísla, rakovina se vymyká kontrole

[8] Vaccarella, S. Worldwide Thyroid-Cancer Epidemic? The Increasing Impact of Overdiagnosis. The New England Journal of Medicine, 2016, Vol. 375, p. 614-617.

[9] Brezina, I. Zabíjel strach, ne atom. MF Dnes. 25.4.2006.

[10] Gale, R.P., Lax, E. Radiation: What It Is, What You Need to Know. Knopf Doubleday Publishing Group, 2013, page 94

[11] AAPM Position Statement on Radiation Risks from Medical Imaging Procedures. 13.12.2011.

[12] Vaiserman, A. et al. “Health Impacts of Low-Dose Ionizing Radiation: Current Scientific Debates and Regulatory Issues” Dose-response : a publication of International Hormesis Society, 2018, Vol. 16,3.

[13] Blesk: Děti Černobylu: Tatsiana se narodila bez nohou, je z ní úspěšná sportovkyně

[14] Chernobyl’s legacy 30 years on. BBC. 26.4.2016.

[15] Glazko, V a T. Genetické důsledky Černobylu, mýty a skutečnost. Vesmír 85, 201, 2006/4.

[16] ‚Myth‘ of Chernobyl suffering exposed. Guardian, 6.1.2002,

[17] Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident. UNICEF and UNDEP, 22.1.2002

[18] Higher birth-defect rate seen in Chernobyl area. Reuters 24.3.2010.

[19] Wertelecki, W. Malformations in a Chernobyl Impacted Region. Pediatrics, 2010, Vol. 125, p. 834 – 843.

[20] Zaganjor I, Sekkarie A, Tsang BL, Williams J, Razzaghi H, Mulinare J, et al. (2016) Describing the Prevalence of Neural Tube Defects Worldwide: A Systematic Literature Review. PLoS ONE 11(4)
[21] Ginzburg, H.M. The psychological consequences of the Chernobyl accident–findings from the International Atomic Energy Agency Study. Public Health Reports. 1993 Mar-Apr; 108(2): 184–192

Štítky:Názor
seznam

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(24)
Milan Vaněček
4. duben 2019, 18:07

Nevím proč tento technický web uveřejňuje takové propagandistické žvásty. Už prvé dvě věty, cituji:

"Chceme-li hledat efektivní alternativy k fosilním palivům, bez jaderné energie se neobejdeme. Energetická sebevražda Německa, které bude závislé na dovozu elektřiny, to ukazuje velice názorně."

ukazují, že máme co činit s nositelem jediné pravdy.

Co se týče obecné přijatelnosti/nepřijatelnosti využití jaderného štěpení při výrobě elektřiny v jaderných elektrárnách (JE), nemyslím si že počet úmrtí při těchto havariích je hlavní kriterium pro přijatelnost/nepřijatelnost jaderné energetiky.

Když analyzujeme ty co jsou pro JE, tak ti především zdůrazňují možnost výroby velkého množství elektřiny s celkem velmi nízkou CO2 stopou.

Ti co jsou proti poukazují především na nevyřešení problému jaderného odpadu a zničení relativně velkého území (třeba pro přelidněné Japonsko) po havarii na desítky let či mnohem více.

Ale nakonec v realitě rozhoduje ekonomika (když nepřeváží ryze politické hledisko) a ta se s rostoucí cenou jaderných elektráren překlopila od původního nadšeného souhlasu ve většinový (jako USA či EU) nesouhlas. Havarie v tom rozhodně hrály hlavní roli, v současnosti už by asi nikdo nepostavil GW jadernou elektrárnu přímo ve velkoměstě a zdražování výstavby JE zřejmě souvisí se snahou o vyšší bezpečnost provozu.

To jsou věci o kterých je třeba psát a diskutovat je a není třeba bojovat se "slaměnými panáky", jak to zde činí pan Kremlík.

Emil
4. duben 2019, 18:29

Zrovna dnes vyšel na atominfo článek, cituji první odstavec:

"Americká veřejnost je rovnoměrně rozdělena. 49 % populace podporuje použití jaderné energetiky a 49 % se staví proti jejímu využívání. Tento průzkum zajistila společnost Gallup. Z dlouhodobého hlediska se zdá, že názory veřejnosti na využívání jaderné energetiky ve Spojených státech kolísají v reakci na domácí ceny energií."

Jinými slovy: v USA se nic nepřeklopilo většinový nesouhlas a jaderné havárie v tom nehrají hlavní roli. Podpora jaderné energetiky v USA dlouhodobě osciluje kolem 50% a v posledních letech roste, je třeba vyšší než v roce 2001, kdy bylo od obou největších havárii hodně daleko.

Jan Veselý
4. duben 2019, 20:03

Dobře známý je taky postoj manažerů energetických společností v USA k výstavbě jaderných elektráren. Stavět nechce prakticky nikdo, ani manažeři Southern company by nejradši ty dva bloky JE Vogtle nestavěli.

Jediné, co má v USA jakous-takous naději na výstavbu je ten pokus od Nuscale v Utahu.

petr
4. duben 2019, 18:32

Pane Vaněčku, autor článku má ale svatou pravdu. Buď budeme provozovat uhelné a OZE zdroje a nebo jaderné + OZE. Samotné OZE nás energeticky neuspokojí.

Já jsem vyrůstal u Veleslavínské hnědouhelné teplárny v Praze a to byl opravdu hnus. Smog, prach, neustále katary dýchacích cest a to byla Praha, co teprve severočeši ?

To že banda podplacených pomatenců zatím chce zrušit v SRN jádro neznamená, že je to správné, ba naopak je to největší blbost v Německu od roku 1933...

Mějte se fajn

PS já mám také rád FTVE ale jako skutečně ekologický doplněk k jádru...

Carlos
4. duben 2019, 18:51

Nebo si vezmeme těch 30 let na překopání energetiky, přičemž si po 200 letech přestaneme hrát na nacionalismus a po 70 se konečně přestaneme nechat ovládat válečným démonem.

Podle mne by se měla do budoucna energetika ubírat po dvou hlavních liniích, jednak decentralizaci, tedy co největšímu množství malých zdrojů a síti do 110kV, poměrně husté, ta by měla být schopná jakš takš fungovat i v nejhorších podmínkách. A pak až dálkových mezinárodních sítí pro kontinentální obchod na hladinách +-320kV DC a výše. Takto by jednak byla zajištěna robustní síť a jednak by byl zachován, či dokonce výrazně zlepšen (např. 6GW v DC místo 2GW v AC na stejných drátech a sloupech se stejnými ochrannými pásmy) stav pro transkontinentální výměnu energie a obchod.

vodnik
5. duben 2019, 10:53

Malých zdrojů čeho? Pokud OZE, opravdu všechny tyto zdroje zajistí dostatek energie v zimě, když je efektivita na 10% a potřeba je o 20% po zbytek roku ? Opravdu chcete mít na každém rohu elektrárnu a od ní natažené vedení?

Vojtěch Barták
6. duben 2019, 07:54

Mě na těchto blábolech o decentralizované soustavě fascinuje několik věcí.

1.) Všechny návrhy, scénáře, propagační listy atd... vždy v centralizované soustavě počítají se zdroji o vysokém výkonu jako prvkem zajišťující trvalé základní zatížení sítě a všechny ty Decentralizované prvky pak řeší to ostatní. Proč teda na jedné straně někdo brojí pro decentralizaci ale současně brojí proti Jaderné energetice? Vždyť by to bylo ideální řešení pro všechny ty ekology a kdybych věřil že na to OZE už stačí tak i pro mě. 4-8GW instalovaného výkonu v jádře zbytek decentralizované nízko emisní zdroje

