Domů
Obnovitelné zdroje
Rakousko chce do roku 2040 navýšit výrobu ze solárů na více než šestinásobek
Solar panel against blue sky
Zdroj: SEF

Rakousko chce do roku 2040 navýšit výrobu ze solárů na více než šestinásobek

Rakousko představilo ve čtvrtek prostřednictvím své ministryně Leonore Gewesslerové, pod kterou spadá energetický sektor, nový cíl pro fotovoltaické elektrárny (FVE). Jejich výroba má do roku 2040 vzrůst více než šestinásobně na cílových 41 TWh/rok. Ekonomická proveditelnost tohoto cíle se však teprve má prověřit, jak informuje zahraniční portál Montel. 

Rakousko představilo v tomto týdnu ambiciózní plán, dle kterého mají fotovoltaiky (FVE) pokrýt až 30 % tamní výroby elektřiny do roku 2040. V roce 2022 činil dle dat Mezinárodní energetické agentury (IEA) podíl FVE na výrobě 5,5 % s roční produkcí elektřiny na úrovni 3,8 TWh. Loňská výroba byla dle dat Montelu už na úrovni 6,3 TWh.

Důvodem nárůstu výroby je, že Rakousko v loňském roce nainstalovalo přibližně 2,5 GW nového výkonu. Aby se vytyčeného cíle pro rok 2040 dosáhlo, musí se v nastoleném tempu pokračovat i nadále. Roční přírůstky by měly překročit hranici 2 GW/rok. Tu se však zatím podařilo překročit pouze jedenkrát v historii, a to právě v loňském roce.

Strategický dokument nicméně poznamenává, že je zapotřebí vypracovat detailní ekonomickou proveditelnost plánu s ohledem na ambiciózní roční přírůstky instalovaného výkonu a dopadu na ceny elektřiny.

Exporty elektřiny za hranice státu nejsou dle dokumentu řešením, jelikož se i zbytek Evropy vydává stejným směrem. Respektive navyšuje instalovaný výkon FVE. Dokument dále vyzývá k vypracování ekonomické studie proveditelnosti instalace velkých bateriových úložišť a elektrolyzérů (za účelem výroby vodíku).

FVE v České republice

Téma ekonomické proveditelnosti bude nabírat na síle i v ČR. K 9. 6. 2024 bylo na denním trhu již celkem 147 hodin se zápornými cenami. Za celý loňský rok jich bylo 134. Připomeňme, že v ČR jsou pro FVE zatím pouze investiční dotace, nikoli provozní. Investiční dotace však mnohdy nemusí stačit k tomu, aby byl projekt ekonomicky proveditelný i s ohledem na zajištění potřebného financování.

Pro provozní podporu se již běžně po Evropě využívá jiné schéma podpory, než tomu bylo v minulosti.  Provozní podpora je možná formou tzv. aukčního bonusu a rozdílového kontraktu. Žadatel si určí referenční výkupní cenu a když v aukci uspěje, tak je tato referenční cena porovnávána na hodinové bázi s cenou na denním trhu. Když je cena vyšší, tak žadatel zaplatí operátorovi trhu  v dané hodině rozdíl cen. A platí to i naopak – když je cena nižší, tak operátor trhu vyplatí podporu v dané hodině žadateli. Rozdíl cen se nazývá aukční bonus.

Elektrárny se zajištěnou státní provozní podporou získávají snadněji bankovní financování, což rozhoduje mnohdy o tom, zda projekt zůstane na papíře nebo se zrealizuje.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(35)
Milan Vaněček
16. červen 2024, 10:59

Když se chce, tak to jde.

Bob
16. červen 2024, 12:31

A v létě přes den v jejich vodních elektrárnách poteče voda místo přes turbíny přepadem. Protože vodu v řece nejde zastavit, musí téct pořád.

A to se vyplatí!

Petr prochaska
16. červen 2024, 12:46

Možná a taky možná i elektřinu vyvezou do okolních států, možná se do té doby vyřeší akumulace, možná své vodní elektrárny upraví tak, aby byly schopné krátkodobě zadržet vodu, takže voda jimi proteče v noci (pouze některé průtokové říční elektrárny, většinu elektráren v Rakousku lze ale regulovat normálně - mohou vyrábět třeba jen v noci. Spousta možná, 2040 je daleko.

Bob
16. červen 2024, 13:56

Vyvezou FV elektřinu ve 2040 ? To budou mít přebytky ve stejnou dobu všichni okolo.

Vodní elektrárny upraví těžko. Respektive každé vodní dílo má svůj minimální průtok a ta voda prostě musí odtékat. Buď přes turbínu, nebo přepadem. V noci více elektřiny nepotřebují, i nyní jim jejich výroba VE stačí.

