Podle predikcí australského Ministerstva průmyslu, inovací a vědy by těžba a vývoz australského energetického uhlí měly v horizontu následujících pěti let mírně stoupat. Nejvíce by se na rostoucím exportu měla podílet stoupající poptávka v Indii a v regionu jihovýchodní Asie.

Australské Ministerstvo průmyslu, inovací a vědy ve svém čtvrtletním reportu Resources and Energy Quarterly z letošního března počítá s pozitivním výhledem pro těžbu a export energetického uhlí ve středně dlouhém období.

Poptávka po černém i hnědém energetickém uhlí má do roku 2022 růst  o zhruba 1 % i v globálním měřítku zejména díky rostoucímu objemu uhlí pro výrobu elektrické energie v rozvíjejících se ekonomikách.

V roce 2016 rostla těžba uhlí ve většině australských dolů. Díky vyšším průměrným cenám kontraktů a rostoucím spotovým cenám by celková těžba za období 2016-2017 měla vzrůst o 1,1 % na 253 milionů tun. V následujícím roce 2017-2018 výhled počítá s dalším nárůstem o 0,7 %. Do konce roku 2021-2022 má roční těžba energetického uhlí růst průměrným ročním tempem o 1,2 % až na hodnotu 268 milionů tun.

Planovana tezba energetickeho uhli v Australii do roku 2021-2022
Plánovaná těžba energetického uhlí v Austrálii do roku 2021-2022. Zdroj: Resources and Energy Quarterly (March 2017)

S těžbou poroste i vývoz

Spolu s těžbou má stoupat i množství exportovaného uhlí díky vyššímu vývozu do Indie a zemí Sdružení národů jihovýchodní Asie, jehož nnárůst má převážit nad poklesem poptávky po australském uhlí v Číně. Objem exportu za roku 2016-2017 má podle odhadů dosáhnout 202 milionů tun, tedy o 0,4 % více než v předešlém roce.

Během následujících pěti let by měl objem australského uhelného exportu růst každým rokem v průměru o 0,7 %, a dosáhnout tak v roce 2021-2022 209 milionů tun. Nepatrně rychlejším tempem, v průměru o 1,3 % ročně, se má zvyšovat i jeho peněžní objem, a to díky vyšším cenám za exportované uhlí.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *