IEA vydala první zprávu o trhu s elektřinou. Očekává, že světová spotřeba elektřiny v roce 2020 poklesne o 2 %

DomůEnergetika v zahraničíIEA vydala první zprávu o trhu s elektřinou. Očekává, že světová spotřeba elektřiny v roce 2020 poklesne o 2 %

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala svou první zprávu o trhu s elektřinou. V Evropě a v USA se očekává, že spotřeba elektřiny v roce 2020 poklesne o 3,6 – 4 %. V Číně naopak vzroste o 2 %. Instalovaný výkon obnovitelných zdrojů energie meziročně vzrostl, stejně jako výroba elektřiny z OZE. Instalovaný výkon uhelných elektráren zůstal stejný, nicméně globální výroba elektřiny z uhlí dle zprávy IEA poklesne o 5 %.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala svou první zprávu o trhu s elektřinou (Electricity Market Report December 2020). Zpráva hodnotí trendy roku 2020 a zároveň poskytuje krátkodobý výhled pro rok 2021 v oblasti poptávky, dodávek, instalovaného výkonu a emisí na globální i národní úrovni. IEA plánuje zprávy o trhu s elektřinou zveřejňovat pravidelně každého půl roku.

V Číně poptávka po elektřině v 2020 vzrostla

IEA očekává, že globální poptávka po elektřině v roce 2020 poklesne o přibližně 2 %. V takovém případě by se jednalo o největší roční pokles od poloviny 20. století. Například finanční krize z roku 2008 vedla v roce 2009 k poklesu globální poptávky po elektřině o 0,6 %. V Evropě se očekává pokles poptávky o více než 4 %.

Země, kde je většina elektřiny spotřebovávána v průmyslovém nebo residenčním sektoru, budou pandemií koronaviru méně ovlivněny. V Číně průmysl spotřebovává více než 60 % elektřiny a residenční sektor 16 %. IEA v této zemi v roce 2020 očekává 2% nárůst poptávky.

Naopak v USA tvoří průmysl 20 % spotřeby elektřiny a residenční sektor 37 %. Zpráva IEA očekává pokles poptávky po elektřině v USA o 3,6 % v 2020. V Evropě vysoký podíl elektřiny spotřebovává sektor služeb, což vedlo k většímu dopadu na ekonomiku a spotřebu elektřiny.

V roce 2021 IEA očekává, že globální poptávka po elektřině vzroste o 3 %, a to zejména díky růstu v rozvojových zemích a zejména v Číně a v Indii.

Meziroční změny v měsíční poptávce po elektřině v Číně (bez a včetně zohlednění změn počasí). Zdroj: IEA Electricity Market Report December 2020

Výroba elektřiny z OZE roste, z uhlí klesá

Globální nárůst instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren v roce 2020 dosáhl 107 GW, o 1 % méně než v roce 2019. Nárůst instalovaného výkonu větrných elektráren na světě se odhaduje na 65 GW, o 8 % více než v 2019. O 18 GW vzroste celosvětový instalovaný výkonu vodních elektráren, a to poprvé po 6 letech poklesu.

V oblasti jaderné energie soupeřily růst instalovaného výkonu v Číně, Indii, nebo například Rusku (+ 8 GW) a uzavírání jaderných elektráren ve Francii, Švédsku a USA (- 5 GW). Globální instalovaný výkon uhelných elektráren zůstal stejný ve výši 2 125 GW. Instalovaný výkon plynových elektráren vzroste o 40 GW.

Zpráva IEA předpokládá, že výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v roce 2020 vzroste o téměř 7 %. Výroba z uhlí by měla dosáhnout rekordního meziročního poklesu – snížení o 5 %. Poklesne také výroba elektřiny z jaderné energie (o 4 %) a ze zemního plynu (o 2 %). Globální emise z výroby elektrické energie podle IEA za rok 2020 klesnou o 5 %. V Evropské unii podle IEA emise poklesly o 17 % a v USA o 10 %. Důvody jsou nižší poptávka, nahrazování uhlí a zemním plynem a rostoucí výroba OZE.

Změna v globální výrobě elektřiny v absolutních (barevné sloupce) a relativních hodnotách (šedá tečka). Zdroj: IEA Electricity Market Report December 2020