Domů
Legislativa EU
COP21 Paříž: Růst teploty stanoven na 1,5 stupně Celsia

COP21 Paříž: Růst teploty stanoven na 1,5 stupně Celsia

Světové vlády včera uzavřely na klimatické konferenci COP21 v Paříži mezinárodní dohodu o boji proti globálnímu oteplování. Téměř 200 národů odsouhlasilo dohodu o omezení globálního oteplování na hranici o 1,5 stupně Celsia vyšší oproti preindustriální úrovní.

V Paříži dohodnutý dlouhodobý cíl, jež je „výrazně nižší“ než často zmiňovaný dvoustupňový cíl, se zdál ještě před dvěma týdny, kdy konference začala, nepravděpodobný. Myšlenka ovšem sílila a nakonec byla koalicí Evropské unie, USA a více než 100 rozvinutých a rozvojových zemí přijata.

Dohoda je oslavována jako začátek konce pro fosilní paliva a silný signál pro „zelené“ investice a inovace.

Aktuálně zamýšlené národní příspěvky stačit nebudou

Klimatické plány zemí, oficiálně nazývané Intended Nationally Determined Contributions – INDC, což v překladu znamená ‚zamýšlené národně stanovené příspěvky‘, povedou ke zvýšení teploty o 2,7 stupně Celsia tvrdí studie Climate Action Tracker. Snížení této hranice bude vyžadovat vystupňování klimatických opatření vlád jednotlivých zemí.

„Celkový součet 185 INDC, ještě není dostatečný, aby se svět do konce století udržel pod hranicí 2 °C. Dohoda však sleduje cestu k dosažení tohoto cíle.“
stojí v prohlášení Evropské unie

Podle podmínek dohody budou země předkládat nové klimatické plány každých pět let, tyto plány nemohou být méně ambiciózní než předchozí klimatické plány. To bude doprovázet systém hlášení a transparentnosti.

Pravidelná pětiletá hlášení o pokroku jednotlivých zemí v plnění dohodnutých cílů byla jednou z podmínek EU pro uzavření dohody.

Dohoda překonala ostré rozpory mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi. Hlavním problematickým bodem byly finance poskytované rozvojovým zemím na přesun na nízkouhlíkové technologie a odškodnění za dopady změny klimatu, které byly historicky způsobeny vyspělými zeměmi.

Rozvinuté země mají v úmyslu pokračovat ve svém stávajícím kolektivním cíli mobilizovat 100 miliard dolarů ročně do roku 2025, kdy bude stanoven nový kolektivní cíl. Závazky financování byly ovšem odebrány z právně závazné dohody COP a přesunuty do rozhodnutí, které dohodu doprovází.

Úvodní fotografie: Yann Caradec

Komentáře

(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
info@oenergetice.cz
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.