Domů
Legislativa EU
Průmyslový plán EU má posílit konkurenceschopnost evropského průmyslu na cestě ke klimatické neutralitě
Detail fotovoltaického panelu
Zdroj: iStock

Průmyslový plán EU má posílit konkurenceschopnost evropského průmyslu na cestě ke klimatické neutralitě

Evropská komise v únoru zveřejnila svůj Průmyslový plán Zelené dohody. Jeho cílem je posílit konkurenceschopnost evropského průmyslu při přechodu ke klimatické neutralitě. Jaká opatření plán konkrétně obsahuje?

Zelená dohoda Evropské unie (EU) má za cíl učinit EU uhlíkově neutrální do roku 2050 a nedávno oznámený průmyslový plán je kritickou součástí tohoto úsilí. Evropská unie plánem reagovala mimo jiné i na americký zákon pro snížení inflace, jehož cílem je přilákat a udržet klíčové průmyslové sektory v USA. Rozbor evropského plánu nedávno přinesl server Energypost.

Cílem Průmyslového plánu EU je zajistit, aby se alespoň 40 % nízkouhlíkových technologií využívaných v Unii vyrábělo do roku 2030 ne jejím území. Plán definuje osm strategických technologií neutrálních z hlediska emisí skleníkových plynů.

Jedná se mimo jiné o solární elektrárny (jak pro výrobu elektřiny, tak i tepla), větrné elektrárny, baterie a další technologie pro skladování energie, tepelná čerpadla a geotermální technologie, elektrolyzéry a bioplynové a biometanové technologie.

Plán stanoví vizi EU pro její průmysl se zaměřením na výrobu těchto nízkouhlíkových technologií a zároveň pro snižování emisí skleníkových plynů v unijním průmyslu. EU si klade za cíl zvýšit investice do definovaných uhlíkově neutrálních technologií a podpořit jejich vývoj a komercializaci.

Plán má za cíl nastartovat uhlíkově neutrální průmysl v Evropě, snížit bariéry v podobě legislativy a povolování a využívání kritických materiálů. Unie zároveň pracuje na reformě podoby trhu s elektřinou v EU, která podle Evropské komise pomůže s rozvojem obnovitelných zdrojů energie.

Princip oběhového hospodářství

Průmyslový plán také zdůrazňuje potřebu zakotvení principů oběhového hospodářství. Tím adresuje mimo jiné problematiku recyklace odstavených obnovitelných zdrojů energie. Cílem Plánu je minimalizace odpadu, implementace udržitelných výrobních procesů,  znovuvyužití zdrojů, nebo jejich recyklace a vytvoření udržitelných dodavatelských řetězců.

EU poskytne mimo jiné finanční prostředky na výzkum a inovace v těchto oblastech a podpoří rozvoj nových obchodních modelů, které upřednostňují udržitelnost.

Spravedlivý přechod na neutrální ekonomiku

Dalším klíčovým aspektem průmyslového plánu je zaměření na spravedlivý přechod na uhlíkově neutrální ekonomiku. EU se dlouhodobě zaobírá otázkou toho, jaký bude mít tento přechod dopad na pracovníky v určitých odvětvích, jako například těžba uhlí a těžký průmysl, a nízkopříjmové komunity. Plán obsahuje část týkající se investic do rekvalifikačních a školicích programů pro pracovníky a k podpoře postižených komunit.

Normy pro dovoz zboží

Průmyslový plán rovněž zdůrazňuje potřebu rovných podmínek v mezinárodním obchodu. Cílem EU je zajistit, aby zboží dovážené do Evropské unie splňovalo stejné ekologické normy jako zboží vyrobené lokálně, což má rovněž za cíl narovnání podmínek pro unijní a zahraniční průmysl. Dle Plánu bude EU v budoucnu pracovat na nastavení opatření na podporu udržitelných postupů v globálních dodavatelských řetězcích.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(15)
Richard Vacek
4. duben 2023, 17:37

V roce 2000 se něco podobného jmenovalo Lisabonská strategie. Kdo ví, jak to s ní dopadlo, jestli se to pak vyhodnotilo.