Podívejte se na energostat na výrobu v Rakousku po hodinách a můžete zhodnotit, kolik hodin v roce by jim prospěla šestinásobná výroba FVE. Bylo by jich velmi málo.

Když svítí, mají už i nyní většinou přebytek, když nesvítí, tak jim samotné navýšení výroby FVE k ničemu nebude.

Více FVE především sníží využití VE. Jaký to bude mít užitek?

Pavel Svoboda
16. červen 2024, 17:59

Nesmysl, Rakousko v minulosti bylo velkým dovozcem elektřiny, ročně dováželo až 15 TWh. Díky VTE a FVE se stává velkým vývozcem elektřiny v Evropě. A bude v budoucnu ve velkém vyvážet hlavně do ČR, Maďarska a Itálie. V podzimních měsících je přes den stále silně deficitní a ve velké míře zapíná plynové elektrárny v budoucnu po instalaci nových FVE + VTE i toto deficitní období zcela zmizí. Naopak bude i na podzim energii vyvážet.

Martin Hájek
16. červen 2024, 20:15

Se probuďte a začněte vnímat realitu. Do Itálie bude Rakousko vyvážet elektřinu z FVE? :-) :-) :-). Maďarsko má přebytky elektřiny z FVE už dnes a v době maxima výroby elektřinu masivně vyváží. V roce 2040 nebude absolutně možné tuto elektřinu z Rakouska vyvézt kamkoliv, protože přebytek bude mít úplně celá kontinentální Evropa od Španělska po Bulharsko. Možná něco málo do Švédska a Finska.

Pavel Svoboda
17. červen 2024, 08:58

Jde vidět, že tomu nerozumíte a vůbec nevíte o čem píšete. Rakousko samozřejmě bude vyvážet energii do ČR, které v té době bude deficitní, ale i kdyby nebyla deficitní, tak bude rakouská energie z FVE mnohem levnější než z nového bloku v Dukovanech. Jaderná energie bude v letních měsících nucena stejně jako dnes uhelné elektrárny ustoupit solární energii. Nový blok bude omezovat svůj výkon, podle výroby solárních elektráren u nás a v okolních zemích. Sever Itálie je a dlouho bude deficitní. V červnu je podíl FVE v Itálii pouhých 17%, fosil má pořád podíl 40%.

Jaroslav Studnička
17. červen 2024, 09:04

Pavel Svoboda:

Místo dojmologie uveďte fakta...

Kolik bude stát v roce 2040 jedna MWh z Rakouska a kolik v ČR?

Emil
17. červen 2024, 09:23

Jestli "jde vidět", že tomu někdo nerozumí a vůbec neví o čem píše, tak spíš u vás. I v ČR (stejně jako v Itálii samozřejmě) se připravuje výstavba fotovoltaických elektráren v takové míře, že v období kdy dostatečně svítí slunce pokryjí spolu s jadernými zdroji zatížení více než dostatečně a nebude nejmenší důvod ještě dovážet elektřinu z Rakouska. No a v období kdy dostatečně nesvítí zase nebude co dovážet.

Dále je vidět, že jste nepochopil rozdíný princip obchodování s elektřinou u zdrojů základního zatížení a občasných zdrojů, zdroje základního zatížení prodávají elektřinu typicky na celé roky dopředu, takže je ve skutečnosti nic nenutí v letních měsících ustupovat solární energii, samozřejmě mohou si přivydělat tím, že již prodanou elektřinu nevyrobí a místo toho přeprodají tu solární, nebo omezí svůj výkon v rámci poskytování podpůrných služeb, opět za poplatek, ale nikdo je k tomu nutit nemůže. Má to jedinou podmínku, aby se se svými variabilními náklady vešly do ceny toho ročního kontraktu, což je problém u uhelných elektráren s vysokými variabilními náklady, ale vůbec to není problém u jaderných elektráren s nízkými variabilními náklady, obzvlášť ještě se zajištěnou návratností prostřednictvím rozdílového kontraktu.

Milan Vaněček
17. červen 2024, 11:16

Pár poznámek: 1) variabilní náklady jaderných elektráren stále rostou (jako uran, obohacený uran, jaderné palivo, vícenáklady na bezpečnost, prodlužování životnosti, zvyšování rizik (války),....

2) dlouhodobé kontrakty za vysoké ceny si dovolí jen státní podniky, státní úřady, státní dráhy, ... Soukromý podnikatel bude mít svoji levnou elektřinu a spot, občané budou mít svoji levnou elektřinu a spot, ...

