Španělsko letos importuje výrazně více LNG, za růstem stojí zejména dodávky z Ruska

DomůPlynárenstvíŠpanělsko letos importuje výrazně více LNG, za růstem stojí zejména dodávky z Ruska

Španělsko importuje téměř rekordní objemy zkapalněného zemního plynu (LNG). Důvodem je teplé počasí, které vede k vyšší poptávce po chlazení a zároveň snižuje vodu dostupnou k výrobě energie ve vodních elektrárnách. Španělsko tak využívá momentálně nízkých spotových cen LNG.

Španělsko importuje téměř rekordní objemy zkapalněného zemního plynu. Jedná se o další příklad toho, kdy se zásobníky plynu plní na maximální kapacitu mnohem dříve, než začne topná sezóna a vzroste poptávka po teplu.

Tímto způsobem se získává větší prostor pro vyvažování potenciálních výpadků v zimě a zvyšují se obchodní příležitosti při rostoucích cenách. Zároveň to ovšem vede k otázkám, zda je Evropa schopná absorbovat veškerý plyn, který do ní teče.

„Severozápadní Evropa měla většinu nových dodávek LNG díky své schopnosti prodat ho na vysoce likvidních trzích. Ale schopnost elektroenergetického sektoru absorbovat více plynu, odmítnout alžírský plyn a využít domácí záložní kapacity LNG terminálů umožnila i Španělsku fungovat jako velká „vana“ pro LNG,“ uvedla Leyra Fernandez Diaz, analytička Energy Aspects Ltd.

Růstu importu LNG pomohly dodávky plynu z Ruska

Během prvních devatenácti dnů měsíce srpna se poptávka po zemním plynu  ve Španělsku zvýšila o 43 % ve srovnání s loňským rokem. Důvodů je několik. Zaprvé teplé počasí, které vede k vyšší poptávce po elektrické energii pro chlazení. Dále rovněž nižší zásoby vody ve vodních nádržích, které jsou aktuálně o 17 % nižší, než je desetiletý medián. A v neposlední řadě nižší spotové ceny LNG. Ty umožnily Španělsku zintenzivnit výrobu elektřiny ze zemního plynu, a vedly tak k významnému přechodu z uhlí na plyn.  

Do země tento měsíc dorazí 26 tankerů s dodávkami LNG. V srpnu 2018 to přitom bylo tankerů 16. Velká část nárůstu je způsobena dodávkami ruského LNG. V minulém měsíci na základě spotových kontraktů dorazily do Španělska 3 tankery z Ruska. Rusko má tak nyní na dodávkách plynu do Španělska 6% podíl.