Jan Veselý
4. duben 2023, 20:15

V dalších 20 letech se obchodní bilance EU zlepšila o 300 miliard USD/rok. Já bych to hodnotil jako úspěch.

Ivan Novák
4. duben 2023, 21:20

Lisabonská strategie vyhlašovala, že udělá z EU nejvíce konkurenceschopnou ekonomiku na světě. Já bych to hodnotil jako fiasko.

Jan Veselý
4. duben 2023, 22:41

EU vydělává na světové ekonomice více než Čína. A jestli se v příští dekádě nebo tvou střepe většiny z těch obřích nákladů na ropu a plyn, bude ještě líp.

Pravoslav Motyčka
5. duben 2023, 01:20

Ano pane Veselý máte pravdu, jenže to by ta cesta zbavení se ropy a plynu musela být inteligentní. Hlavně dobře načasovaná. Jediná technologie , která je dnes komerčně na svém vrcholu jsou tepelná čerpadla. Ta by se měla co nejdříve masově rozšířit, ale elektromobilita a skladování energie je teprve na začátku svého vývoje , tam se má čekat jinak to dopadne stejně katastroficky jako z fotovoltaikou v roce 2010. Co se týče samotné FVE pak ta je dnes už poměrně vyspělá , ale problém je právě ta chybějící akumulace. A co je nejhorší my nevíme jestli ty nové technologie přijdou. Z mého pohledu by tem přechod měl být postupný a měl by být nastaven tak , aby podporoval nasazování technologii v takovém sledu v jakém se dostávají ke svému technologickému vrcholu. Pak skutečně vyděláme jinak je to jen o dotačním průmyslu.

Milan Vaněček
5. duben 2023, 10:05

Ano, obnovitelné zdroje jsou cestou k pozvolnému se zbavení závislosti na ropě, plynu a uhlí jako zdroji energie (fosil bude po 2050 v EU sloužit převážně jen pro chemický průmysl). Vše je skryto v tom "cesta k tomu by musela být inteligentní".

Vědecké a technologické základy jsou dány, umíme to, ale

1) za urychlení přechodu od fosilu musíme extra zaplatit velké peníze (sice menší než za masivní, zdlouhavé budování jaderných elektráren, ale stále jesou to velké peníze pro průměrně a podprůměrně bohaté státy). Obrovskou výhodou OZE je možnost MODULÁRNÍHO, RYCHLÉHO a STÁLE LEVNĚJŠIHO (v cenách očištěných od inflace) budování nových čistých, bezodpadových, nevyčerpatelných zdrojů elektřiny.

2) toto nám demonstruje (pouze) EU v přímém přenosu = nejvyšší inflace, nejdražší elektřina ve srovnání se světem

3) energetický přechod chce svůj čas, teprve v této dekádě je jasně vidět že jsme uprostřed energetického přechodu, ale že si to bude vyžadovat ješte 20 či 30 let, podle průmyslové vyspělosti jednotlivých státu v EU, případně i více jinde ve světě (třeba 50 let v nejlidnatější Indii).

4) dle mého názoru budování energetických dinosaurů (gigawattových JE), které budeme plánovat a budovat 20 let plus ty tu budou s námi do 2140 je naprostý politický i technologický nesmysl, v 22. století bude těchto pár dožívajících dinosaurů ve světě jen odstrašující kuriozitou... Jedině malé JE vyrábějící LEVNĚ a BEZPEČNĚ elektřinu a dodávající i teplo mají šanci.

Milan Vaněček
5. duben 2023, 20:22

Možná, že jsem Indii křivdil a že růst OZE, především fotovoltaiky zde bude mnohem rychlejší, viz dnešní

pv-magazine.com/2023/04/05/indias-solar-module-manufacturing-capacity-could-hit-110-gw-by-2026/

Indie, na rozdíl od EU nejen pochopila důležitost fotovoltaiky, ale že je nutno vyrábět fotovoltaické články a panely doma, a rychle a masivně rozšířít jejich domácí masovou výrobu.

Domácí výroba 110 GWpeak/rok je úctihodná, ve srovnání s USA či EU; Indie se dostane na druhé místo ve světě nejen v instalacích ale i ve vlastní výrobě FV panelů.

Martin Prokš
6. duben 2023, 13:07

Dobrý den,

Pane Vaněček, k tomu "obnovitelné zdroje jsou cestou k pozvolnému se zbavení závislosti na ropě, plynu a uhlí jako zdroji energie".

Už od pondělka nefouká. Sice přes den svítí, ale jinak nefouká. Takže přes den by jste měl stát na šichtě v gumákách v moři a foukat a v noci louče do rukou a svítit! Už tam máte být od pondělka. Jinak se těch odporných fosilních zdrojů energie nezbavíte.

Michal
5. duben 2023, 09:45

V roce 2000 byla Lisabonská strategie. Ta ani nedopadla, protože už v jejím průběhu byla označena za fiasko.

V roce 2010 byla strategie Evropa 2020. U té byly cíle politického typu splněny (pokles skleníkových plynů, pokles míry chudoby, nárůst vysokoškolského vzdělání), ale ekomomické a rozvojové nikoliv (zlepšení konkurenceschopnosti průmyslu, výdaje na vývoj a výzkum).

Pravoslav Motyčka
4. duben 2023, 21:12

Požadavek aby dovážené zboží bylo vyrobeno stejným způsobem a podle stejných standardů jako si někdo usmyslí je přesně požadavek ,který odporuje základním pravidlům WHO. Pokud EU zavede clo na dovozy bude to znamenat minimálně reciproční clo na vývoz Evropského zboží. Obojí povede k dalšímu prudkému poklesu životní úrovně občanů.

Omega
4. duben 2023, 22:12

Takže EU místo aby se starala o podporu průmyslu, tak se stará o likvidaci průmyslu.

Základem dobrého fungování je "levná energie" a "vzdělání"

Takže máme nejdražší energii na světě (místo abychom měli jaderné elektrárny), nemáme ani plyn ani elektrolyzéry spojené s FVE/VTE

A na vzdělání máme 300 000 studentů, ale techniků je z nich do 50 000

Tam kde v Číně po všech chtějí aby něco uměli, tak my chceme, aby se děti cítili dobře, tam, kde Indie má krutý konkurenční systém, který je nutí zlepšovat se, my máme jen staré funkční postupy, které opouštíme.

Fakt lituju tu následující generaci v EU - všichni "staří", kteří to budovali budou v důchodu a schopní "mladí" prostě nebudou, protože to není pohodlné

Slavomil Vinkler
5. duben 2023, 08:59

Mě to připomíná onen vtip:

Imperialisty musíme dohnat, ale ne předehnat, bo by byla vidět holá řiť.

Aleš Vanga
5. duben 2023, 10:31

Podobný plán byl s dotováním solárních elektráren na polích.

Řeklo se - ano, je to velice drahé, dodá to jen zlomek potřebné elektřiny - navíc jen "občas".

Ale Evropa se to naučí - a stane hlavním dodavatelem solárních technologií do celého světa.

Výsledek vidíme - kdo v EU potřebuje solární panely, doveze je z Číny. A ty stovky miliard splácíme dodnes.

Jan Veselý
5. duben 2023, 23:02

Jo, Evropa si nechala ty nejlukrativnější části - design a výstavbu výrobních linek na FV panely, výstavba a financování investičních celků, hlavně těch velkých. Číňané mají ty segmenty, kde se dřou jak blbí s maržemi v jednotkách procent.

Jan Veselý
5. duben 2023, 23:05

A abych nezapomněl, velké ekonomiky (USA, EU, Indie, ...) už teď nutí a motivují velké výrobce FV panelů, aby stavěli svoje fabriky přímo u nich.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se