ABB vidí budoucnost palivových článků v námořní přepravě

DomůObnovitelné zdrojeABB vidí budoucnost palivových článků v námořní přepravě

Švédsko-švýcarská společnost ABB bude spolupracovat s francouzskou společností Hydrogene de France. Budou společně spolupracovat na megawattovém systému s palivovými články pro námořní aplikace. Cílem spolupráce je snížit emise skleníkových plynů o 50 % v tomto segmentu dopravy do roku 2050.

Dohoda mezi společností ABB a specialistou na vodikové technologie Hydrogene de France předpokládá úzkou spolupráci při montáži a výrobě palivových článků pro námořní aplikace. Spoolečnosti mají v úmyslu optimalizovat výrobní možnosti palivových článků a vyrábět palivové systémy pro námořní plavidla.

Dohoda vznikla v návaznosti na stávající spolupráci ABB a Ballard Power Systems. Ballard Power Systems je dodavatelem palivových článků s protonovou membránou PEM (Proton Exchange Membrane). Nový palivový systém bude založen na systému vyvinutém ABB a Ballard Power Systems. Bude vyráben v novém závodě Hydrogene de France ve francouzském Bordeaux.

Palivové články přeměňují chemickou energii z vodíku na elektrickou energii pomocí elektrochemické reakce. S využitím obnovitelných zdrojů k výrobě vodíku může být celý energetický řetězec ekologický, jak uvedly obě společnosti.

„Společnost Hydrogene de France je velmi nadšená, že spolupracuje s ABB. Budeme se podílet na vývoji a výrobě megawattových paliových systémů pro námořní trh založených na technologii od Ballard Power Systems,“ řekl Damien Havard, generální ředitel Hydrogene de France.

Lodní doprava odpovídá za přibližně 2,5 % celkových světových emisí skleníkových plynů . Námořní průmysl je vystaven zvýšenému tlaku na přechod k udržitelnějším zdrojům energie.  International Maritime Organization, agentura OSN odpovědná za regulaci lodní dopravy, stanovila síl snížit emise o nejméně 50 % do roku 2050 oproti úrovni z roku 2008.

„Se stále rostoucí poptávkou po řešeních, která umožňují udržitelnou a odpovědnou námořní dopravu, jsme přesvědčeni, že palivové články budou hrát důležitou roli při snižování emisí skleníkových plynů. Podepsání memoranda o porozumnění s Hydrogene de France nám přináší krok blíže k zpřístupnění této technologie pro napájení oceánských plavidel,“ uvedl Juha Koskela, generální ředitel ABB Marine & Ports.

Zdroj úvodní fotografie: Diesel & Gas Turbine