Ambiciózní cíl Kalifornie: Nové domy do roku 2020 energeticky neutrální

DomůElektřinaAmbiciózní cíl Kalifornie: Nové domy do roku 2020 energeticky neutrální

Americký stát Kalifornie si stanovil nové ambiciózní cíle v oblasti snižování energetické náročnosti budov, včetně čisté energetické neutrality pro nově stavěné obytné budovy do roku 2020. Možnosti pro dosažení těchto cílů nyní posoudí dva projekty, na které Kalifornie poskytne 2 miliony dolarů.

Projekty zabývající se detailním modelováním nákladů a výkonností energeticky neutrálních domů a posouzením kvality ovzduší v domech využívajících zemní plyn dostala na starost Lawrence Berkeley National Laboratory, jež spadá pod americké ministerstvo energetiky.

„Dosažení čisté nulové energetické spotřeby bude proces. Tyto dva projekty pomohou státu jak s krátkodobými cíli energetické neutrality, tak s dlouhodobou strategií,“ řekl Brett Singer, vedoucí projektu zkoumání kvality vzduchu.

Cílem prvního z projektů je detailní analýza cenové efektivity různých opatření pro snižování spotřeby energie v menších domech obývaných jednou rodinou, či větších pro více rodin. Předmětem projektu bude například srovnání staveb využívajících čistě elektrickou energii a domů s vytápěním a ohřevem vody na zemní plyn.

„Pokud chceme dosáhnout výrazného snížení uhlíkových emisí, musíme prudce omezit či eliminovat spotřebu zemního plynu. Další klíčovou oblastí modelování je akumulace energie a odezva na straně spotřeby a způsob, jak mohou být implementovány pro snížení celkových nákladů,“ uvedl Max Wei, jenž vede projekt modelování.

Dosažení energetické neutrality stavby obvykle zahrnuje jak snížení její energetické náročnosti, tak lokální výrobu energie, obvykle za pomoci solárních panelů. Různé typy budov však vyžadují jiné nároky, ať už technické či ekonomické.

Jednou z významných částí projektu má být i průzkum mezi stavebními firmami týkající se současných a v budoucnu odhadovaných nákladů, který má ukázat efektivitu různých přístupů v jednotlivých regionech Kalifornie.

Utěsnění domu může vést k horší kvalitě vzduchu

Druhým z projektů je studie posouzení kvality ovzduší ve vnitřních prostorách domů. Pro snížení energetické náročnosti domu je totiž rovněž důležité jeho utěsnění, které však často může vést vzhledem k nižší výměně vzduchu k některým obtížím.

Velkou měrou se na zhoršené kvalitě vzduchu podle Bretta Singera podílejí kuchyně, kde dochází ke vzniku znečišťujících látek při vaření, a to zejména na plynových sporácích.

„Chceme účinně odstranit tyto znečišťující látky tam, kde vznikají, abychom nemuseli plýtvat energií při provětrávání celého domu,“ říká Brett Singer.

Tým z laboratoře Berkeley zabývající se kvalitou vzduchu situaci analyzuje již řadu let, přičemž v mnoha domech naměřil nebezpečné koncentrace oxidu uhličitého či pevných částic. Přestože jednoduché řešení problému představují digestoře, řada z nich nedokáže odsát ani polovinu objemu těchto znečišťujících látek.

Trajektorie energetického kodexu Kalifornie směřuje směrem k budoucím energeticky neutrálním domům. Naše projekty by měly směřovat k odstranění některých překážek,“ dodává Singer.