Domů
Obnovitelné zdroje
Biometan v Evropě: Jak plynárenská infrastruktura podporuje rozvoj trhu
Stanice produkující biometan, Horní Suchá. Zdroj: GasNet
Zdroj: GasNet

Biometan v Evropě: Jak plynárenská infrastruktura podporuje rozvoj trhu

Organizace Gas Infrastructure Europe (GIE), sdružující zástupce provozovatelů plynových přepravních soustav, zásobníků plynu a LNG terminálů, představila na konci října zprávu o významu plynárenské infrastruktury pro podporu rozvoje trhu s biometanem. Tato zpráva hodnotí úlohu biometanu v plynárenství, opatření pro přizpůsobení stávající plynárenské infrastruktury pro biometan, spojení s dalšími sektory energetiky a překážky v rozvoji trhu.

V květnu 2022 přijala Evropská unie plán REPowerEU jako reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Tento plán obsahuje opatření zaměřená na úsporu energie, výrobu čisté energie a diverzifikaci energetických zdrojů s hlavním cílem posílit strategickou odolnost Evropy a snížit její závislost na ruském plynu. Jedním z cílů plánu REPowerEU je i dosáhnout do roku 2030 výroby 35 miliard krychlových metrů biometanu ročně.

Zpráva GIE hodnotí současný stav trhu s biometanem z pohledu provozovatelů plynové infrastruktury a objasňuje, jak mohou synergické efekty mezi zemním plynem a biometanem podpořit rozvoj trhu s biometanem a dosáhnout cíle stanoveného v plánu REPowerEU. Věnuje se rovněž překážkám v jeho rozvoji.

Dopady na plynárenskou infrastrukturu

Biometan se vyrábí čištěním bioplynu a lze jej využívat stejným způsobem jako zemní plyn. Hlavní výhodou proto je, že jej lze vtláčet do stávající plynárenské infrastruktury bez potřeby významných nových investic, a to se týká jak přepravní, tak distribuční soustavy i zásobníků. Ani stávající odběratelé zemního plynu nemusí při přechodu na biometan měnit žádná svá zařízení.

Produkce biometanu se nejčastěji využívá přímo lokálně v distribuční síti. Nicméně v případě rozšíření výroby biometanu, kdy produkce přesahuje místní spotřebu a výrobní závody nejsou přímo napojeny na skladovací infrastrukturu, může být nevyhnutelné obrácení toků plynu z distribuční soustavy do přepravní soustavy, což určité investice vyžaduje, jak uvádí zpráva GIE. Nároky stoupnou rovněž na provoz plynárenské soustavy. Decentralizace výroby a změny toků plynu budou vyžadovat flexibilnější řízení sítě a potřebná bude i harmonizace standardů pro kvalitu biometanu vstřikovaného do sítě. To se týká zejména obsahu kyslíku a také problematiky deodorizace v případě toků z distribuční do přepravní soustavy.

Integrace sektorů a význam pro cirkulární ekonomiku

Biometan má klíčovou roli v propojení sektorů jako flexibilní, skladovatelný a udržitelný zdroj energie vyrobený z různých zdrojů (zemědělství, domovní odpad, odpadní vody a další). Přispívá také k udržitelným a bezpečným dodávkám energie v Evropě, protože je založen především na domácí výrobě členských států.

Lze jej využít jako flexibilní, obnovitelný a dostupný zdroj energie v dopravě, teplárenství nebo při výrobě elektrické energie, což pomáhá snižovat špičkovou poptávku po elektřině a snižuje potřebnou kapacitu výroby elektřiny a investice do elektrizační soustavy. Přispívá tak k diverzifikaci zdrojů dodávek plynu i k rozvoji cirkulární ekonomiky.

Překážky rozvoje trhu

Zpráva GIE identifikuje různé překážky pro rozvoj biometanu zahrnující ekonomické, technické, regulační a sociální aspekty. Zdůrazňuje důležitost zavedení dlouhodobých regulačních rámců, uznání vnějších vlivů a potřebu zapojení a vzdělávání veřejnosti.

Z hlediska ekonomických aspektů je dle GIE potřeba zvážit poskytnutí podobných pobídek jako v případě obnovitelných zdrojů, zejména narovnání podmínek pro podporu výroby a spotřeby obnovitelných plynů obdobně jako u elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Mezi technické bariery patří již zmiňovaná kvalita plynu a rozdílné postupy nakládání s odpady v různých zemích EU. GIE doporučuje lepší plánování a řízení v zemědělství a v odpadovém hospodářství s ohledem na výrobu biometanu.

Pokud jde o regulační a legislativní prostředí, klíčové je nastavení stabilního regulačního rámce s jasnými podmínkami pro připojení biometanových stanic a vstřikování biometanu do plynárenské sítě. Dlouhodobé programy podpory a stabilní regulační prostředí pak přinesou stabilitu i pro nezbytné investice. Nastartování produkce biometanu brzdí rovněž, tak jako i v jiných oblastech, velmi dlouhé povolovací procesy v EU.

Zdroj: GIE, Torben Brabo, President of GIE

Biometan v České republice

V České republice jsou k plynárenské síti připojené tři výrobny biometanu, a do konce letošního roku se plánuje připojení dalších tří stanic. V současné době se v Česku vyrábí kolem 1,2 milionu metru krychlových biometanu za rok. Tyto čísla zatím výrazně zaostávají za vládním cílem, který v roce 2030 počítá s výrobou 500 milionů metrů krychlových biometanu ročně.

Velkým potenciálem pro rozvoj biometanu je modernizace stávajících bioplynových stanic, kterých je v ČR podle údajů České bioplynové asociace téměř 600. Avšak kromě nákladů na modernizaci představují překážky také náklady na připojení k distribuční síti a současná dotace na výrobu elektřiny z bioplynu.