2.) Decentralizovanou soustavou vlastně jdete proti principům kapitalismu. Ano už podle vašich příspěvků mi je jasný že je to váš záměr a o politice se tu bavit nechceme, ale pokud necháte volný trh s energiemi postavíte se proti současným velkým zdrojům. Kdo vám zaručí (a ostatně se to i ukazuje) že pak nepřijde nějaký vychcánek který na destrukci starých energetických molochů a podpoře OZe vydělal a teď místo malých decentralizovaných elektráren staví ohromné Parky a elektrárny protože se ekonomicky jednomu majiteli vyplatí mít všechno na jedné hromádce než to mít rozfrkaný po celém státě.

energetik
5. duben 2019, 07:10

Černobyl, Fukušima, Majak a další i dosud funkční jaderné "elektrárny" tady budou škodit ještě tisíce let a prakticky po celé planetě. Ještě nejsou sečteny všichni postižení, mrtví a zničené životy. Hodně ukvapený článek.

Vojtěch Barták
6. duben 2019, 07:58

V čem budou škodit?

hariprasad
7. duben 2019, 16:28

Škodí pořád. Ozersk byla velice krásná a neposkvrněná krajina plná jezer, než tam postalili tem Maják a začali do jezer vypouštět odpady.. Teď je to zdevastované místo, kam je zakázaný přístup.

Bělorusko je zasaženo z 95%. Rakovina štítné žlázy přesáhla v některých oblastech opravdu až 10000x stav před katastrofou (v podstatě všechny děti). Stejně tak se začaly oběvovat u novorozenců vrozené mutace, předtím téměř neznámé.

Ten pán si buď vymýšlí, nebo používá jen některé zdroje, které se zabývají jen méně postiženými oblastmi.

https://www.youtube.com/watch?v=dtXRaLpbO3A

Milan Vaněček
5. duben 2019, 11:42

Přečtěte si zajimavý rozhovor o Finsku a jádru na Euro, anoncovaný zde teď na Monitoringu

Ondra
5. duben 2019, 11:58

Myslite rozhovor s tajemníkem finský strany zelenejch? Zajímavej by byl možná kdyby byli pro jádro - takhle je to jenom sdělení klasickýho postoje zelenejch že jsou proti jádru. A jen tak mimochodem - jak to souvisí s Černobylem?

hariprasad
7. duben 2019, 16:34

Od jisté doby jsem přestal považovat osel.cz za hodnověrný zdroj. Těch úplně nesmyslných článků je tam tolik, že se dá osel.cz klidně prohlásit za deziformační web. Stačí si jenom vytáhlout například články o OZE. Jsou hodně, hodně jednostranné a někdy jsou tam úplné bláboly halící se do hávu vědecké studie.

Takže i tento článek je plný natolik tendenčních lží a propagandistických zkreslení, že to nemá cenu ani jednotlivě vyvracet. Lakonicky řečeno, osel zase hýká hlasitě, ale to je asi tak všechno.

Emil
7. duben 2019, 17:26

Když je jich tento článek plný, jistě nebude pro Vás problém najít namátkou třeba tři, které pomocí jiných důvěryhodných zdrojů vyvrátíte, a tím dokážete pravdivost svého tvrzení a autora i celý server Osel definitivně znemožníte. V opačném případě tu hýkáte jedině Vy. Pod článkem je uvedeno celkem 21 odkazů na zdroje, pod Vaším příspěvkem ani jediný.

hariprasad
7. duben 2019, 22:51

Výše mám odkaz na jeden dokument. Přidávám další.

https://www.youtube.com/watch?v=XXIqt6iJ0u4

Jsou tam popsané a zdokumentované metody, jak komunisti zamlčovali, falšovali a zamlžovali. Počty skutečných obětí jsou mnohonásobně vyšší, než jak se výše uvedený autor článku "domnívá". Z mého pohledu může jít jen o vědomou lež. Nikdo dnes už nemůže tvrdit, obětí bylo jen pár lidí, kteří zemřeli bezprostředně při výbuchu v Černobylu a při následném hašení požáru a že ty další následky jsou bagatelní.

Sám nemám v pořádku štítnou žlázu. Na jaře v roce 1986 Prahu zasáhl radioaktivní spad v přeháňkách kolem 1. května. Dodnes má v ČR mnoho lidí poruchu funkce štítné žlázy, přitom ten spad nebyl zase až tak velký, ale ordinace jsou dodnes na edokrinologii přecpané. Zkuste se objednat, když budete mít smůlu, tak si počkáte asi tak půl roku, když štěstí, tak 3 měsíce.

Ve vší úctě k paní Drábové, všiml jste si, co má/měla na krku? Že by struma z nedostatku jódu? A v dnešní době? Nebo spíše se připletla k nějakému pokusu v době studií? To vi ona, jakou oběť přinesla na oltář jaderné fyziky.

Emil
8. duben 2019, 07:28

Nemám teď zrovna možnost koukat na videa na youtube, ale snad to nejsou podobně "kvalitní" argumenty, jako že Vy máte problémy se štítnou žlázou, jsou přecpané ordinace (ty jsou přecpané i třeba na urologii - taky souvislost?) a nezdá se Vám vzhled paní Drábové.

"Nikdo dnes už nemůže tvrdit, obětí bylo jen pár lidí, kteří zemřeli bezprostředně při výbuchu v Černobylu a při následném hašení požáru a že ty další následky jsou bagatelní." - on to také nikdo v článku netvrdí.

A stále čekám na tři konkrétní tvrzení v článku, která jsou "tendenční lži a propagandistická zkreslení". Já tam vidím prakticky jen shrnutí dosavadních vědeckých výzkumů včetně zdrojů.

hariprasad
8. duben 2019, 11:44

Máte to níže. Na dokumenty se podívejte, jinak si obrázek o tom, jak to v takových postižených oblastech skutečně vypadá, neuděláte.

A pokud ani to vás nepřesvědčí, pak nám není pomoci.

Emil
8. duben 2019, 12:47

Mě by v první řadě přesvědčilo, kdybyste konečně uvedl ty tendenční lži, kterých je článek údajně plný, a doplnil k nim důvody, které Vás vedou k přesvědčení, že to jsou lži. Na videa se dostanu snad večer.

Jen tak mimochodem, wikipedie, na kterou odkazujete níže, udává stejný počet až 4000 obětí jako tento článek:

"On the death toll of the accident, the report states that 28 emergency workers ("liquidators") died from acute radiation syndrome, including beta burns, and 15 patients died from thyroid cancer in the following years, and it roughly estimated that cancer deaths caused by Chernobyl may reach a total of about 4,000 among the 5 million persons residing in the contaminated areas."

Milan Vaněček
8. duben 2019, 13:52

Emile nejste ředitelem zeměkoule ani tohoto webu. A hned v prvém příspěvku zde jsem citoval 2 prvé věty=2 fake news pana Kremlíka.

Nesnažte se bagatelizovat Černobyl, to není věc k bagatelizaci ani ke strašení, to je bohužel realita.

Ondra
8. duben 2019, 14:44

Pane Vaněčku když někdo chce aby někdo jinej doložil svý tvrzení tak snad není ředitelem diskuze ani zeměkoule ne? Ale u Vás mně tyhle osobní útoky už vůbec nepřekapujou protože sám většinou nejste schopenej podložit svý domněnky nějakými fakty a když Vám dojdou kvaziargumenty tak se jednoduše odmlčíte. A víte co je vůbec fakt news? Nebo chcete být suterén co používá cizí termity?

