IEA: Globální růst výkonu v obnovitelných zdrojích loni po dvou silných desetiletích poprvé stagnoval

DomůObnovitelné zdrojeIEA: Globální růst výkonu v obnovitelných zdrojích loni po dvou silných desetiletích poprvé stagnoval

Obnovitelné zdroje energie, zejména solární a větrné elektrárny, zažívají v posledních letech obrovský boom, kdy hodnota ročního přírůstku instalovaného výkonu každoročně stoupala. Podle Mezinárodní energetické agentury nicméně rozvoj v roce 2018 stagnoval, poprvé za posledních bezmála 20 let.

Po bezmála dvou desetiletích prudkého růstu se rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie loni zpomalil. Podle dat Mezinárodní energetické agentury (IEA) loni vzrostl globální výkon OZE o 177 GW, tedy stejně jako v roce 2017. Roční přírůstek výkonu se tak nezvýšil poprvé od roku 2001.

Globální roční přírůstek instalovaného výkonu v obnovitelných zdrojích mezi lety 2000 a 2018. Zdroj: IEA

Intenzivní využívání obnovitelných zdrojů je jedním z klíčových nástrojů, které by měly přispět k omezování emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek. Podle IEA by však globální výkon v OZE musel mezi lety 2018 a 2030 růst každoročně v průměru o 300 GW, aby bylo dosaženo cílů stanovených Pařížskou dohodou.

„Svět si nemůže dovolit stisknout „pauzu“ v rozvoji obnovitelných zdrojů a vlády musí rychle jednat, aby napravily tuto situaci a umožnily rychlejší rozvoj nových projektů,“ uvedl výkonný ředitel IEA Fatih Birol.

Globální roční přírůstek instalovaného výkonu v jednotlivých obnovitelných zdrojích v letech 2015 až 2018 . Zdroj: IEA

Od roku 2015 vyšší růst výkonu v solárních elektrárnách kompenzoval pokles nového výkonu ve větrných a vodních zdrojích. Loni však globální výkon fotovoltaických zdrojů podle IEA vzrostl stejně jako v roce 2017 o 97 GW. Hlavní příčinou bylo náhlé a výrazné omezení podpory pro nové solární elektrárny v Číně.

Přestože výkon solárních elektráren v Číně loni vzrostl o zhruba 10 GW méně než v roce 2017, Čína se stále podílela na globálním růstu výkonu v OZE bezmála polovinou.

V případě druhého největšího trhu pro obnovitelné zdroje, Evropské unie, loni došlo k mírnému zpomalení růstu výkonu. Na rozdíl od Číny rychleji rostl výkon v solárních zdrojích, který však kompenzovalo zpomalení v případě rozvoje větrné energetiky.

Ve Spojených státech, které jsou v pořadí třetím největším trhem OZE, přírůstek výkonu mírně vzrostl. Pomohly k tomu zejména vyšší instalace větrných elektráren, zatímco nový výkon v solárních elektrárnách stagnoval.

„Tato data za rok 2018 jsou hluboce znepokojivá, ale rozumné a odhodlané politiky mohou dostat růst výkonu obnovitelných zdrojů opět na rostoucí trend,“ dodává Fatih Birol.

Roční přírůstky globálního instalovaného výkonu v obnovitelných zdrojích podle technologie mezi lety 2001 a 2018. Zdroj: IEA