3) JE bude zachraňovat (na náklady občanů a průmyslu) jen vysoký CfD, bude to nový tunel z provozní podpory na dlouho a vysoký objem. Jinak v čistě tržním hospodářství by nové JE většinou zbankrotovaly. A to nemluvím o rizicích z havarií, které statisticky s velkou pravděpodobností během 60 let provozu někde ve světě nastanou (a zase to ovlivní i zbytek světa-viz Fukušima)

Emil
17. červen 2024, 11:40

Ad 1) Opět jen Vaněčkovy ničím nepodložené dojmy, přes opakované výzvy k doložení svých tvrzení ničeho takového pochopitelně schopen není.

Ad 2) Další Vaněčkovy zcela scestné dojmy, roční baseload je základ portfolia každého seriózního obchodníka s elektřinou a nedávná reforma trhu s elektřinou v EU význam podobných dlouhodobých kontraktů ještě posiluje právě na úkor spotu. Např. obchodníci musejí nově dokládat tzv. index zajištění, právě proto aby nevystavovali spotřebitele volatilním cenám na spotu a nedocházelo k situacím jako při pádu Bohemia Energy, který byl přesně takovým chováním způsobený.

Ad 3) Obvyklé pindy o Fukušimě apod. ani nestojí za reakci.

Bob
17. červen 2024, 11:55

To Pavel Svoboda 17. červen 2024, 08:58

Vy zřejmě vůbec nevíte, jak se prodává elektřina a tvoří její cena.

Musíte rozlišovat dlouhodobé a spotové kontrakty.

JE většinu elektřiny prodávají přes dlouhodobé kontrakty a tam je vůbec nezajímá nízká, nebo dokonce záporná cena přes jasné poledne v létě, která vznikne, když FVE stačí svým výkonem pokrýt poptávku. Respektive pokud mají tu technickou možnost (staré reaktory ji mají částečně, nové reaktory ve velké míře), mohou svou výrobu utlumit a pro svůj kontrakt nakoupit elektřinu za mínusovou cenu a vydělat na tom.

Pokud by JE prodávaly na spotu, pravděpodobně by přes jasné letní poledne snížily svůj výkon. Ovšem vždy, kdy by svítilo málo (i v létě každé ráno a večer v odběrové špičce) by musely vzhledem k řádově nedostatečné akumulaci najet drahé plynové zdroje na zemní plyn, nebo ještě dražší na vodík. Tyto zdroje jsou pak závěrné a určují spotovou cenu elektřiny pro všechny. V této době si JE více, než dobře vydělají, pokud by přes poledne měly nějakou ztrátu. Zvláště přes většinu zimy.

Pokud byste uvažoval FVE + akumulaci, je to dražší, než z JE.

Zvláště, když máte v "jaderné divizi" společně starší JE s velmi nízkou výrobní cenou elektřiny společně s novými reaktory s dražší elektřinou (které ještě splácejí svou stavbu).

Milan Vaněček
17. červen 2024, 13:15

To nejsou mé dojmy, to jsem citoval z idnes (byl na to odkaz a též web Oenergetice na to odkazoval v Monitoringu) a z rozhovoru D. Drábové - to je autorita, na rozdíl od E. Nováka.

Emil
17. červen 2024, 13:19

Samozřejmě že to jsou jen vaše dojmy, Vaněčku, vy jste se tu oháněl spotovými cenami uranu, ale spotové ceny uranu nerovná se variabilní náklady jaderných elektráren, naopak jejich dopad do variabilních nákladů je marginální, a v tom vašem rozhovoru se už vůbec nic o variabilních nákladech nepsalo. Už si zase vymýšlíte.

Milan Vaněček
17. červen 2024, 13:35

Už si zase vymýšlíte... psal jsem o různých důvodech které zvyšují budoucí provozní náklady, těch důvodů samozřejmě bude mnohem více...

Emil
17. červen 2024, 13:40

Ne, vymýšlíte si stále jen vy, Vaněčku. Požadoval jsem ať to své tvrzení o "stále rostoucích variabilních nákladech" doložíte, ale vy jste nic takového neudělal. Místo toho jste mlel nesmysly o spotových cenách uranu a o Fukušimě. Nic jiného z vás dosud nevypadlo.

Petr
17. červen 2024, 20:52

Maďarsko je prakticky pořád v hlubokém deficitu. Pomáhá mu prakticky celé okolí - Ukrajina, Slovensko, Rakousko, zprostředkovaně i ČR.

Richard Vacek
16. červen 2024, 14:33

Možná bude v roce 2040 v Rakousku slunce svítit po celý rok stejně a jak ve dne, tak v noci. Pak se ukáže, že dnes nesmyslná sázka Rakouska na znásobení solární výroby byla geniálním tahem.