Emil
8. duben 2019, 15:18

Ondro díky,

pane Vaněčku, já se nesnažím bagatelizovat Černobyl, ale tvrzení že je článek plný lží, což je dokládáno mj. wikipedií, která uvádí ten samý počet obětí, dále pak frontou v čekárně na endokrinologii v Praze, a tou zmínkou o paní Drábové, která hovoří za vše.

hariprasad
9. duben 2019, 00:01

Pane emile, to je skutečný stav. Stačí vytočit číslo na jakoukoli endokrinologii v Praze a pravděpodobně v celé ČR. Žádný lékař vám to nepotvrdí, protože není důkaz, ale nárůst endokrinních onemocnění je enormní. Jestli to budete dávat do souvislosti s jezením kontamovaných hub a lesních plodů, nebo s dlouhodobě zvýšeným radioaktivním pozadím u nás už je věc jiná. Ale nemůžete to přehlížet. Už Prof. Josef Charvát blahé paměti říkal, že Endokrinologie je předpokojem Onkologie.

A pokud se chcete chovat i k našim potomkům zodpovědně, a to já chci, tak se bydu snažit stát na té bezpečné straně. Můžete tomu říkat zbytečná opatrnost, nebo zbabělost, to je mi jedno, ale nemáme právo zaneřáďovat planetu odpady, které neumíme bezpečně likvidovat. A nemáme právo ani zaneřáďovat přírodu, když jí neumíme dekontaminovat.

Po celém světě už je tolik no go radioaktivních zón, že to nelze přejít nějakým přihlouplým článečkem, který přehlíží ty strašné případy, které se už staly. Jenom těch likvidátorů, kolik už zemřelo. Mrtvých už bylo dost.

Emil
9. duben 2019, 08:29

Pane Hajiči, nenapadlo Vás třeba, že ten skutečný stav je dán spíš nedostatkem lékařů obecně? Co Vás vede k tomu, že zrovna v endokrinologii je to horší než v jiných odvětvích medicíny?

"Žádný lékař Vám to nepotvrdí, protože není důkaz ale nárůst endokrinních onemocnění je enormní." A takové argumenty Vy používáte pořád. Chcete snad říct, že se to statisticky nesleduje? Nebo pro Vás statistika není důkaz?

Když se chováte k Vašim potomkům zodpovědně, doufám že jste s nimi třeba neletěl na dovolenou k moři...

Víte kolik mrtvých a pohřešovaných má na svědomí třeba jen loňské protržení přehrady v Laosu? Myslíte si, že se o tom bude takhle vášnivě diskutovat ještě za 30 let?

Tím samozřejmě nechci tu havárii ani v nejmenším zlehčovat, jen je potřeba se na to dívat trochu střízlivě.

hariprasad
7. duben 2019, 23:33

Přečtěte si nezaujatě jeden odkaz, který je i výše na iDnes.

Černobyl stále zabíjí: Na rakovinu zemře ještě 40 000 lidí, tvrdí vědec.

Rakovina štítné žlázy, uvádí Český odborník v onom odkazu, narostla 3x a "vyvrací" tak, že jde o zdravotní katastrofu. Skutečnost je taková, že i tato studie (níže) - mimochodem i také dost kritická, uvádí u adolescentů nárůst v Bělorusku až desetkrát. V průměru 6x v roce 2001. Jsou to ovšem údaje, vztažené na celé Bělorusko. Jsou místa, kde byl nárůst prakticky totální. Takže pokud si vyberete nějaký mensí úzamní celek, tak klidně i 10000x. Uvádím výše. Něco jiného je číst si statistiky a něco jiného je, pracovat a žít v tak kontaminovaném prostředí.

Je také zajímavé, že genetické změny, které se týkají malformit srdce, jsem nikde v odborném tisku v souvislosti s Černobylen nezaznamenal. Že by si ti praktičtí kardiolologové vymýšleli nějaké báchorky aby dostali peníze z pojišťovny? Odkaz na dokument máte výše.

https://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster#Assessing_the_disaster's_effects_on_human_health

A ještě jeden dokument.

https://www.youtube.com/watch?v=XXIqt6iJ0u4

https://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se