Domů
Rychlé zprávy
Rozsáhlá rekonstrukce rozvodny R700 pro Orlen Unipetrol RPA
Komerční sdělení
Zdroj: Se svolením Hitachi ABB Power Grids

Rozsáhlá rekonstrukce rozvodny R700 pro Orlen Unipetrol RPA

Před koncem roku 2020 společnost Hitachi ABB Power Grids dokončila realizaci rozsáhlé rekonstrukce rozvodny distribučních rozváděčů 6 kV R700 pro významného zákazníka Orlen Unipetrol RPA v Litvínově. Rozvodna R700, součást lokální distribuční soustavy, je tvořena zrcadlově uspořádanými rozvodnami R701 a R702. Obě rozvodny tvoří vždy dva zdrojové rozváděče, kam jsou připojeny transformátory 110/6,3 kV, generátory (4 x cca 25 MW), zemnící tlumivky s odporníkem a diferenciální reaktory pro omezení zkratového proudu.

Na zdrojové rozváděče jsou připojeny sekce vzájemně propojených a rekonstrukcí dotčených distribučních rozváděčů, celkem 100 polí skříňových rozváděčů 6 kV s vakuovými vypínači. Rozvodna slouží k napájení velké části trafostanic, rafinérie Litvínov, výrobních celků Chempark Záluží a externích odběratelů připojených do lokální distribuční soustavy v Orlen Unipetrol RPA a patří tak mezi nejdůležitější v místní distribuční síti.

Rekonstrukce každého distribučního rozváděče probíhala za plného provozu celého areálu Chempark Záluží, bez vynucených odstávek a omezení výrobních technologií. Tento postup byl zvolen jako jediná možnost rekonstrukce, protože ani v řádném termínu Zarážky není možné vypnout napájení elektrické energie pro tak velkou část provozu.

V případě Orlen Unipetrolu Zarážka probíhá v pětiletých cyklech. Během ní dojde k úplnému přerušení provozu a provádí se pravidelná údržba výrobních technologií v areálu a příprava zařízení na další provozní cyklus dle legislativních a revizních požadavků. Bez napájení elektrickou energií by většina těchto prací nemohla být realizována.

V průběhu čtyřletého trvání tohoto projektu bylo v osmi etapách zmodernizováno ovládání, monitoring a pomocné napájení osmi distribučních 6 kV rozváděčů. V roli generálního dodavatele byla ve spolupráci s projektanty ABB zajištěna postupná dodávka realizační projektové dokumentace. Výrobu, vyzbrojení a instalaci nových panelů včetně dveří do stávajících NN nástaveb VN rozváděčů s novými terminály REF630, provedla montážní firma INELSEV.

Tyto nové terminály REF630 nahradily původní, servisně již nepodporované ochrany REF542. Nové terminály REF630 komunikují po protokolu IEC61850, který je v posledních letech v energetice běžným standardem. Terminály umožňují zákazníkovi mnohem jednodušší správu zařízení a přístup k provozním datům, jako jsou například poruchové záznamy.

Použití terminálů REF630 umožnilo zákazníkovi opět využít kompletních služeb uzavřené servisní smlouvyvčetně garantovaného nástupu servisních techniků na opravy a poskytnutí servisních dílů těchto terminálů. „V rukou našich techniků byl kompletní návrh nového chránění včetně výpočtů nastavení, konfigurace ochran a uvedení do provozu,“ uvedl Josef Řezníček, projektový manager zakázky. Součástí projektu byla i úprava stávajícího řídicího systému MicroSCADA, který patří mezi nejrozsáhlejší systémy řízení rozvoden v ČR.

Jak již bylo zmíněno, rekonstrukce právě odstaveného rozváděče 6kV probíhala za plného provozu okolní technologie. Pro zajištění systémových funkcí a blokování mezi rekonstruovanými a nerekonstruovanými rozváděči bylo nutné provést provizorní elektrické vazby s využitím propojovacích kabelů mezi rozváděči. Ty zajistily provizorní navázání obvodů logické ochrany přípojnic, působení přetlakových klapek, obvodů měření pro kontrolu synchronního stavu a různé systémové blokády. Po dobu rekonstrukce bylo nutné vypnout systémy frekvenčního a přetokového odlehčení pro rozvodny R700. Tento provozní stav kladl velké nároky na dispečerské řízení celé distribuční sítě.

Velký důraz byl po celou dobu rekonstrukce kladen na pečlivou přípravu a prověření všech kroků ve spolupráci s techniky lokální distribuční soustavy Orlen Unipetrol RPA, na které se nejvíce podíleli Ing. Vladislav Baláš a Ing. David Papoušek. A to z hlediska technického i organizačního, aby se zamezilo jakémukoli výpadku technologické výroby.

Takovýto projekt proto vždy představuje výzvu pro celý realizační tým. „Důvěru zákazníka jsme nezklamali a úspěšně jsme navázali na předcházející rekonstrukci rozvodny R200. Navíc jsme zhodnotili naše zkušenosti z obdobných projektů v nepřetržitých provozech, kde každé neplánované přerušení znamená významnou finanční ztrátu, “ dodal Marek Fiala, obchodní ředitel jednotky PGGA. Poděkování patří všem, kteří se na projektu podíleli. 

Za realizační a sales tým PGGA: Tomáš Krejčí, Josef Řezníček, Marek Fiala

Za společnost Orlen Unipetrol RPA: Vladislav Baláš, David Papoušek, Petr Klár

Komentáře

(0)

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.