Domů
Energetika v ČR
Udržovat vyrovnanou bilanci české soustavy má pomoci agregace distribuované flexibility
Elektrické vedení

Udržovat vyrovnanou bilanci české soustavy má pomoci agregace distribuované flexibility

Proti rozkolísání české energetické přenosové soustavy mají do budoucna pomoci i malé zdroje a koncoví zákazníci. Možnosti, jak tyto spotřebitele aktivně zapojit do řízení elektrizační soustavy a následně využít pro udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou, zkoumá projekt Dflex. Představen byl na dnešní tiskové konferenci v Praze.

V rámci programu Théta Technologické agentury ČR (TA ČR) na projektu pracují společnost ČEPS, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze, Pražská energetika a Digital Energy Services ze skupiny Nano Energies. Garantem je ministerstvo průmyslu a obchodu, partnerem hlavní město Praha. Ředitel sekce strategie ČEPS Karel Vinkler uvedl, že projekt je financován TA ČR, penězi se na něm ale podílejí také jednotlivé subjekty. Vynaložená částka je podle Vinklera v jednotkách milionů korun. Takzvané agregátory flexibility už nyní fungují v řadě západoevropských států.

Rozdíl mezi výrobou a spotřebou elektřiny je možné regulovat takzvanými podpůrnými službami. Dnes je spolu s uhelnými a plynovými zdroji zajišťují například přečerpávací vodní elektrárny. Podle účastníků projektu Dflex nicméně v souvislosti s decentralizací energetiky do budoucna poroste význam spotřebitelů, kteří dokážou poskytovat flexibilitu, neboli schopnost cíleně měnit odběr elektřiny. Jde například o chytré budovy nebo inteligentní veřejné osvětlení.

„Spotřebitelé elektřiny, kanceláře, obce, producenti nebo i výrobní linky mohou společně pomáhat vyrovnávat přenosovou soustavu a tím se aktivně podílet na zajišťování spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační soustavy. Díky zkušenostem z okolních evropských trhů víme, že toho lze dosáhnout, když budeme chytře řídit flexibilitu v naší soustavě,“ uvedl dnes generální ředitel Nano Energies Stanislav Chvála.

Projekt Dflex byl zahájen letos v srpnu, ukončen bude v závěru roku 2022. Vedle ověření možnosti využít agregaci flexibility v ČR má být jeho výsledkem zpráva pro ministerstvo průmyslu a obchodu a také stanovení metodiky pro ČEPS v této oblasti.

„Evoluce energetiky přináší potřebu adaptovat se na nové fenomény – decentralizace, obnovitelné zdroje, akumulace nebo e-mobilita. Pro projekt Dflex vyvíjíme pokrokové algoritmy a nástroje pro agregaci distribuované flexibility. Tyto nástroje ČEPS využije pro osvojení si nových dovedností při zpracování velkých objemů dat a intenzifikaci datových výměn s relevantními účastníky trhu, což přispěje k efektivnímu řízení soustavy a schopnosti ČEPS udržovat výkonovou rovnováhu v měnícím se prostředí,“ uvedl Ondřej Mamula, vedoucí skupiny Energetika z CIIRC ČVUT v Praze.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se