Podle Svazu moderní energetiky a dalších zástupců oboru existují bariéry, které brzdí rozvoj trhu s biometanem.  Podobně jako zpráva GIE vidí hlavní překážky zejména v absenci ucelené politiky státu, stanovení strategických cílů, vytvoření motivačního prostředí a zavedení legislativního rámce. Zdůrazňují potřebu vytvoření stabilního a předvídatelného prostředí pro investory, zavedení provozní podpory i vyšší motivování zákazníků ke spotřebě tohoto zeleného plynu.

Česká vláda připravila program na podporu výroby biometanu v objemu 2,4 miliardy eur (téměř 59 miliard korun). Evropská Komise program posoudila podle pravidel EU pro státní podporu a dne 31. října jej schválilaMožnost získat tuto podporu zaměřenou zejména na malé a střední podniky a společenství, která se zabývají obnovitelnými zdroji energie, bude trvat až do konce roku 2025. Vláda tak podpoří výstavbu a provoz nových nebo konvertovaných bioplynových stanic na výrobu biometanu v České republice.

Gas Infrastructure Europe (GIE)

Gas Infrastructure Europe (GIE) je organizace sdružující zástupce provozovatelů plynárenských přepravních soustav, zásobníků plynu a LNG terminálů, založená v roce 2005. GIE sídlí v Bruselu a v současné době má 70 členů z 26 zemí. Česká republika má v GIE 2 zástupce – NET4GAS a RWE Gas Storage CZ. Hlavním úkolem GIE je reprezentovat své členy a jejich zájmy v komunikaci s evropskými institucemi při vytváření evropské energetické legislativy. Klade si za cíl hledat tržní řešení, která nejlépe vyhovují zájmům uživatelů sítě. Zároveň se snaží prosazovat stabilní a předvídatelný regulatorní rámec konzistentní v celé Evropské unii s cílem vytvořit prostředí, které usnadňuje investice. GIE také spolupracuje s dalšími organizacemi, zejména s ENTSOG (Evropská síť provozovatelů přepravních soustav pro zemní plyn) a EUROGAS (jehož členem je i Český plynárenský svaz), a sdruženími, jako jsou například Evropská bioplynová asociace (European Biogas Association), GasNaturally, Hydrogen Europe, a dále rovněž s neziskovými organizacemi a s akademickým sektorem.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(7)
Jan
4. listopad 2023, 12:07

Problém je jedinný, a to, že je není čím krmit. Zelená hmota je nepřítel zelených hlav a odpadů je málo. Každá nová odpadářská bioplynka skončí u toho, že obíhá všechny producenty odpadu a plácá penězi na stůl aby nemuseli vracet investiční dotace. Samozřejmě, že téměř veškerý takto získaný odpad před nimi likvidovala jiná bioplynka. Není vyjímkou, že noví namotivovaní obchoďáci přesvědčují bývalé producenty odpadů aby překlasifikovali výrobky zpět na odpad.

Petr Turek
4. listopad 2023, 21:01

Vyplatit 59 miliard Kč za takový nesmysl, to zůstává rozum stát. Dovede si parta lidí co to schválila uvědomit, co by za danou sumu bylo možné v energetice uspořit či efektivně vyrobit???

Například předražený horkovod 26 km dlouhý do ČB stál "jen 1,6 miliardy", ale přes to to má smysl.

Za 59 miliard by bylo možné z Temelína zásobovat všechna města v ČR dálkovým teplem (byť je to také nesmysl, ale ještě to trochu ekonomicky vychází...)

Problém dnešní doby je v tom, že nějaký šílenec si něco vymyslí a pokud je to ekonomický propadák, pak se na to přidělí dotace.

Bože kam ta naše společnost směřuje ?

A zcela na závěr, co ta suma nakonec přinese ?

Asi velké vývary majitelům bioplynek, ale pro českou energetiku propadák...

Petr
5. listopad 2023, 12:37

Že tomu nerozumíte ještě neznamená, že je to nesmysl.

richie
6. listopad 2023, 19:07

zial vy ste tu posledny co moze niekoho obvinovat z nevedomost, kedze v takmer kazdom vasom prispevku svoju neznalost krasne prezenutujete .. a aby sme boli aj trochu konstrujktivny, co konkretne sa vam na pripsevku, na ktory reagujete, nezda? .. nech si to vieme vysvetlit, lebo inak je to z vasej strany znova len prazdne osocovanie

Michal K.
6. listopad 2023, 11:41

sialenci dnes vladnu svetu. 40 rokov sme tu mali system centralne riadeneho hospodarstva. a pre velky uspech daneho systemu, sa k tomu asi chceme vratit. alebo ja neviem

richie
6. listopad 2023, 19:04

Zial vidim to rovnako cierne .. my co si este pametame, ako vyzeralo hospodarstvo riadene ideologicky (bez znalosti technologickych a ekonomickych suvislosti) zazivame hrozive dejavu .. a ano, aj v tej dobe aj teraz je tu vela "aktivistov", ktory si zalostny nedostatok znalosti kompenzuju o to hlasnejsim krikom ..

kupredu leva ..

(stali sme na okraji pripasti, ale odvedy sme spravili razny krok vpred..)

Olda
5. listopad 2023, 13:35

Biometan je ten nejhorší skleníkový plyn. Případné byť drobné technologické úniky tohoto nejhoršího skleníkového plynu naprosto dokonale zhatí tento zoufalý pokus o záchranu planety. O tom, že při spalování biometanu vzniká pro planetu toxický velmi velmi skleníkový plyn oxid uhličitý ani nemluvě. ;-)

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se