Milan Vaněček
16. červen 2024, 18:51

Pan Vacek a Bob hlásají názor: (my nechceme), to néééjde. Doufám, že za 10 let se poučí, co vše lze ekonomicky a úspěšně dělat.

Martin Hájek
16. červen 2024, 20:17

No vždyť to pan Vacek píše. Jde to. Stačí zastavit Zeměkouli, slunce bude svítit pořád a FVE se stanou páteří energetiky. Nebo alespoň narovnat rotační osu země, abychom neměli tolik přebytků v létě a nedostatek v zimě.

Milan Vaněček
16. červen 2024, 20:42

Slunce svítí pořád, to snad víte, nic nemusíte zastavit ani narovnat.

Richard Vacek
17. červen 2024, 05:07

V létě dává v našich (i rakouských) zeměpisných šířkách solární elektrárna násobek toho, co v zimě. Jaké řešení této šlamastiky v Rakousku mají? Vy pravděpodobně spoléháte, že se něco zázračného objeví. Ale co když ne? Nemá se nejprve něco zázračného objevit a až pak postavit fotovoltaické elektrárny?

Martin Hájek
17. červen 2024, 08:48

No pokud umístíte ty fotovoltaické elektrárny do kosmu, tak určitě. Ale něco mi říká, že taková elektřina nebude úplně levná. Jinak je potřeba se smířit s parametry naší zeměkoule, které sebelepší technologie solárů naštěstí nezmění.

Milan Vaněček
16. červen 2024, 20:47

Rakousko už násobí větrné elektrárny, vodní akumulaci a znásobí i fotovoltaiku. To vše se výborně doplňuje a typicky to nakonec vede k přebytku elektřiny a nízkým cenám. Nemusíte ani dělat fantasmagorie jak píše níže pan Hájek.

Petr Hariprasad Hajič
17. červen 2024, 04:47

Pane Vaňečku přestaňte plýtvat energií. Diskuze nic nezmění na tom, že si Rakušani násobně zvýší výkon a výrobu ve svách solárních elektrárnách a mají dost času na to, aby si vybudovali i dost úložišť energie.

Kdo zapláče, bude ČR, která v roce 2040 bude mít stěží jeden jaderný blok a astronomicky vysokou cenu za elektrickou energii.

Vladimír Šťastný
17. červen 2024, 08:17

Já myslím, že to bude přesně naopak. Když nastavíte čtyřnásobný instalovaný výkon klasických, řiditelných zdrojů a ještě k tomu akumulaci, lhostejno jakou, nikdy to nemůžete mít levné.

Jaroslav Srba
17. červen 2024, 08:13

Pane Vaněčku, to je pěkné, když v létě v poledne klesne cena elektřiny pod nulu. jenže ono se to celé nějak podělá ve chvíli, kdy v ten stejný den v úplně jinou hodinu stojí 1MWh 25000 Eur. Systém je tak dobrý, jak je dobrý jeho nejslabší článek. Pokud nejste natvrdlý, tak Vám jistě dojde, co jsem tím chtěl říci.

Milan Vaněček
17. červen 2024, 09:21

Pane Srbo, já ještě pamatuji, že v Československé síti byla i polední špička spotřeby. To je už historie, fotovoltaika přes 8 měsíců v roce lehce špičku spotřeby převrátila v nadbytek výkonu. A taky vidíte, že ti co si instalují FVE na střechu si již nyní v drtivé většině denní špičku výroby posunují bateriovou akumulací na večer a noc.. Když to dokáže obyčejný vlastník rodinného domu, tak to snad dokáže někdy za 10 let i ta naše slavná velká energetika.

Ale přesvědčovat ty "to néééjde", to je opravdu plýtvání energií, jak píše Petr.

Petr
17. červen 2024, 20:54

Kdy stála v poslední době elektřina desetitisíce?

Jirka Líska
17. červen 2024, 22:32

@Jaroslav Srba 17. červen 2024, 08:13

Kdy stála 1 MWh 25000 Eur?

Díky

Martin Hájek
17. červen 2024, 08:52

Jasně, slunce přece svítí pořád, jak píšete výše. Není žádný problém. Kulatá Země, její stín a náklon osy jsou jen zlovolné pomluvy škarohlídů. :-)

Bob
17. červen 2024, 12:02

Jenže v článku se nic nepíše o adekvátním navýšení akumulace. Pouze o navýšení FVE. To povede jedině k nižšímu využití VE, které nejsou akumulační, jak jsem psal už dříve.

Petr
17. červen 2024, 20:55

Tento příspěvek byl redakcí odebrán z důvodu porušení pravidel diskuze

Autor toho textu je pořádná fosílie…
.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se