Domů
Přenos elektřiny
Německý regulátor vytyčil koridory již pro 5000 km nových přenosových vedení, další tisíce zbývají
Stožár Dunaj provozovatele přenosové soustavy, společnosti ČEPS.
Zdroj: ČEPS

Německý regulátor vytyčil koridory již pro 5000 km nových přenosových vedení, další tisíce zbývají

Značný rozvoj vnitrostátní přenosové soustavy je jedním ze zásadních předpokladů pro další rozvoj a efektivní využívání současných obnovitelných zdrojů v Německu. Pro zemi jsou klíčová především vedení v severojižním směru, která by zvýšila kapacitu mezi větrným severem a slunečným jihem. Rozvoj německé přenosové soustavy nicméně probíhá pomalu, kdy stále ještě nejsou vytyčeny koridory pro veškerá vedení. Ani tímto krokem však plánovací a povolovací proces nekončí.

Posílení domácí přenosové soustavy, zejména mezi severem a jihem země, je páteří transformace německého energetického sektoru, takzvané Energiewende. Zajištění dostatečné přenosové kapacity je kritické pro jih země, který nedisponuje takovým potenciálem jako sever Německa. Rozvoj přenosové soustavy je nicméně dlouhotrvajícím procesem, který v posledních letech zaostává za rychlejší výstavbou solárních a větrných elektráren.

Významnou roli v procesu hraje i německý síťový regulátor Bundesnetzagentur, do jehož kompetence spadá 7300 km, tedy zhruba polovina z přibližně 14 000 km nových vedení plánovaných v rámci rozsáhlého programu rozvoje přenosové soustavy.

Podle regulátora bylo ke konci loňského roku dokončeno vytyčení koridorů pro trasu nových vedení již pro zhruba 5000 km vedení, což jsou zhruba dvě třetiny z objemu spadajícího do jeho kompetence. Samotná trasa vedení v rámci vytyčených koridorů bude následně stanovena v průběhu územního řízení.

"Rozšíření elektrizační soustavy je naprosto nezbytné pro dosažení cílů Energiewende. Obnovitelná energie vyrobená na severu země musí být také přepravitelná. V roce 2022 jsme velmi usilovně pokračovali v plánovacích procesech a budeme je nadále urychlovat ve všech myslitelných ohledech. Každý schválený kilometr nás posouvá v rozvoji soustavy," uvedl Klaus Müller, prezident německého regulátora.

Kromě zmiňovaných 5000 km vedení, která jsou před zahájením či již v probíhajícím územním řízení, německý regulátor dále uvedl, že u zhruba 700 km probíhá federální plánovací proces a celkem 230 km vedení již bylo schváleno či vystavěno.

Rozvoj německé soustavy zpomalují i vleklá vyjednávání o odškodnění

Rozvoj německé přenosové soustavy značně zaostává za původními plány, kdy projekty nabírají několikaletá zpoždění, mimo jiné kvůli odporu obyvatel zasažených jejich výstavbou. Příkladem mohou být i vedení SuedOstLink a SuedLink, která jsou součástí severojižní páteře.

Jejich rozvoj zpozdila o několik let vyjednávání pravidel pro odškodnění vlastníků a uživatelů pozemků, kteří jsou výstavbou vedení dotčeni. Na konci loňského roku však němečtí provozovatelé přenosové soustavy dospěli k důležité dohodě, která celý proces posune do dalšího stádia. Původně měla vedení zahájit provoz v loňském roce v souladu s termínem odstavení posledních jaderných elektráren, podle aktuálních plánů mají však být vedení SuedOstLink a SuedLink dokončena v letech 2027 a 2028.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se