Německý plán politicky urychleného odstavování uhelných elektráren způsobí nárůst cen elektřiny v regionu a přesun části emisí CO2 do okolních zemí. Zatímco mírný nárůst cen bude znatelný již v následujících letech, největší nárůst je očekáván v období let 2023-2025. Uvádí to analýza společnosti ICIS.

Pokud německá vláda opravdu přijme doporučení uvedená v lednové závěrečné zprávě vládou jmenované uhelné komise, stanovující harmonogram odstavování uhelných elektráren do roku 2038, dojde k významnému ovlivnění dodávek v regionu a nárůstu velkoobchodních cen elektřiny.

ICIS ve své modelaci porovnávající doporučení uhelné komise se scénářem uvažujícím provoz elektráren do dosažení jejich životnosti (50+ let) uvádí, že vyřazení německých uhelných elektráren z provozu zvýší export elektřiny z Francie a Nizozemska do Německa a učiní z Polska, současného čistého dovozce, čistého vývozce.

Postupný odklon Německa od výroby elektřiny v uhelných elektrárnách navýší ceny elektřiny v regionu, dle ICIS bude průměrný nárůst cen na všech přímo propojených trzích dosahovat 0,2 EUR/MWh pro období 2019-2022 a 2,2 EUR/MWh pro období 2023-2030. Nejvyšší nárůst cen elektřiny je očekáván v severských státech a Nizozemsku v důsledku silného využívání propojovacích vedení k minimalizaci cenových rozdílů, zatímco ceny elektřiny v Polsku a ve Spojeném království budou nejméně ovlivněny.

Vývoj instalovaného výkonu hnědouhelných a černouhelných elektráren v Německu při odklonu od uhlí (plná čára) a při odstavení uhelných elektráren po dosažení životnosti (tečkovaná čára). Zdroj: ICIS

Nárůst emisí CO2 v okolních zemích

S odklonem od uhlí v Německu by v období let 2019-2030 dle ICIS došlo ke snížení emisí oxidu uhličitého o přibližně 300 milionů tun. Tento předpoklad uvažuje pokles emisí CO2 v Německu o 371 milionů tun kompenzovaný nárůstem emisí v sousedních zemích. Většinu tohoto nárůstu zajišťuje vyšší výroba v Nizozemsku (+22 mil. tun CO2), Polsku (+11 mil. tun CO2) a Francii (+ 9 mil. tun CO2).

To znamená, že Německo by ve sledovaném období muselo zrušit přibližně 300 milionů evropských emisních povolenek (EUA), aby zabránilo poklesu jejich ceny. Tím by se však připravilo o odpovídající finanční prostředky, které by získalo jejich prodejem v aukcích.

Přírůstek emisí CO2 v okolních zemích při odklonu od uhlí. Zdroj ICIS

Nárůst cen elektřiny a četnosti cenových špiček v Německu

Úbytek výroby uhelných elektráren v Německu v důsledku jejich politicky urychleného odstavování bude částečně nahrazen výrobou elektráren plynových. Ceny elektřiny v Německu oproti scénáři uvažujícímu odstavení uhelných elektráren po dosažení jejich životnosti vzrostou o zhruba 0,5 EUR/MWh do roku 2023 s postupným nárůstem až na 6,7 EUR/MWh v roce 2030.

Odklon od uhlí rovněž způsobí pokles času s negativními cenami elektřiny a rostoucí počet hodin s vyššími cenovými hladinami a cenovými špičkami.

Rozdíl v četnosti cen v Německu při odklonu od uhlí v porovnání s odstavením uhelných elektráren po dosažení životnosti. Zdroj: ICIS

Úvodní fotografie: Hnědouhelná elektrárna Niederaußsem společnosti RWE. Zdroj: 

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *