IEA: Klimatizace jsou jedním z nejkritičtějších slepých míst v energetice

DomůEnergetika v zahraničíIEA: Klimatizace jsou jedním z nejkritičtějších slepých míst v energetice

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala analýzu o budoucnosti chlazení, tedy i využívání klimatizací. Analýza očekává, že během nadcházejících tří dekád se využívání klimatizací prudce rozšíří. Stane se tak jedním z hlavních hnacích mechanismů globální poptávky po elektrické energii. Opatření týkající se energetické efektivity ale mohou snížit růst poptávky po energii způsobený vyšším využíváním klimatizací až o polovinu. 

Poptávka po klimatizacích, a tedy chlazení v posledních letech roste v závislosti na rostoucích příjmech a samotné populaci v teplejších regionech světa. Již nyní používání klimatizací a elektrických větráků tvoří zhruba pětinu celkové globální spotřeby elektřiny v budovách, nebo také 10 % celkové globální spotřeby elektřiny. Podle IEA se poptávka po klimatizacích do roku 2050 ztrojnásobí, a chlazení se tak stane jedním z hlavních hnacích mechanismů globální poptávky po elektrické energii. Očekává se, že klimatizace budou druhým největším zdrojem růstu poptávky po elektřině, hned po průmyslovém sektoru.

„Rostoucí poptávka po klimatizacích je jedním z nejkritičtějších slepých míst v nynější debatě v energetice. Nastavování vyšších cílů účinnosti v chlazení je jedním z nejjednodušších kroků, které vlády mohou učinit pro omezení potřeby budovat nové elektrárny, aby snížily emise a zároveň náklady.“

Fatih Birol, výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury

Očekávaný vývoj využívání klimatizací na světě do roku 2050. Zdroj: OECD/IEA

Účinnost klimatizací bude klíčová

Jedním z klíčových faktorů celé této problematiky je skutečnost, že účinnost nových klimatizací se může velmi lišit. Například klimatizace prodávané v Japonsku a EU jsou typicky o 25 % účinnější než ty prodávané v USA a v Číně. Opatření týkající se energetické efektivity přitom mohou snížit růst poptávky po energii způsobený vyšším využíváním klimatizací až o polovinu.

V současnosti méně než třetina domácností na světě vlastní klimatizaci. Nicméně například v USA a Japonsku má klimatizaci více než 90 % domácností. V nejteplejších částech světa má však klimatizaci pouze 8 % domácností – potenciál k růstu je zde tedy velmi vysoký. Velký nárůst poptávky po klimatizaci je očekáván například v Indii.

Procento domácností, které mají klimatizaci. Vybrané země. Zdroj: OECD/IEA

Intenzívnější využívání klimatizace bude mj. vyžadovat investice do nových elektráren a infrastruktury, aby mohla být uspokojena poptávka po elektřině v noci, kdy elektřinu nemohou vyrábět solární elektrárny.