S optimalizací provozu evropských elektroenergetických sítí nyní pomohou i satelity

DomůElektřinaS optimalizací provozu evropských elektroenergetických sítí nyní pomohou i satelity

Sdružení evropských provozovatelů přenosových a distribučních soustav zahájila ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou nový projekt, který má ověřit možnosti využití satelitních technologií pro optimalizaci provozu evropských elektroenergetických sítí.

Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-E), Asociace evropských provozovatelů distribučních sítí (EDSO) a Evropská kosmická agentura (ESA) oznámily novou dohodu o spolupráci na rozvoji kosmických technologií, jež mají provozovatelům sítím pomoci s jejich provozem a budoucím rozvojem.

Satelitní technologie by se mohly uplatnit v mnoha oblastech, včetně správy energetických aktiv, komunikace mezi chytrými měřidly a systémy provozovatelů sítí, predikcí špiček výroby a spotřeby elektrické energie, rozvoje IoT pro propojení elektromobilů a chytrých zařízení domácností či rozvoje virtuálních elektráren.

„Existují příležitosti jak zlepšit management sítí pomocí dostupných kosmických technologií. Tato spolupráce identifikuje obchodní případy, ve kterých se oba sektory mohou vzájemně podporovat a které budou přínosné pro evropské spotřebitele. Klíčovým příkladem je zajištění bezpečné a spolehlivé výměny dat mezi evropskými provozovateli přenosových soustav v případě selhání ostatních komunikačních kanálů, jako například v případě incidentů spjatých s kybernetickou bezpečností,“ říká ke spolupráci Laurent Schmitt, generální tajemník ENTSO-E.

Podle generálního tajemníka Asociace evropských provozovatelů distribučních sítí závisí budoucnost elektroenergetických sítí na vývoji technologii a aplikací, které umožní integraci obnovitelných zdrojů do distribučních sítí a aktivním přístupu zákazníků, kteří by elektřinu měli spotřebovávat zodpovědně.

Spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou by rovněž měla elektroenergetickému sektoru zajistit rozvoj nových modelů a technologií, které zlepší návrh a provoz sítí a jejich údržbu učiní bezpečnější a spolehlivější jak pro provozovatele, tak pro odběratele.

„Satelitní pozorování nám umožňují předpovídat počasí a výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a satelitní komunikace také umožňuje provozovatelům sítí udržet síť v rovnováze, i když se nabídka a poptávka mění,“ říká Nick Appleyard, vedoucí oddělení ESA pro obchodní aplikace.