Evropská komise minulý týden oficiální cestou varovala deset členských států Evropské unie o možných následcích nedodržení jejich povinností vyplývajících ze směrnice EU o kvalitě pohonných hmot. Pokud tyto státy nezajistí nápravu, Komise může případ předložit Evropskému soudnímu dvoru.

Komise oznámila, že přistoupí k zaslání takzvaného odůvodněného stanoviska Rakousku, Belgii, Kypru, České republice, Finsku, Řecku, Lotyšsku, Rumunsku, Španělsku a Velké Británii, týkajícího se porušení jejich povinnosti transponovat do svých vnitrostátních právních předpisů evropská pravidla o kvalitě benzínu a nafty. Dle směrnice mají státy povinnost vypočítávat a vykazovat emise skleníkových plynů z paliv, která nepochází z bio-zdrojů. Cílem regulace je zmapování kvality produktů jednotlivých dodavatelů pohonných hmot, zjištění, zda jsou v souladu s pravidly vydanými EU a v konečném důsledku i dosažení snížení emisí uhlíku v evropských dopravních palivech o 6 % do konce roku 2020 s porovnání s rokem 2010.

Úkolem jednotlivých členských států bylo pak do vnitrostátních předpisů do 21. dubna 2017 zavést pravidla pro výpočet a reportování emisí. Komise poté, v květnu 2017, těmto členským státům zaslala výzvu k plnění povinností, přesto k novelizaci jejich domácích předpisů nedošlo. Nyní mají dva měsíce na přijetí potřebných změn, než Komise předloží případ Evropskému soudnímu dvoru.

Dle tvůrců je směrnice navržená tak, aby přinesla státům i dodavatelům PHM co nejmenší administrativní zátěž. Komise taktéž přislíbila, že po vyhodnocení výsledků, které tato legislativa přinese, tedy v roce 2021, pravidla pro tuto oblast zmírní. Přísnější „rozjezd“ ovšem, dle názoru Komise, byl zapotřebí. Státy nyní budou nejspíše čelit žalobě za porušení zakládajících smluv společenství u Evropského soudního dvora.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *