Domů
Energetika v ČR
Návrh aktualizace energetické koncepce ČR má být za dva roky
Vedení VVN

Návrh aktualizace energetické koncepce ČR má být za dva roky

Návrh aktualizace Státní energetické koncepce ČR má ministerstvo průmyslu a obchodu předložit ke schválení vládě do konce roku 2023. Vyplývá to z podkladů k vyhodnocení naplňování koncepce, který v pondělí probere vláda. Úprava dokumentu má podle nich prodloužit horizont koncepce do roku 2050 a dále zohlednit přijaté závazky zejména na úrovni EU, závěry Uhelné komise a trend rozvoje moderních technologií.

Současné znění koncepce schválila vláda v květnu 2015. Dosud platný materiál obsahuje nástin dlouhodobého vývoje české energetiky do roku 2040. Nejpravděpodobnější vývoj je obsažen ve variantě nazvané optimalizovaný scénář, jenž předpokládá, že primárním energetickým zdrojem by se měla stát jaderná energie, následovaná zemním plynem, ropou a ropnými produkty a obnovitelnými zdroji.

Řada odborníků označuje tehdy přijatou aktualizaci koncepce za velmi konzervativní a dnes už neaktuální. Představitelé současné vlády dlouhodobě uvádějí, že český energetický mix by měl být v dlouhodobém horizontu postaven na jaderné energetice a obnovitelných zdrojích. Uhlí naopak čeká útlum. Uhelná komise loni v prosinci doporučila ukončit využívání uhlí v Česku pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038, někteří ministři jsou pro odklon od uhlí už v roce 2033.

„Od schválení Státní energetické koncepce ČR v květnu 2015 se uskutečnila na úrovni Evropské unie v oblasti energetiky řada strategických změn. Jasně patrný je důraz na významné provázání energetické a klimatické politiky. Dále je jasně patrný důraz na výrazné snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování ambicí v této oblasti, ale také souvisejících oblastech,“ napsalo ministerstvo průmyslu a obchodu v aktuálně předkládaném materiálu.

Podle resortu stále platí, že volba energetického mixu je plně v kompetenci a odpovědnosti členského státu, zároveň je však na úrovni EU patrná politická preference některých technologií, a to i v rámci takzvaných nízkouhlíkových technologií. „V tomto ohledu se mimo jiné plánuje spuštění fondu pro obnovitelné zdroje energie na úrovni EU, z něhož budou financovány projekty pro tyto zdroje napříč EU,“ dodalo ministerstvo.

Největší podíl na výrobě elektřiny v ČR má stále hnědé uhlí. Podle dat Energetického regulačního úřadu na ně předloni připadalo asi 40 procent výroby, následovaly jaderné elektrárny s podílem zhruba 35 procent. Černé uhlí mělo předloni podíl na celkové výrobě elektřiny 2,5 procenta, poprvé méně než fotovoltaické elektrárny.

rdo mal

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(18)
Karásek
7. březen 2021, 09:50

Toto bude boj mezi ruským vlivem a čistou energetikou, mezi Rosatomem a OZE. Snad vyhrají OZE. Čím dřív se takové rozhodnutí udělá, tím větší vliv bude mít jaderná energetika. Časem se totiž ještě víc projeví nevýhody jaderné energetiky, např. problémy s výstavbou JE Paks v Maďarsku.

Jan Veselý
7. březen 2021, 10:19

Bude to další iterace. Zatím byla sekvence lepší uhlí a atom -> atom -> atom a nějaké OZE. Teď počítám s atom + OZE, s trochou štěstí OZE + atom.

To ovšem nic nemění na tom, že zatím byly všechny státní energetické koncepce v principu špatně a v konečném důsledku i bezcenný dokument.

Petr
8. březen 2021, 11:02

Bude to boj mezi Čechy vlastněnou, většinově stavěnou a bezproblémově u nás udržovatelnou jadernou elektrárnou s potřebou dovozu trochy paliva nejlevněji z Ruska, a vlastizrádnou koncepcí čínských panelů, německých větrníků a nutností nakupovat s evropkým zákazem uhlí ještě daleko větší kvanta plynu nejlevněji z Ruska.

Jan Veselý
8. březen 2021, 13:34

Když se při řešení ekonomického problému začnou vytahovat fangle, je to jen známka autorovy argumentační zoufalosti.

Milan Vaněček
7. březen 2021, 11:20

Teď jde o to, zda přijmeme energetický přechod, prosazovaný VŠEMI nejvyspělejšími ekonomikami světa (USA, Čína, Japonsko, Německo, J.Korea)

a pořadí pro rok 2040 či 2050 tedy bude:

1) obnovitelné zdroje (VtE, FVE, VE, Biomasa, bioplyn) nad 50%

2) doplňkové pružné zdroje plus akumulace

3) "ostatní zdroje", dle místních podmínek a míry nevyvinutosti ekonomiky, do 20%

anebo zda budeme stále pod vlivem jaderné lobby a myšlení bývalého RVHP.

Jan Veselý
7. březen 2021, 12:25

"Řada odborníků označuje tehdy přijatou aktualizaci koncepce za velmi konzervativní a dnes už neaktuální."

To je kulantně vyjádřený fakt, že celý "optimalizovaný" scénář byl jeden velký nesmysl postavený na chybných předpokladech.

Mohli by tu koncepci už konečně udělat správně. To znamená přestat si hrát na Pýthie/Libuši/Nostradama a nevěštit budoucí energetické mixy. Správný postup je, dle mého, tenhle.

Omega
8. březen 2021, 09:15

Prošel jsem si ten odkaz

Na jedné straně chce naprostou svobodu aby kdokoli měl přístup na trh, což je správné. Na druhé straně chcete aby všechny negativní externality řešil stát (zaplatit je, zajistit je personálně, zajistit aby fyzicky byli dostupné).

Takže v tomto případě vyvstává otázka proč to dělat takhle složitě. Vždyť by stačilo udělat to jednoduše tak, že každý výrobce/dodavatel služeb poskytuje službu zákazníkovi.

Zákazník specifikuje jaký odběr očekává a kdy klidně na týden dopředu a ať se výrobce/dodavatel služeb snaží. Akorát je potřeba nastavit citelnou penalizaci, pokud dodavatel neplní své závazky - například zabavení majetku.

S tímto postupem bychom měli nedotovanou výrobu, výrobci by se sami spojovali do konzorcií aby dokázali dodávat energii dle požadovaného odběru a stát by vlastně ani nebyl potřeba.

Jediný problém co tam vidím je OZE - pokud by fungovali na přímém vztahu dodavatel-zákazník, tak by museli k tomu OZE mít i ty zálohy.

Jan Veselý
8. březen 2021, 14:03

A co je špatného na tom, aby stát řešil pozitivní a negativní externality. Stát to má dokonce (v oblasti ochrany zdraví osob, majetku a životního prostředí) za úkol, je to v Ústavě. Vyšší zákon není. A platit samozřejmě budou autoři oněch negativních externalit. Řeči peněz rozumí úplně všichni kapitalisti.

Vše ostatní, co navrhujete, je nešikovné vlamování se do již dávno otevřených dveří. Já nevím jak vy, ale já mám smluvní vztah s dodavatelem, který mi zajišťuje dodávky silové elektřiny. Já svou spotřebu na týden dopředu odhadnout neumím (vy jo?), ale oni to s mnoha tisíci klientů v jednom "balíčku" umí překvapivě přesně (zákon velkých čísel je mocná zbraň v rukou statistika) a úměrně tomu nakoupí silovou elektřinu. A je jejich problém jestli na burze nebo přímo od výrobce. To mi může být úplně jedno.

Je to opravdu změna k lepšímu od dob "přirozeného" monopolu ČEZu a jemu podobných v jiných zemích. Zlatá EU.

ijn
7. březen 2021, 17:03

už jste názory slyšely a nepoučili se:....Energetická koncepce, která nepreferuje žádné technologie, je klasický oxymóron. Naprosto respektuji názor, že stát nemá do energetiky vůbec zasahovat a má jen určit obecná technologicky zcela neutrální pravidla. Takový stát ovšem nepotřebuje žádnou energetickou koncepci a také nemůže svým občanům garantovat dodávky energií. Tady leží fundamentální otázka, jestli je energie zboží jako každé jiné, a stát nemá do jeho výroby zasahovat stejně jako nezasahuje do výroby zubní pasty a nebo jde o veřejnou službu, která má být zcela pod kontrolou státu. To jsou samozřejmě krajní extrémy, mezi nimiž existuje řada "kompromisů". Jakmile ovšem chce stát něco garantovat, tak potřebuje plán, jak to zajistí a tudíž potřebuje energetickou koncepci.

To je důvod, proč máme energetickou koncepci a nikoliv koncepci zásobování zubní pastou.

Jan Veselý
7. březen 2021, 19:46

Zcela elementární, drahý Watsone Nováku, výroba a prodej energetických služeb je normální byznys. Provoz energetických síťových infrastruktur je veřejná služba.

Omega
8. březen 2021, 09:29

Vzpomínám si na doby, kdy Jančura rozjížděl Student Agency autobusy. Rozjel dálkové spoje a vydělává na nich.

Ovšem cena za to byla, že se zdražily lokální/dotované spoje - protože jen přebral "ziskové" spoje, čímž tyto peníze potom chyběli v původním dopravci.

Tenhle přístup je stejný - chci se za každou cenu dostat na tu ziskovou část a o tu neziskovou ať se stará stát.

No a proto je státní energetická koncepce - která zobrazí mantinely na dalších 20-50 let.

Dobrá zpráva je, že se dá měnit každé volební období (vzhledem k době stavby elektrárny rozumný časový rámec). Špatná zpráva je, že primární cíl je vždy stejný zajistit trvalou dodávku energie v potřebném množství a co nejnižší ceně pro obyvatele (což je v přímém rozporu s cílem podnikatelů - těm jde jen o co největší zisk - a trvalost dodávek a potřebné množství zisk snižuje).

Carlos
8. březen 2021, 13:22

Zníte trochu jako jeden člověk od drah asi před deseti lety. To že někdo o své vůli dotuje vnitřně nějakou linku z jiné ziskové činnosti nemůže být argument proti konkurenci. Naopak takové chování je v momentě kdy se jedná o linku dotovanou samosprávou/státem vysoce problematické protože pak tato dostává špatné informace o její efektivitě. A v případě státních firem vede na hodně velké problémy. Dále takové dotování vede k různým naprosto šíleným neefektivitám.

Omega
8. březen 2021, 14:08

S tím naprosto souhlasím. Konkurence je žádoucí v každém oboru.

Ale bohužel tržní mechanismus - v případě výroby elektřiny - je v mnoha případech žádoucí potlačit - a tam musí zasáhnout stát. Uvedu pár příkladů.

Elektrická vedení - v tržním prostředí by se vesnice s 50ti obyvateli k elektrickému vedení nepřipojila - náklady jsou řádově větší než zisk.

Dostatečná výroba OZE v nepříznivé době - tržně efektivní je pokrýt 90% spotřeby, to se dá udělat levně, ale pokrýt 100% spotřeby stojí 10x víc než pokrýt 90%. Pokrýt tržně ty procenta od 91%-100% není možné.

Takže ano - jsem pro tržní prostředí a minimum regulací - a nechat si dodavatele fungovat jak chtějí. Ale jako stát bych jim zadal 3 jednoduchá pravidla - ať se s tím poperou

1) musí připojit každou domácnost/firmu co si o to požádá za stejných podmínek

2) musí zaručit dodávky EE na 99.5% (1 den odstávky ročně)

3) pro koncové zákazníky musí být definována cena předem

Carlos
8. březen 2021, 18:13

A) vedení jsou infra, to není výroba. Podívejte se na železnici - SŽ koleje a vlaky ČD, AWT, SD KD, ČDC, RegioJet... s vedeními je to podobné.

B) Obec s padesáti obyvateli je tak zralá buď na místní elektrárnu ze starého mlýna, nebo na postupnou decentralizaci a samovýrobu. Nebo na to si postavit přespolní vedení 400V do jiné obce, domluvit si to s nějakým "JZD"/fabrikou v okolí...

D) Dopracovat se k pokrytí více než 50% elektřiny, nedej bože energie, bude trvat nějaký ten pátek, nicméně roli tam bude hrát to jak se podaří budovat střednědobou a dlouhodobou akumulaci. Pokud Lipno-Aschach může mít výkon v řádu nízkých jednotek GW, ale kapacitu v řádu vysokých desítek až nízkých stovek GWh. A takových míst ještě několik v Evropě bude, tak se situace celkem dost změní. Cenové výkyvy se začnou omezovat, ale i tak nebudou odstraněny zcela. Také se mohou začít zapojovat různé elektrokotle a případně termální akumulace v teplárnách.

Omega
8. březen 2021, 22:34

Ad Carlos.

Já jsem "EU progresivní" - chci aby si lidé byli rovni a nebyli diskriminováni na základě rasy/pohlaví/bydliště/náboženství.

Takže - všichni zapojení za stejných podmínek - nesmí se stát, že budu obyvatele Horní plané za Lipnem diskriminovat proti obyvateli Prahy.

Takže všichni stejné podmínky - a ať se s tím dodavatelé poperou, a pokud nechtějí, tak se holt musí angažovat stát a energetická koncepce.

Jan Veselý
8. březen 2021, 14:09

Aha, tak vy si stěžujete, že vlastně Jančura zboural zažitou tržní perverzi, kdy se špatné hospodaření na regionálních tratích maskovalo zisky z těch hlavních, ziskových. Zákazníci tak nedostávali reálnou cenovou informaci a podporovala se neefektivita. A OKD Doprava (resp. její nový majitel) dodnes provozuje trať v údolí Desné, kterou pro ztrátovost chtěly dráhy před více než 20 lety po povodni zrušit jako nerentabilní. A je pro ně zisková.

Pokud každých 5 let měníte strategický výhled na 50 let dopředu (protože během těch 5 let zoufale zastaral), je ten dokument akorát tak pro srandu králíkům.

Carlos
8. březen 2021, 14:21

Desenská železnice v 97. přestala po povodni fakticky existovat, tam asi je klíč k té "nerentabilitě" prostě opravit celou trať by stálo příliš mnoho. Ale tehdy byla taková doba nápadů na rušení tratí. Pak ji odkoupily obce a celou opravily. Komu patří od elektrifikace nevím.

Omega
8. březen 2021, 22:26

Naopak - já jsem velmi rád, že to Jančura naboural, bylo to potřeba jako sůl.

Jenže v oblasti energetiky vycházím z jiných vstupních požadavků, než zdejší plní zastánci OZE (nezajímá mě zisk, plynulost dodávek ano).

A aktualizovat koncepci každých 5 let mě přijde naprosto normální. V roce 2010 nebyla k dispozici použitelná FVE (vysoká cena), 2015 byla cena nižší, 2020 je už nízká. Byl bych blázen to nezahrnout. Ovšem to nic nezmění na základních požadavcích státu - to jest zajistit všem lidem žijící v daném státě levnou energii v době kdy to potřebují.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516