ENTSO-E: Rizika v zabezpečení dodávek elektřiny v Evropě nejsou pro tuto zimu vyloučena

DomůElektřinaENTSO-E: Rizika v zabezpečení dodávek elektřiny v Evropě nejsou pro tuto zimu vyloučena

Evropské sdružení provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E) ve středu zveřejnilo svůj výhled bezpečnosti dodávek elektřiny v Evropě na následující zimu. Z analýzy plyne, že za normálních podmínek by neměla v zabezpečení dodávek elektřiny nastat žádná rizika. Ovšem v případě studených vln a nízké dostupnosti výrobních zdrojů upozorňuje sdružení, že dodávky nemusí být zabezpečeny v několika zemích zejména v druhém lednovém týdnu.

Za extrémních podmínek se očekává, že zejména ve Velké Británii, Francii, Belgii, Polsku a Itálii mohou nastat problémy se zabezpečením dodávek elektřiny. Tyto výsledky jsou založeny na pravděpodobnostní simulaci.

ENTSO-E ve své letošní studii upravilo použitou metodiku na základě zkušeností z loňské zimy, kdy problémy nastaly zejména kombinací studených vln a nízké dostupnosti jaderných zdrojů ve Francii. Francie je vlivem vysoké elektrifikace vytápění důležitou proměnnou v provedené simulaci. Pro letošní zimu předpokládá ENTSO-E ve Francii nárůst spotřeby o 2,3 GW na každý stupeň Celsia, o který poklesne teplota.

Analýza nyní zahrnuje worst-case scénář, který uvažuje situace nastávající v průměru jednou za 20 let, namísto předchozí studie uvažující situace nastávající jednou za 10 let. ENTSO-E analyzovalo situaci, pokud by extrémní situace nastaly současně v celé Evropě.

Dle odpovědí jednotlivých TSO jsou nejpravděpodobnějším rizikem silné větry a bouře. Nejzávažnějším rizikem jsou však studené vlny v celoevropském rozsahu. Sněhové laviny a námrazy jsou rovněž považovány za rizika, která mohou způsobit vážné následky. Toto zjištění zdůrazňuje význam hodnocení více výpadků výrobních zdrojů a přenosových vedení najednou za využití pravděpodobnostní simulace.

Vnímání jednotlivých rizik dle provozovatelů přenosových soustav jednotlivých zemí. Rizika byla rozřazena do 3. škál dle této metodiky. Zdroj: ENTSO-E 2017/2018 Winter Outlook

Za rok 2017 dle ENTSO-E klesla čistá výrobní kapacita řiditelných zdrojů, zejména tepelných elektráren, o 16,2 GW. Tento pokles je pouze částečně kompenzován nárůstem výrobní kapacity obnovitelných zdrojů energie. Ta sice vzrostla o srovnatelných 16,4 GW, ale z toho 13,8 GW zaujímají větrné a fotovoltaické elektrárny, které jsou schopny tohoto výkonu dosáhnout pouze za ideálních podmínek.

Vývoj čistých výrobních kapacit v Evropě – 1. sloupec – konec roku 2016 ve srovnání s koncem roku 2015, 2. sloupec – konec roku 2017 ve srovnání s koncem roku 2016. Zdroj: ENTSO-E 2017/2018 Winter Outlook

Výkonová přiměřenost v nadcházející zimě

Jak znázorňuje následující grafika, výrobní kapacity a tržně dostupná odezva na straně spotřeby jsou za normálních podmínek (první sloupec) dostatečné k pokrytí špičkové poptávky po elektřině v jednotlivých týdnech pro jednotlivé země Evropy s výjimkou několika zemí, které vyžadují import elektřiny.

Ovšem v případě extrémních podmínek (druhý sloupec) doprovázených zvýšenou poptávkou po elektřině a potenciálně nižšími dostupnými výrobními kapacitami roste počet zemí vyžadujících dovoz elektřiny pro pokrytí vlastní spotřeby. Ve 2. a 3. lednovém týdnu roku 2018 část spotřeby v Belgii, Finsku, Francii a části Itálie není možné pokrýt ani dostupným importem elektřiny. Červené šipky v mapě znázorňují oblasti ve kterých dochází k přetížení přeshraničních přenosových vedení.

V případě využití strategických rezerv (třetí sloupec) dochází k vyřešení problémů s dodávkami elektřiny a problematické země jsou schopné poptávku po elektřině pokrýt za využití importu elektřiny.

ENTSO-E výhled pro zimu 2018/2019 – výrobní přiměřenost. 1. sloupec – normální podmínky, 2. sloupec – extrémní podmínky (červené šipky na mapě znázorňují přetížená přeshraniční vedení), 3. sloupec – extrémní podmínky při využití rezervních kapacit. Zdroj: ENTSO-E 2017/2018 Winter Outlook

ČR se tradičně nemusí obávat

Česká republika je zemí s výraznou výrobní nadkapacitou. ČEPS v nadcházejícím zimním období tak neočekává žádné problémy s výrobou ani systémovou přiměřeností.

Čistá výrobní kapacita mírně klesla kvůli vyřazení jednoho bloku hnědouhelné elektrárny Prunéřov 2. Do provozu však bude uveden nový moderní nadkritický blok v Ledvicích. Instalovaný výkon obnovitelných zdrojů energie i nadále stagnuje.

Ve srovnání s minulou zimou očekává ENTSO-E mírně nižší špičkové zatížení. Díky provozu transformátorů s posuvem fáze na přeshraničním vedení s Německem je tzv. čistá přenosová kapacita pro přeshraniční přenos elektřiny ve sledovaném období výrazně vyšší a stabilnější.

Záporná flexibilita výrobních kapacit

Jak bylo v loňské zimě patrné na příkladu Německa, důležitým parametrem výrobních zdrojů v soustavě je také schopnost snížit výrobu v období nízké poptávky po elektřině – tedy poskytnout zápornou flexibilitu.

Problém nastává v Německu tradičně v období vysoké výroby obnovitelných zdrojů energie a nízké poptávky po elektřině v období vánočních a velikonočních prázdnin. Dodávka elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je dle merit order upřednostňována před zdroji s vyššími marginálními náklady, konvenční elektrárny tak musí reagovat snížením svého výkonu na úroveň aktuální poptávky po elektřině. Ne všechny zdroje jsou však schopny nákladově efektivního snížení svého výkonu, ceny elektřiny z tohoto důvodu mnohdy klesají do záporných hodnot.

Z následující grafiky je patrné, že za normálních podmínek (levý sloupec) se s tímto problémem bude v nočních hodinách opět potýkat Německo i další země v Evropě. Nejhorší situace je v částech Itálie, a také v Německu, které nebude schopné v 8-12 týdnu roku 2018 nadbytečnou výrobu exportovat do zahraničí.

Při extrémních podmínkách se situace příliš nezmění a k oběma zmiňovaným zemím se přidá Irsko vlivem noční výroby větrných elektráren. Oproti nedostatku výrobních kapacit je řešení této situace poměrně snadné a omezuje se na omezení výroby obnovitelných zdrojů energie, ty je ovšem při těchto omezeních nezbytné finančně odškodnit za „nevyrobenou“ elektřinu.

ENTSO-E výhled pro zimu 2018/2019 – záporná flexibilita. 1. sloupec – normální podmínky, 2. sloupec – extrémní podmínky. Zdroj: ENTSO-E 2017/2018 Winter Outlook